The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

Polish to English Insurance Translation Glossary

Polish term English translation
"majątkowiec" propertyman (jargon)/property insurance specialist
AC WYP accident car insurance
Aerocasco hull coverage
agent transferowy transfer agent
Entered by: Piotr Bienkowski
akredytywa letter of credit
akta szkodowe loss files
asekurator PROWADZACY leading insurer
Assistance roadside assistance cover and/or car breakdown cover
Entered by: Kasia Bogucka
Świadczenia emerytalno-rentowe pension/retirement and annuity benefits
asystent do spraw administracji i finansów oddziału Branch Administration and Finance Assistant
autocasco (AC) motor hull insurance
Entered by: makawa
środki obrotowe current assets
świadczenia rodzinne w tym: zasiłek rodzinny z dodatkami family benefits, including family allowance with supplements
świadczenie benefit
świadczenie o charakterze ustawowego zaopatrzenia rentowego vs św. cywilnoprawne regulatory pension provision v. civil law pension provision
Entered by: Hania Pietrzyk
świadczeniobiorca beneficiary
Entered by: Pawel Michniak
bezszkodowość no claims
bezszkodowy przebieg ubezpieczenia no claims insurance history
bilansowanie składek po inkasie Premium reconciliation based on premium written
brak zapisu cesji lack of assignment provision / transfer of rights provision
Entered by: makawa
brytyjski odpowiednik polsk. ZUS Department of Work and Pensions (England, Wales, Scotland); Department of Health, Social Services and Public Safety (N. Ireland)
budżetów szkodowych budgets for claims
Ceduła (polisy ubezpieczeniowej) Declaration Page (of the insurance policy)
centrum likwidacji szkód Claims settlement / loss settlement / loss adjustment centre
cesja z polisy ubezpieczeniowej assignment of insurance policy
ciężka choroba małżonka ubezpieczonego serious illness of the insured's spouse
completed operations insurance ubezpieczenie (od) odpowiedzialności (cywilnej) za wykonane usługi
data prawidłowego opłacenia składki payment (of premium) is deemed complete
data szkody date of claim
Entered by: makawa
data zdarzenia date of occurrence, date occurred; date of incident
decyzja odszkodowawcza damages decision
deductible udział własny
dla klauzuli applicable to the clause
Entered by: Maja Walczak
do polisy the policy undersigned by
dochodzenie zapłaty z zabezpieczeń claim payment from collaterals
dokumentacja ubezpieczeniowo-szkodowa insurance claim documentation
Entered by: makawa
dopłaty składek supplemental premium
dotychczasow? tre?? oznacza si? jako... In clause 1 the hitherto existing provisions shall be designated as...
Entered by: Adam Lankamer
drink z Nowych Antyli - gwiazda wieczoru the star of the evening: a drink from the New Antilles
druk ścisłego zarachowania pre-numbered form
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search