The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

Polish to English Certificates, Diplomas, Licenses, CVs Translation Glossary

Polish term English translation
że tracimy w nim (with his departure) we are losing an excellent worker
doktora nauk technicznych vs doktor habilitowany nauk technicznych. Doctor of Technical Science(s) vs Doctor Habilitatus of Technical Science(s)
Inspektorat Dozoru Technicznego Inspectorate of Technical Supervision/Inspection
lubianego kolegę całego zespołu a colleague liked by the whole team
odesłać Państwa do nich po referencje . you can contact them regarding my references
próby vs badania tests vs trials
�lusarstwo metal worker (craft)
(okres trwania urlopu bezpłatnego i podstawa prawna) jego udzielenia Period of unpaid leave and legal basis for its granting
(wydział) Organizacji Gospodarki Żywnościowej (division/faculty of) Economics and Organization of Agri-food Economy
.... prowadzącemu ..... offering chemistry courses(classes)/teaching chemistry on an academic level
8/15 etatu vs 14/15 etatu 8/15 full time equivalent (FTE) / 0.53 FTE vs 14/15 FTE / 0.93 FTE // on a 8/15 vs 14/15 time basis
?wiadczenia w naturze benefits in kind
Academic Council Rada Akademicka
akt spóźniony delayed certificate
akt urodzenia birth certificate / extract (of) birth certificate / extract of birth entry
akta zbiorowe rejestracji małżeństwa aggregate records of/pertaining to marriage registration
archikatedralny urzad parafialny Archicatedral Parish Office
Entered by: Kornelia Longoria
art.34 ust.2 prawa o aktach stanu cywilnego Under s 34(2) of the Civil Registry Records Act
aspirant pracy socjalnej social work assistant
Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego III Stopnia facility security clearance (FSC)
Świadectwo jest dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie do This certificate entitles the bearer/holder to apply for admission to
asystet osoby niepełnosprawnej assistant for the disabled
attendant thereon przysługujące/wynikające z tego tytułu
autobus o liczbie miejsc wiekszej niz a bus with a seating capacity of more than...
ŁDD Z-d 2 (skrot / abbreviation) Łódzka Drukarnia Dziełowa Zakład 2
Entered by: Elizabeth Niklewska
żelaznik iron goods peddler/hawker
ślusarz urządzeń energetycznych power fitter
średni dozór ruchu górniczego w podziemnych zakładach górniczych intermediate level supervisory personnel in (hard coal) mining companies
świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości certificate of professional qualifications/competence in real estate appraisal/valuation
świadectwo wykonywania pracy w szczególnych warunkach Certification of work under special conditions
b/z (bez zawodu) none
badana zbiorowość study population
badania materiałograficzne materialographic testing
Baza Zastrzeżeń Restricted Documents Database
bezpieczna wymiana butli gazowych w wózkach jezdniowych napędzanych gazami safe changing of LPG cylinders for LPG (powered) FLT's
Entered by: makawa
bezwzrokowe pisanie na maszynie touch typing / blind typing
Entered by: Agnieszka Zmuda
biegle obsługiwać programy pakietu biurowego Microsoft Office be a proficient/competent user of Microsoft Office programs
Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy Education Department, Municipal Office, Capital City of Warsaw
blacharstwo pojazdowe automotive body work
brać udział w czynności if any/used/applicable / if any was employed
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search