The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

Polish to English Chemistry; Chem Sci/Eng Translation Glossary

Polish term English translation
% wagowy weight percent
(6%)-cyjanopropylofenylo-(94%)-dimetylosiloksan (6%) cyanopropylphenyl-(94 %) dimethylsiloxane
(metanol…heksanol) (the series methanol through hexanol)
(OH)20 (OH)20
(Z)-5-aryli-dinohydantoina (Z)-5-aryl-dinohydantoin
...w ilo�ci 5% wagowych 5% w/w
1,1,2,3,3,3-heksafluoro-1-propen, oksydowany, spolimeryzowany 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-1-propene, oxidized, polymerised
1,2,4 -trójmetylobenzen 1,2,4,- Trimethylbenzene
Entered by: Maciej Andrzejczak
1,3.5,7 - tetranitro - 1,3,5.7 - tetraazacyklooktan (oktogon, HMX) 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazacyclooctane
1,5-Bromometylomerkaptonaftalen 1,5-bromomethylmercaptonaphthalene
1,5-Bromonaftylobenzylosulfon 1,5-bromonaphtylenebenzylsulfone
1-heptan sulfonian sodu sodium 1-heptanesulfonate
1-octanosulphonian sodowy sodium 1-octyl sulfonate
1g H2O/100g produktu 1g of water per 100g of product
2,2’,2’’-trójhydroksytrójetyloamina 2,2',2''- trihydroxytriethylamine
Entered by: Maciej Andrzejczak
3-krotny cykl three cycle
3-{2-[-(6-fluoro-1,2-benzizoksazol-3-ilo)-1-piperydynylo}-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pirydo-[1,2-a-]-primidyn-4-on 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1 -piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4H-pyrido[1 ,2-a]pyrimidin-4-one
5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-on 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one
Entered by: Maciej Andrzejczak
5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-one 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one
absorpcji, jak i rozkładu absorption as well as decomposition
absorpcjometria absorptiometry
agrafoski PK fertilizers
aktywator enzymu enzyme activator
aktywność activity for
aldehyd epihydrynowy epihydrinic aldehyde
Entered by: Maciej Andrzejczak
aldehyd n-masłowy n-butanal, butyraldehyde
alfa-aminokwasowy azot alpha-amino acid nitrogen
alkaloid chinolinowy quinoline alkaloid
alkenylobursztynoimido-amidy alkenyl succinimide-amides
alkiloamidoetylenodiamina alkyl amidoethylenediamine / alkylamidoethylenediamine
Entered by: Flavio Granados
alkiloarylosulfoniany alkylarylsulfonates
alko(k)sylizacja alkoxylation
alkohole małocząsteczkowe low molecular weight alcohols
allilotiomocznik allylthiourea/thiosinamine
amofosmagi AMOFOSMAG fertilizers (multi-element fertilizers)
analiza przyrostu ładunków związków węgla analysis/determination of organic carbon and nitrogen load increase
anion domieszkujący dopant anion
antyelektrostatyczny antielectrostatic
Entered by: Adam Lankamer
antypirogeniczny antipyrogenous
Entered by: Jakub Kościelniak
antyzbrylacze anti-caking agents
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search