The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

Polish to English Government / Politics Translation Glossary

Polish term English translation
rozluźnianie wspólnoty interesów loosening the bond of common interests
(Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 1999r. Nr 3, poz. 13) Mazowieckie province's Official Journal of Laws of 1999, No. 3 item 4
ażurowy model transparent model
absolutorium dla rządu approval for the government
administracja władcza/niewładcza (świadcząca) regulatory and nonregulatory (servicing) administration
afera gruntowa Land Affair
agendy administracji rządowej government administration agencies
agenturalna przeszłość past/prior activities as a secret agent
Ambasador Nadzwyczajny i Pelnomocny Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
apel pamięci w sprawie X a call for the commemoration/remembrance of
arbiter zamówień publicznych public procurement arbitrator
areszt wydobywczy extractive arrest/custody
atachat wojskowy przy ambasadzie Defense Attache’s Office
środki pomocowe aid funds
bałagan decyzyjno-kompetencyjny chaos in decision-making and the exercise of power
baza żywieniowa public catering establishments
będzie leciała w dół ... to be falling sharply
Entered by: Angie Taylor
bezpieczeństwo energetyczne kraju the country's energy security
Entered by: Natalie
bezwiednie pracują na opinię znienawidzonych okupantów are inadvertently contributing to the perception that they are a hated occupation force
bieżące wydatki rzeczowe lub majątkowe current material or property expenditures/expenses
bilans dziesieciolecia assessment of the decade
Entered by: Maciej Andrzejczak
Biuro Obsługi Posłów Kancelarii Sejmu RP Deputies' Service Bureau of the Chancellery of the Sejm
Biuro poselskie Constituency office (ang.)
bolesne chwile naszych dziejow...mroczne czasy stanu wojennego... the traumatic events/times in our past and ...
burzymurek demolition man
Centralna Baza Danych / okręgowe rejestry Central Database / regional registers
charakter rolniczo-przemysłowy agricultural and industrial nature
Entered by: Agnieszka Zmuda
część równoważąca/wyrównawcza/rekompensująca balancing / compensatory / offsetting portion
dźwignia cywilizacyjna (is at the root/the basis) of societal progress
debata krótka przedłużona extended short debate
decyzja administracyjna [wydana] w I instancji administrative decision of first instance
Departament administrowania obrotem Trade Administration Department
Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii The Department of Food Safety and Veterinary Matters
Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowania Department of General Education
Departament Obywatelstwa i Repatriacji Citizenship and Repatriation Department
Entered by: Kornelia Longoria
do dalszego podlegania ustawodawstwu panstwa wysylajacego to further be subject to the law of a sending country
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego New school year allowance
dofinansowania co-financing
Entered by: Jerry Dean
dokument programowy policy paper
Entered by: Magda Dziadosz
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej Lower Silesia Social Policy Center
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search