The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

German to Polish Insurance Translation Glossary

German term Polish translation
* *
Entered by: Jerzy Czopik
...ob in Personalunion eine Person denselben Schadenfall im Unfall...(Satz czy w zwiazku personalnym jedna osoba moze zlikwidowac te sama szkode w swietle ubezpieczenia NNW i OC
AB/NB stare/nowe kraje związkowe
Abfindungserklaerung oświadczenie o przyjęciu odszkodowania
Ablaufguthaben naleznosc koncowa
Abschlagszahlung nach Lage der Sache zapłata ratalna/czę¶ciowa według stanu faktycznego (zgodnie ze stanem faktycznym)
Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte odpisy amortyzacyjne wartości niematerialnych i prawnych
als rechtens erachten uznawać za zgodny z prawem
Alters- und Hinterlassenenversicherung ubezpieczenie emerytalne i na wypadek śmierci żywiciela rodziny
Alters- und Hinterlassenenversicherung ubezpieczenie emerytalne i z tyt. renty rodzinnej
altersvorsorgewirksame Leistungen składki (świadczenia) przekazywane na rzecz dodatkowego, prywatnego lub zakładowego, systemu emerytalnego [AVWL]
AN-Anteil pfl. KV Udzial pracobiorcy w (obowiazkowym) ubezpieczeniu chorobowym
Anforderung von Mitglieds- und Krankheitszeiten potwierdzenie obowiązkowego okresu ubezpieczenia i niezdolności do pracy
ansprüche als abgegolten bezeichnet (entschädigt) roszczenia zostaly uznane za zaspokojone (uregulowane)
Anw-Leistung świadczenia na podstawie holenderskskiej ustawy Algemene nabestaandenwet (ANW)
Art der Monate rodzaj świadczeń z tytułu ubezpieczenia otzrymanych w danym miesiącu
Asschlussfrist termin zawity (prekluzyjny)
ausweitung rozszerzenie
Autoschutzbrief pakiet assistance
Bauwesenversicherung ubezpieczenie budowlane
Bestandsfahrzeug samochód na magazynie
Entered by: Dariusz Rabus
Bestandsrentner osoba pobieraj±ca rentę (od 1991)
Betriebsgefahr ryzyko związane z użytkowaniem pojazdu
Betriebshaftpflichtversicherung (für) Unternehmen ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
Betriebsrentengesetz Ustawa o emeryturach zakładowych
Bewegungskosten (ubezpieczenia) Koszty przemieszczeń
Entered by: Maciej Pomorski
Bewertungsreservern ukryte rezerwy
Bundesgesetz uber die Genetische Untersuchung beim Menschen federalna ustawa o badaniach genetycznych prowadzonych na ludziach
Datenschutzgütesiegel znak jakości ochrony danych
Deckungsbrief zur Notifizierung Nr.. zur Police Nr.. zaświadczenie o zawarciu umowy ubezpieczeniowej/ nota pokrycia
Deckungskapital rezerwa na pokrycie czegoś
Deckungssummen suma ubezpieczenia
die Schadenfreiheitsklasse 27 mit einem Beitragssatz von 30% klasa bezszkodowości 27 ze składką 30%
Eigenpension własna emerytura
Eigenversicherer zależne towarzystwo ubezpieczeń/ubezpieczeniowe
ein Versicherungspflichtverhältnis zur Bundesanstalt für Arbeit besteht Czy podlega Pan/Pani obowiazkowi oplacania ubezpieczen spolecznych na rzecz Federalnego Urzedu Pracy
eindecken (Versicherung) tu: zawrzeć
eingreifen wkraczać
Einschluesse und Deckungserweiterungen dodatkowe ryzyka (objęte polis±) i opcje rozszerzenia ochrony
Eintrittspflicht, Eintrittspflichtiger obowi±zek wypłaty odszkodowania
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search