The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

German to Polish Mathematics & Statistics Translation Glossary

German term Polish translation
(inferenz)statistische Verfahren metody statystyki inferencyjnej
Anwendungsgleichung formuła użytkowa
Approximationsgüte/Performanz jakość aproksymacji/wydajność algorytmu
überzufällig istotny
die Gleichung auswerten zanalizować równanie
erhobene Werte zebrane wartości
Flächen der Würfel ściany sześcianu
Fluchtwinkel kąt elewacji
Grafik vs Diagramm rysunek / wykres
gruppentheoretische Axiome aksjomaty teorii grup
Haltestellenbänder tablice z planami linii
Lage- und Streuungsmaße Miara dyspersji (rozproszenia) i położenia
Prozeßsteuergrenze wartość graniczna (w sterowaniu procesem technologicznym)
Pulkeinstieg, Pulkausstieg tłum wsiadających, tłum wysiadających
Schätzer Estymator
Schnittgroesse wielkość przekrojowa
Sehnenfehler Błąd cięciwy
studentische t-Verteilung Rozkład t-Studenta
Zehnerüber- und Zehnerunterschreitung zmiana wartości dzisiątek w górę i w górę
Zehnerübergang przekroczenie progu dziesiątkowego

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search