The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

French to Polish Law: Contract(s) Translation Glossary

French term Polish translation
maitre (w tym przypadku) - (opuszczamy)/notariusz
Entered by: Maria Schneider
(dossier de) réquisition de transfert (dokumentacja) zlecenia przeniesienia
a seul la signature sociale jest jedynym uprawnionym do podpisywania dokumentów w imieniu i na rachunek spółki
accorder quai de l’Horloge orzecznictwo
acte de mission zlecenie
Entered by: Hania Pietrzyk
action sociale exercée (powództwa) „ut singuli”
Entered by: Erzsébet Czopyk
alimenter le fichier plat wprowadzić tekst do pliku płaskiego (liniowego, niepowiązanego)
amiable compositeur sedzia polubowny
anéantir le contrat unieważnić umowę
appel public à l’épargne udziały (akcje) spółki nie mogą być notowane w obrocie publicznym
appliqué, régi et interprété [umowa] jest wykonywana i interpretowana zgodnie z prawem [francuskim], któremu podlega.
approche marginale metoda marginalna
arrêtées en toutes lettres wypisana słownie
assiette (tutaj) podstawa (wymiaru, obliczania)
Entered by: Tradpol
ASSIGNATION EN GARANTIE przypozwanie gwaranta
assurer le suivi du contrat kontrola realizacji umowy
au-delà de ... inclus od [40%] włącznie
à charge pour elle d’en intégrer le droit przy czym spoczywa na nim obowiązek łącznego uwzględnienia prawa (do zapłaty)
à compter de son visa par od zatwierdzenia przez
à leur charge ou à leur profit czy to na ich korzyść, czy na niekorzyść
Entered by: Hania Pietrzyk
élire domicile wskazuje jako swój domicyl
être le vis-à-vis de osoba ds. kontaktów
Bon pour pouvoir daję / udzielam pełnomocnictwa
Entered by: Hania Pietrzyk
boni Nadwyzka, wplywy pieniezne
Cahier des Clauses Contractuelles Administratives Ogólne Warunki Zamówienia (OWZ)
calcul de coex marginal obliczenie wartości progowej wskaźnika kosztów do dochodów
CCAP Cahier des Clauses Administratives Particulières/Specyfikacja Szczegółowych Warunków Zamówienia
Entered by: Maria Schneider
centre de profit centrum zysków
Entered by: Adam Lankamer
CNUF Code National Unifié Fournisseur Krajowy Ujednolicony Kod Dostawców
commettre un représentant oddelegować przedstawiciela
Entered by: Bartosz Rogowski
commun powszechnie obowiązujące
Entered by: Maciej Andrzejczak
communauté de biens réduite aux acquêts wspólność majątkowa ograniczona do nabytków
communauté des biens et acquêts ustawowa wspólność majątkowa rozszerzona
contrat d’assistance umowa o wykonywanie asysty
contrat d\'organisme affilié umowa jednostki powiązanej/afiliowanej
contre-garantie kontrgwarancja
coulée en force de chose jugée orzeczenie prawomocne (res iudicata)
courtages et commissions pośrednictwo w sprzedaży i sprzedaż komisowa
dans l'ordre de prééminence zgodnie z hierarchią ważności
déposés au rang des minutes złożone w aktach sprawy
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search