The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

French to Polish Human Resources Translation Glossary

French term Polish translation
allocations pour impotent zasiłek pielęgnacyjny
Entered by: Maciej Andrzejczak
animation de la politique sociale rozwój/stymulacja polityki socjalnej
Entered by: Agnieszka Zmuda
étant noté przy czym/zważywszy, że
centre de contact COK
Entered by: Hania Pietrzyk
direction métiers dyrekcja ds biznesowych/dyrekcja ds brażowych
Entered by: Maria Schneider
DU directeur d'unité
entretien de carrière rozmowa dotycząca kariery/rozmowa dotycząca scieżki kariery zawodowej
faute grave naruszenie obowiązków pracowniczych
faute lourde ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych
l'hote / la personne au pair Przyjmuj±cy- Rodzina Goszcz±ca/osoba zatrudniona jako"au pair"
Entered by: Maria Schneider
lettre d'engagement pismo angażujące
livret d'accueil nouvel arrivant Przewodnik BHP
Entered by: Pawel Kubicki
maitrise d'ouvrage znakomita wiedza merytoryczna
Entered by: Agnieszka Zmuda
matrice de comptabilite macierz rachunkowości
mission zajęcie
pvac (procès-verbal relatif à un accident corporel) raport dotyczący wypadku z uszkodzeniem ciała
Entered by: Maria Schneider
Réaliser la liquidation mensuelle Opracowanie/wykonanie uplynnienia miesiecznego
s'(en) affranchir [które mogłoby go] wyręczyć
salaire annuel brut de reference średni roczny dochód/placa/wynagrodzenie/zarobek brutto
salarié assimilé inny pracownik w rozumieniu kodeksu pracy
secretaire commercial asystent(ka) w dziale handlowym
Entered by: Maciej Andrzejczak
sens professionnel intuicja zawodowa
Entered by: Maciej Andrzejczak
Temps Alloué czas produkcyjny
titulaire członkowie zarządu/ kierownictwo firmy
Entered by: Agnieszka Zmuda
[2g de] s.a substancja aktywna
Entered by: Tradpol

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search