The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

Polish to English Accounting Translation Glossary

Polish term English translation
Wynagrodzenia bezosobowe Employment costs
Entered by: Jerry Dean
(metody księgowe) przyjęte do wyceny accepted (accounting) valuation methods
(przychody) zrównane z nimi equivalent revenue(s)
akta wymiarowe tax assessment files
aktualizacja wartosci inwestycji revaluation of investments
aktywa socjalne social assets
aktywa trwałe vs środki trwałe both fixed asstets
aktywa warunkowe contingent assets
aktywować capitalise
amortyzacja amortisation and/or depreciation
amortyzacja niestanowiąca kosztów non tax-deductible depreciation
amortyzacja wartości niematerialnych amortization of intangible assets
amortyzowane jednorazowo fully amortised on acquisition
angażować w transakcję employ in a transaction
Entered by: Karol Kawczyński
Appropriation and division of profits przeznaczenie i podział zysku
arkusz płacowy payroll
Średnia liczba dni przeterminowanych zobowiązań average number of days of overdue liabilities
Środki trwałe vs aktywa trwałe tangible assets vs. fixed assets
Entered by: Adam Lankamer
audyt sprawdzający follow up audit
Entered by: Magda Dziadosz
automaty dekretacyjne systems for automated coding of vouchers
Entered by: Adam Lankamer
średnia liczba dni przeterminowanych należności average overdue payment period (in days)
średnioroczny annual average
środki pieniężne w banku cash at bank
środki trwałe dzierżawione leased fixed assets
środki trwałe w budowie capital work in progress
środki trwałe, którym przywrócono wartość fixed/tangible assets with restored value, fixed/tangible assets after value restoration
świadczenia benefits
świadczenie należne arrears in the remittances towards the public finance sector benefits
świadectwo kwalifikacyjne certificate of competency
Badanie bilansu audit of the balance sheet
balance sheet bilans/zestawienie bilansowe
błąd podstawowy fundamental error
błędnie wystawiono fakture the invoice has been raised incorrectly
bez ujęcia with no entry (into account 016 or 024)
bezosobowy fundusz plac supplemental payroll (fund)
bieżące regulawanie zobowiązań timely repayment of debts, settlement of liabilities when due, repayment of debts when due, debt settlement in a timely fashion
bierne rozliczenie międzyokresowe kosztów accrued expense(s)/liability (liabilities)
bilansowe ujęcie balance sheet recognition / presentation
broad components of PTPI earnings główne składniki przychodów PreTaxPreInterest
budżet w układzie podmiotowym budget by holders
Entered by: Andrzej Lejman
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search