The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

Polish to English Computers: Systems, Networks Translation Glossary

Polish term English translation
analiza przedwykonawcza pre-implementation analysis
łącze wg przepustowości connection by throughput
baza kompetencyjna expertise pool
centralny central
Entered by: Jerry Dean
instalacja audiowizualna audiovisual installation
Komputerowe wspomaganie służb zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Computer Support for Health & Safety Management Services
metody ilościowe i modelowanie quantitative methods and modelling
missed sales utracona sprzedaż
monituj prompt
Nie masz uprawnień do przeglądania danych podwładnego You do not have permission to view your subordinate's attachments
Nie znaleziono informacji spełniających podane kryterium No data meeting the (search) criteria
Obsługa linii technologicznej process line operation
obwody serwerowni server room circuits
pamięć obsługująca allocated (operating) memory
peryferyjny peripheral
poziom umiejętności IT skills
proces roboczy worker process
prospect information informacje o potencjalnych klientach
przepinania / przepięcia reconnect / reconnecting
Entered by: Jerry Dean
puszka natynkowa surface mounted gang box
realizator executor
sieć alarmowa alarm network
sieć rozległa wide area network (WAN)
stanowisko wyniesione remote station
System Dwustronnej Wymiany Informacji SDWI Bilateral Information Exchange System
system zglaszania i kontroli realizacji napraw awaryjnych i usterkowych fault monitoring and emergency response system
systemy kanałowe channel systems
szafa krosownicza network cabinet
szafa rakowa rack cabinet
technika mikroprocesorowa Microprocessor technology
Entered by: Lota
transakcyjność transactionability
układ data acquisition, archiving, and processing engines
urządzenie przełączające switching devices/switches
waskie gardlo bottleneck
wdrożenia aplikacji implementations of the software/application
zasób danych i informacji data and information resource
zdarzenia events
\"zyciowy\" system firmy one of the most vital systems in/for/of the company

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search