The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

German to Polish Chemistry; Chem Sci/Eng Translation Glossary

German term Polish translation
Polyterephthalsäurediolester poliester kwasu tereftalowego i diolu
Entered by: Andrzej Lejman
"Chlorzehrung" pochłanianie chloru
(1,1,1-Trihydroxymethylpropyltriacrylat) 1,1,1-Trihydroksymetylopropylotriakrylan
Entered by: Jerzy Czopik
1,6-Hexandioldiacrylat. 1,6-heksandioldiakrylan
Entered by: Jerzy Czopik
10-Tage Zeitfenster 10-dniowe okno czasowe
Entered by: iceblue
2,3-Epoxypropylneodecanoat 2,3-epoksypropyloneodekanian
Entered by: Jerzy Czopik
2-Piperazin-1-ylethylamin 2-piperazyno-1-yloetyloamina
Entered by: Jerzy Czopik
3,6,9,12-Tetraazatetradecan-1,14-diamin 3,6,9,12-tetraaza-tetradekano-1,14-diamina
Entered by: Jerzy Czopik
3,75% Alkylpropylendiamin-1,5-bisguanidiniumacetat roztwór 3,75% octanu alkilopropylenodiamino-1,5-biguanidyny
3-Aminomethyl-alizarin-N, N-di-Essigsäure Kwas alizaryno-3-metyloamino-N,N-dioctowy
4-AAB Farbstoffe barwnik 4-aminoazobenzen
Abdriftminderer Zmniejsza znoszenie oprysku
Abziehen des Lösungsmittels tu: odciągnąć
Acetyltributylcitrat cytrynian acetylotributylu
Entered by: Jerzy Czopik
Adiabatenexponent wykładnik adiabaty
Entered by: Mariusz Wstawski
aliquoter Teil część próbki pobranej do analizy
Alkaryl-Natriumsulfonat Alkarylowy sulfonian sodowy
Alkensulfonat alkenosulfonian
Entered by: Mariusz Wstawski
Alkohol Ethoxylat Phosphatester ester fosforanowy etoksylanu alkoholu
Entered by: Piotr Fras
Alkyl-benzyl-di-methyl-ammoniumchlorid chlorek alkilo-benzylo-dimetylo-amoniowy
Alkyldithiomethacrylate ditiometakrylan alkilowy
Entered by: Jerzy Czopik
Alkylphenolalkoxilat alkilofenol aksyalkilenowany
Entered by: Piotr Fras
Alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl Chloride chlorek alkilo[(etylofenylo)metylo]dimetylu
allgemeine Bevölkerung ogół ludności
Entered by: iceblue
Alpha-Tocopherolacetat octan alfatokoferolu
alveolengängig przenikający do pęcherzyków płucnych
Amidosulfonsäure kwas amidosulfonowy
Ammoniaksalz sól amonowa
amy-Promotor amy-promotor
angreifendes Mittel środek (czynnik) agresywny
Anlösen częściowe rozpuszczenie
Entered by: Marek Hajdukowicz
Anthocyanogene Substanzen substancje antocyjanogenne
Anti-Stokes-Pigment barwniki wykazujące luminescencję antystokesowską
Antimonoxid tlenek antymonu
Anwendungen mit Lebensmittelkontakt do zastosowań, w których może dojść do kontaktu z produktami spożywczymi
Aqua tridest. autoklaviert woda potrójnie destylowana wyjałowiona w autoklawie
aquatisch chronisch Przewlekła toksyczność dla organizmów wodnych
Entered by: iceblue
Aspirationsgefahr niebezpieczeństwo zachły�nięcia
aufnehmender Fluß rzeka odbierjąca / wody odbierające (ścieki)
Entered by: iceblue
Ausbreitung der Reaktionsfront rozprzestrzenianie się frontu reakcji
Entered by: iceblue
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search