The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

German to Polish Finance (general) Translation Glossary

German term Polish translation
entgeltmindernd zmniejszenie opłat
Entgeltteilung podzial kosztow bankowych
Entwicklungspipeline Pipeline rozwoju sprzedaży
Ergebnisabführungsvertrag umowa o odprowadzenie wyniku finansowego
Ergebnisverwendung podział zysku
Erlagschein formularz wpłaty
Entered by: iceblue
Erlöse przychody
Erlösschmälerung zmniejszenie przychodów
Erneuerungsschein Talon
erstatteter Einbehalt zwrócona kaucja
Erstattungszinsen odsetki od nadpłaconych podatków
Erstinvestitionen inwestycje wstepne
Ertragskraft rentowność
Erträge aus Kostenumlage an Dritte przychody z przeniesienia kosztów na podmioty trzecie
erwirtschaftetes Jahresergebnis uzyskany wynik roczny
ET- und AW-Betrag należność za części (zamienne) i za robociznę
Factoring-Erlös cena uzyskana w wyniku zbycia wierzytelności
Fertigungsbestand detale w toku produkcji
Festkonto konto o stałym oprocentowaniu
Feuerverzinkerei ocynkownia ogniowa
Finanzierungsfunktion Funkcja finansowania
Finanzskonto skonto/rabat kosztów finansowych, rabat finansowy
Entered by: Erzsébet Czopyk
firmenmässige Fertigung podpis osoby upoważnionej do reprezentowania
FK, GA Finanzkasse, Gemeindeamt, Gesundheitsamt
Forderungen gg. Verb. Unternehmen należności od jednostek powiązanych
Forschungsvertrag umowa o wykonanie prac badawczych
Freistellungsbescheinigung decyzja o zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku
Entered by: Mariusz Wstawski
Gültigkeitsstandard norma (wzorzec) ważności
Gegenläufig odwrotnie (przeciwnie, na odwrót)
gehobene Kunden VIP
Geldwaeschegesetz ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
gen.Url.ges. genehmigter Urlaub gesamt
Ges. soz. Aufw. Gehalt koszty ustawowych ¶wiadczeń socjalnych (ujęte w wynagrodzeniu)
Gesamtaussage całościowa ocena
geschichtliche Entwicklung działalność dotychczasowa
Gesellschafterform forma prawna (spólki)
Gesetzliche Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhangige Abgaben & Pflichtbeitrage ustawowe składki na ubezpieczenia społeczne
Gewinnabführungsvertrag umowa o odprowadzanie zysku
Entered by: Mariusz Wstawski
Giroabrede umowa rachunku bieżącego
Großbank pierwszorzędny bank
« Prev Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search