The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

Hungarian to English Law: Contract(s) Translation Glossary

Hungarian term English translation
jelen szerződés vagy az annak alapján létrejött jogviszonyok this contract or any legal relations arising therefrom
vitatott osszeg minden megkezdett 10.000,- forintja utan 400,- forint, de le At least...
a kérelem benyújtásának elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs A certificate cannot be issued for failure of submitting a request.
Entered by: Erzsébet Czopyk
a Magyar Köztársaság PTK 1959. évi IV. tv. megfelelő szabályai szerint jár el to act in accordance with the relevant sections of Act IV. of 1959 of the Civil Code of the Republic of Hungary
a teljesítés érdekén kívül eső céllal összefüggésben (for) interests outside the scope of the fulfillment (of this contract)
aggályosan, indokolatlanul meticulously, unjustifiably
Entered by: Ildiko Santana
ajánlatkérö contracting entity
akarati elv és nyilatkozati elv theory of the will & theory of declaration / will theory & declaration theory
Entered by: Katalin Szilárd
akaratukkal mindenben egyezően as the same being the full expression of their will
Entered by: Ildiko Santana
Akciós ár sale price
alakító/alakítási jog formative right/right to unilaterally alter a legal relationship
Entered by: Iain Coulthard
arculati kézikönyv (EU) publicity guidelines
az árat alapvetően befolyásoló tényező factor fundamentally affecting the price
az euro zóna alapkamatának kétszerese twice the ECB base rate
áru ellenértéke consideration for goods
árujegy cedule
átjárhatóság interoperability
Entered by: Ildiko Santana
értékaránytalanság disproportionate consideration
Entered by: Tamas Elek
írásban kifejezetten bizalmasnak minősített marked as Strictly Confidential in written records or verbally classified as such
óvadéki jog security interests / lien (rights)
önálló zálogjog independent lien
ötszöröse five times the amount of the service fee
ügyleti tanú transaction witness
ügyvédet megbízni to retain an attorney/lawyer
üzemeltető operating company / operator/operating party
üzletrész share
Entered by: Ildiko Santana
üzletviteli körben elkövetett jogszabálysértést megállapító jogerős ítélet final judgment ascertaining an offence committed within the scope of business
bérleti jogviszony tenancy
bírálóbizottság evaluation committee
Entered by: Ildiko Santana
bírósági úton történő érdekérvényesítés enforcement of interests through judicial channels
Büntetőjogi felelősségem tudatában... - lásd lentebb (az egész kellene) I declare under penalty of perjury
beszerzett és megvásárolt procured and purchased
betart comply with VAGY abide by (the provisions and/or conditions of the contract)
biztosítási ügyekből felmerülő költségek insurance-related expenses
borítékolás packing
cégkivonat extract from trade register/certificate of incorporation
Entered by: Erzsébet Czopyk
cégszerű aláírás authorised signature
csekkes levélpapír letterhead with (postal) remittance/transfer slip
DISCLAIMER OF WARRANTY A jótállás korlátozása
diszponíbilis helységcsoport available [group of] rooms/premises
Entered by: Tamas Elek
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search