The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

German to Swedish Law (general) Translation Glossary

German term Swedish translation
abmahnen uppmana att upphöra med visst förfarande
Amtsträger offentlig befattningshavare
an Schranken inför domstolen
arglistige Täuschung svikligt förledande
Entered by: Erik Hansson
Berufungsverfahren överklagande
Beschuldigte/r (den) misstänkte
Entered by: Anna Rehn
Beweisbeschluss Beslut angående bevisföring
Bringschuld (... ist eine B. von X) det åligger (X att...)
Datenschutzhinweise information om dataskyddspolicy
Entered by: Erik Hansson
denkmöglicherweise sannolikt
Entered by: Mats Wiman
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Juryns beslut kan inte överklagas
Entered by: Erik Hansson
Die Kosten des Verfahrens trägt der Antragsteller Sökanden svarar för kostnaderna för processen
einstweilige Verfügung interimistiskt förordnande/beslut
Entered by: Mats Wiman
Ertragswertverfahren kontra sachwertverfahren avkastningsmetod kontra realvärdesmetod
Fremdrechtserbschein (intyg om utländsk arvsrätt)
Gerichtsschreiber Tingsnotarie
Entered by: Carl Tengstrom
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) den tyska lagen/Förbundsrepubliken Tysklands lag om administrativa förseelser [Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG)]
Entered by: Anna Rehn
grundsätzlich (i den här kontexten) principiellt
Halbschr. titelblad (med mottagningsbevis)
Heimfall återgång
Entered by: Mats Wiman
Justizobersekretärin domstolsekreterare
Entered by: Lena Samuelsson
Kavaliersdelikt bagatellbrott, förseelse
Entered by: Lena Samuelsson
keinen Zugang eröffnen (här) (e-post) kan inte användas (för upplysningar i mål/rättssak)
Kostentragung övertagande av kostnaderna
Entered by: Mats Wiman
leicht fahrlässige Pflichtverletzungen vårdslös försummelse
Entered by: Erik Hansson
Lettre signature Rekommenderat brev
Entered by: Mats Wiman
mittelbar indirekt
Ordnungswidrigkeit förseelse
Entered by: Erik Hansson
qualifizertes Verschulden grov oaktsamhet
Entered by: Lena Samuelsson
Rückführung restitution
Entered by: Erik Hansson
Rechtsbeziehungen rättsförhållande
Rechtsnatur rättsliga karaktär
Entered by: e-beth
Regelbetragsverordnung Förordning om normalt underhållsbidrag (tysk lag 'Regelbetragsverordnung')
Registergericht registreringsmyndighet/registerförande domstol
sachwertverfahren handel till realvärde
Schuldnerfahndung inkassobevakning och delgivning
SOZIETAT VON RECHTSANWÄLTEN UND NOTAREN Advokat- och notariebyrå
Streitverkündeter tredje man
Tyska företags-/bolagsförkortningar SE och KGaA SE och KGaA
UN-Kaufrecht FN:s internationella köplag
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search