The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

German to Polish Computers (general) Translation Glossary

German term Polish translation
abgesetzte Steuerungstasten wydzielone klawisze kursora
abhörsicher zabezpieczony przed nasłuchem/podsłuchem (przechwytywaniem danych/sniffingiem)
Entered by: Mariusz Wstawski
Ablagestrukturen struktury przechowywania (danych)
abstecken odłaczyć
abstimmen sprawdzać i synchronizować
Adressierstecker Wtyczka adresująca
Allgemeines Datenaustausch- und Ablageverzeichnis ogólny katalog wymiany i przechowywania danych
Entered by: Mariusz Wstawski
Arbeitsbereich obszar roboczy
Entered by: Mariusz Wstawski
Artikeldatei dane artykułów
Entered by: Mariusz Wstawski
AS-i-Kreis Obwód (sieci) AS-i
ASI-Ansteuerung Sterowanie przez sieć ASI
Ausgleich/Ausgleichsgymnastik gimnastyka relaksacyjna
Auswahlassistent kreator wyboru, asystent wyboru
Entered by: Mariusz Wstawski
ûberzähliger Slave nadliczbowy slave
Baudrate prędkość transmisji
BCC ukryta kopia do wiadomości (BCC)
bearbeiten opracowywać
belegte Zieladresse zarezerwowany adres docelowy
Bildschirmarbeitsplatzverordnung rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
Entered by: Mariusz Wstawski
Bildschirmseite strona ekranowa
Blätterbalken pasek nawigacji
Entered by: iceblue
Datenerfassungsstation kolektor danych
Datenredundanz / -inkonsistenz redundancja / niespójność danych
Entered by: Mariusz Wstawski
Download pobieranie
Federzeugklemmblock Listwa zaciskowa sprężynowa
Entered by: Wojciech Modrzycki
Firmenweites FTP Verzeichnis für Datenaustausch mit anderen Standorten firmowy katalog FTP do wymiany danych z innymi lokalizacjami
Entered by: Mariusz Wstawski
gedruckte (nicht digitalisierte) Schriftstücke in ein OCR-Texterkennungssystem einlesen wczytać wydrukowane dokumeny (w postaci niecyfrowej) do systemu optycznego rozpoznawania znaków(OCR)
Genehmigungspflichtige Verteiler (Genehmigung nur durch Bereichsleiter!) listy dystrybucyjne wymagające zatwierdzenia
herunterfahren wyłączyć
in unmittelbaren gestalterischen Zusammenhang w bezpośrednim korzystnym związku
Internet-Flöter internetowe gadzety
Lebensbit pulsujacy bit/sygnal
Modemanschluss gniazdo modemowe
Ordner der Festplatten des Servers eurofslin1. folder(y) dysków twardych serwera eurofslin1.
Entered by: Mariusz Wstawski
Produktentwickler tu: konstruktor
Projektblatt anlegen Utwórz arkusz projektu
Entered by: Mariusz Wstawski
Pruefsummenfehler blad sumy kontrolnej
Rückmeldeanlage instalacja sygnalizacji zwrotnej
Reprounternehmen zakład reprograficzny
Schaltausgang Wyjscie przełaczajace
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search