The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

Polish to English Economics Translation Glossary

Polish term English translation
na podstawie art. 32 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2006 r. pursuant to Article 32 of the Act of 20 April 2006
zarządzanie spółkami kapitałowymi corporate management
świadczenia emerytalne retirement benefit
50% koszty uzyskania przychodu 50% rate of tax deductible costs
50-milionowy of 50 million
additions Przyrost
Entered by: Mariusz Kuklinski
administracje samorządu terytorialnego local government administration
Entered by: Karina Rafter
agraryzm agrarianism
ainnowacyjne uninnovative
Entered by: Robert Foltyn
akcjonariat obywatelski public shareholding
akt przekształcenia przedsiebiorstwa komunalnego deed of transformation of the municipal enterprise
analityka gospodarcza analytical economics
analiza srednich kroczacych moving average analysis
Źródła finansowania inwestycji Funding Sources for Local Authority Capital Projects, as exemplified by the Commune of Bydgoszcz
Entered by: Mariusz Kuklinski
średnia krajowa below the country's average
środowiska opiniotwórcze opinion-forming groups/bodies/organizations/elites etc.
badanie sprawozdania finansowego audit of Statement of Accounts
bezpieczeństwo zobowiązań to secure liabilities/receivables
bieżączka bustle and scrimmage, bustling and patching
bilans obrotów wyrównawczych currency account (balance)
bilans zamknięcia stał się bilansem otwarcia the closing balance became the opening balance
bilansowa zasada balance sheet principle
biuro handlowe trade office
blok prerekurencyjny pre-recursive block
budżet oddolny bottom-up budget
Entered by: Pawel Michniak
budżet odgórny top-down budget
Entered by: Pawel Michniak
budżet partycypacyjny participatory budget / budgeting
budżetowanie brutto gross budgeting
Entered by: Magda Dziadosz
cała giełda zanotowała spory spadek all stocks plummeted/plunged
carrying charges koszty manipulacyjne
cło wyrównawcze countervailing duty, compensation duty
cena referencyjna reference price
Entered by: Agnieszka Zmuda
commission agreement of 15% exist obowiązuje umowa przewidująca 15% prowizję
Correction provision trade debtors korekta rezerwy na należności z tytułu dostaw, handlu i usług
Entered by: Adam Lankamer
cykl koniukturalny business cycle / trade cycle
czynniki innowacyjności innovation factors
czynności poinwentaryzacyjne post-inventory operations
dane w ujęciu narastającym accumulated figures
dłużne papiery wartościowe debt securities
deficyt działań (in the case of) inaction/a lack of action/(matters remaining at a) standstill
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search