The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

German to Croatian Law (general) Translation Glossary

German term Croatian translation
Kenntnisnahme zaprimljena obavijest
Entered by: sazo
AA Zavod za zapošljavanje
Abgangsland zemlja polazista; polazisna zemlja
Entered by: Tatjana Kovačec
Abstammungsurkunde dokaz o podrijetlu
Abstattungskredit potrošački kredit
Akt. n.f..Beil...Abdr. spis(akt,dokument); nova verzija; dodatak; kopija
Entered by: Darko Kolega
Amtshilfevorschriften propisi o pravnoj pomoći
Amtsvormundschaft državno skrbništvo
Entered by: Tatjana Kovačec
an sich zu lösen quota litis - postotak od dosuđene svote (stranci)
Anhaltspunkte dokazi/znakovi
Anschlussrechtsmittel (cross-appeal) protužalba, protupriziv
Antragsdelikt kazneno djelo procesuirano na zahtjev (oštećenog)
Entered by: V&E-Team
Anträge in Bezug auf Beweise zahtjevi koji se odnose na dokaze
Entered by: V&E-Team
Arbeitnehmerinnenschutzgesetz Zakon o zaštiti radnika
Entered by: sazo
Art. 30 ff StGB članak 30 i nastavni članci Kaznenog zakonika
Entered by: V&E-Team
Aufenthaltsgestattung ograničena dozvola boravka za azilante
Aufforderungsschreiben opomena pred tužbu / posljednja opomena
Aufstockung des Darlehens povećanje zajma
ausgegangen Može se smatrati/pretpostaviti
Entered by: sazo
aushängepflichtige Gesetze zakoni za koje je propisana obveza isticanja u radnom prostoru
Entered by: Darko Pauković
AW - Alleinige Wohnung jedino mjesto stanovanja
§ 51 KoV § 51 Uredbe o troškovima (Kostenverordnung)
Bauleitung uprava gradilišta
Entered by: sazo
Bauvorhaben građevinski projekt
bei sonstiger Zwangsfolge u protivnom će biti poduzete prisilne mjere
Entered by: Tatjana Kovačec
Beistellung isporučena roba / isporuka
Entered by: sazo
Benzylhemiformal benzilhemiformal
Entered by: Gordana Podvezanec
Berichtslinie linija izvješćivanja
Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit profesionalna nesposobnost za rad ili nesposobnost privređivanja
Berufung imenovanje, postavljanje za nasljednika
betreuter Umgang nadzirana posjeta
Betreuungsunterhalt alimentacija
Bruttokapitalgarantie garancija za isplatu uplaćenog bruto iznosa
Entered by: Tatjana Kovačec
Bussgeldverfahren postupak određivanja (visine) globe
Entered by: Darko Kolega
darlegungsbelastet koji je dužan iznijeti činjenice
den Geschädigten vollkommen schuldlos halten u potpunosti obeštetiti oštećenu stranu/nadoknaditi štetu oštećenoj strani
die gespeicherten rentenrechtlichen Zeiten evidentirani
die Wertsicherung osiguranje vrijednosti
die zugrunde liegenden Leistungen predmetne usluge
Entered by: sazo
dinglicher Arrest privremena mjera zabrane raspolaganja imovinom
Entered by: bonafide1313
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search