Success Series

Join ProZ.com every Wednesday at 14:00 GMT / 10:00 AM EST for ProZ.com Translator Success series. Each week ProZ.com will bring speakers & presenters on to help ensure Freelance linguists have success & achieve their business objectives.

Click for Full Participation

The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

French to Polish Law (general) Translation Glossary

French term Polish translation
caractérisés kwalifikowane
succombent respectivement sur quelque chef częściowe uwzględnienie żądań
"réserver les dépens" zachować do dalszego postępowania
Entered by: Hania Pietrzyk
(ordonnance de) classement partiel (postanowienie o) częściowym umorzeniu
Entered by: Tradpol
A L'APPUI DES PRESENTES stanowiących uzasadnienie niniejszej decyzji
Entered by: Maria Schneider
accédit zebranie stron w obecności biegłego rzeczoznawcy w celu zapoznania się z jego opinią
accessoires koszty powiązane
acquitté sur état zapłacony przy złożeniu oświadczenia (sporządzeniu aktu)
Entered by: Tradpol
acte de defaut de biens akt potwierdzający bezskuteczność egzekucji
Entered by: Maria Schneider
acte reçu aux minutes de l\'office notarial akt otrzymany w oryginale przez biuro notarialne
Administrateur-délégué Pełnomocny członek zarządu
Entered by: Maria Schneider
allié powinowaty
appel en garantie wniosek o zastąpienie pozwanego (przez gwaranta/ubezpieczyciela)/pozew z udziałem strony trzeciej
Entered by: Maria Schneider
appel en garantie przypozwanie (z tytułu gwarancji, rękojmi)
Entered by: Tradpol
appel incident apelacja złożona w odpowiedzi na apelację wniesioną przez apelanta
Entered by: Tradpol
arrêté pris en application de l'art rozporządzenie wykonujące przepis art.
arrêté-loi (droit belge) rozporządzenie z mocą ustawy
Ass. Zgromadzenie
Entered by: Marcelina Haftka
assignation pozew
assignation en référé d\'heure à heure wystąpienie o środek tymczasowy w trybie pilnym
associe vs membre (indefiniment responsable) partner vs wspolnik (osobiscie odpowiedzialny)
Entered by: Hania Pietrzyk
attendu que Zwazywszy ze
attestation d'inscription potwierdzenie zapisu
Entered by: Maciej Andrzejczak
audience des plaidoiries wysłuchanie mów obrończych
autorisation d'exploitation commerciale licencja/zezwolenie na działalność handlową (dla sklepów powyżej 300 m2)
Entered by: Maria Schneider
avance sur part de communauté zaliczka na udział we wspólności (majątkowej)
avec ou sans description niezależnie od sporządzenia spisu (rzeczy ruchomych)
Entered by: Bartosz Rogowski
avocat à la cour adwokat Sądu Apelacyjnego
Entered by: Maria Schneider
établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt jednostka, która na mocy ustawy może prowadzić rachunki rozliczeniowe
Entered by: Bartosz Rogowski
étant en notre cabinet orzekając bez przeprowadzenia rozprawy
Entered by: Bartosz Rogowski
« chapeaux » postanowienia wprowadzające / formuła wprowadzająca
Entered by: Marcelina Haftka
barreau adwokatura, palestra
bases de references immobilieres du notariat notarialne katalogi nieruchomości
brevets d'invention swiadectwo/zaswiadczenie na wynalazek
cantonner dans l'espace de zakaz ten bedzie ograniczony zgoda stron
Cédule pour citation wezwanie pilne na rozprawę
Entered by: Anna Davies
CE Rada Stanu
Entered by: Tradpol
chambre de conseil narada składu sędziowskiego
Entered by: Maria Schneider
chambre de l\'instruction izba dochodzeniowa (sądu apelacyjnego)
CITATION EN SORTIE D’INDIVISION powództwo o zniesienie współwłasności
Entered by: Tradpol
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search