The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

Polish to English Finance (general) Translation Glossary

Polish term English translation
dokonać dyspozycji przekazu make a transfer instruction
dokonywać dekretacji rachunkowej endorse account assignment
Entered by: Kasia Bogucka
dokooptowani co-opted
dokument obciążeniowy / uznaniowy debit / credit note
dokument obrotu opakowaniami packaging circulation document
dokument rozliczeniowy underlying/support document
dokumentacja paszportowa (technical) passport documentation
dokumentacja/akta płacowe payroll files
dopłaty wspólników (shareholders') additional contributions
doprowadzić do bankructwa lead to bakruptcy
dopuszczać do obrotu giełdowego admit to listing
doradca ds przedsiebiorstw Corporate customer advisor/Business client advisor.
dostosowanie stawki amortyzacji calculate a one-time pro-rata asset depreciation rate in line with the shortened utilization period
dotrzymanie warunków porozumienia to meet terms of agreement
dowolne zaspokajanie wierzycieli discretionary satisfaction of creditors
drogą uzyskania od kontrahentów potwierdzeń ich prawidłowości by obtaining confirmations of their correctness from our customers and suppliers
drzewo zakupowe / wydatki historyczne (historical) expense matrix
duży może więcej big can more
dwufunduszowy dual-fund
Dyrekcja Handlowa Sales Department
dyskonto należności discounting receivables
dysponent II stopnia second-level disposer, second-tier disposer
dysponować rachunkiem manage/administer/use the account
dysponowac srodkami finansowymi have financial resources
dyspozycja płatnicza bez ruchu środków payment order without transfer / movement of resources
dział należności trudnościągalnych bad debt department
dział obsługi wynagrodzeń payroll department, department of payroll services, division of payroll services
działać na podstawie wpisu be (duly) registered
działając w trybie acting pursuant
działalność operacyjna w usługach obcych outsourced operating expenses
Działalność socjalno- bytowa (social) welfare activity
działania inwestycyjne investment (investment measures/projects)
dzialalnosc uslugowa provision of service
dzialania miękkie soft measures
Entered by: Adam Lankamer
dzień dywidendy record date
Entered by: Maciej Andrzejczak
dzień obserwacji observation date
Entered by: Jacek Kloskowski
Dzień udostępnienia środków z limitu; Dzień Ostatecznej Spłaty Limitu credit availability date/ final credit limit repayment date
dzień uruchomienia / udostępnienia kredytu disbursement
dzień wpływu należności na rachunek bankowy. the date when the due amount is credited to the bank account of
dzielenie i łączenie kont distribution and merger of accounts
« Prev Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search