The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

Polish to English Investment / Securities Translation Glossary

Polish term English translation
wyznaczania zastępstwa deputy/acting Inspector selection/appointment
Entered by: Jacek Kloskowski
akcje i udziały stocks and shares
Entered by: Magda Dziadosz
żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych request to redeem [closed-end fund] shares
ścieżka inwestycyjna investment path
certyfikaty inwestycyjne powinny być 3-4 letnie maturity of investment certificates should be in the range of 3-4 years
charakter historyczny past performance is not a guarantee of future results/returns
czas utrzymania duration
dekoniunktura recession / weak market
Entered by: Jerzy Ozana
depozytariusz custodian/depositary
Entered by: Adam Lankamer
dokumentacja kredytowa credit (loan) documentation
efekty inwestycyjne i rzeczowe investment and material (effects/results)
efektywność inwestycji the efficiency of an investment
emisja widełkowa spread issue
emitent the issuer
Entered by: Lota
fundusz podstawowy (inwestycyjny) master fund
fundusz powiÄ…zany (inwestycyjny) feeder (fund)
inwestycja giełdowa stock market investment
kapitał wyjściowy starting capital
Entered by: Jerry Dean
kapitał zapasowy KSH reserve capital as per (commercial) companies code
karnet giełdowy order board / quote screen
Korzyści ekonomiczne wymagane do rozliczenia rezerwy economic benefits required to settle a provision
kredyt obrotowy nieodnawialny non-revolving working capital (credit) facility
mechanizm wygładzania smoothing mechanism
metoda absolutnej wartości zagrożonej absolute /relative value at risk method
metoda zaangażowania commitment method
Entered by: Tomasz Poplawski
mitygant risk mitigation measure
nadwyżka środków pieniężnych excess cash
obciążenia kosztów pracy i korzystne stawki za pracę labor cost burden and advantageous labor rates
opłata ruchoma variable fee
postanowienie uzgodnień środowiskowych environmental agreement
poziom zaangazowania środków kredytowych at a low level (or extent) of involvement of credit resources.
Entered by: TechLawDC
proces syndykacji finansowania syndicated lending process
przedmiot kredytu subject of the loan
Entered by: Magda Dziadosz
przeszacowana wartość podatkowa wniesionych aktywów updated tax value of the contributed assets
realizacja inwestycji budowlanych i developerskich construction and developer project implementation
Ryzyko zakłóceń przepływów środków pieniężnych risk of cash flow disruptions/intertuptions
samorządy terytorialne i sieć regionalnych centrów obłsługi inwestora Territorial self-governments and investors' service centre regional network
skrót memorandum informacyjnego summary of information memorandum
Entered by: Piotr Bienkowski
skrót prospektu emisyjnego mini prospectus
Entered by: Piotr Bienkowski
sovereign bonds obligacje rządowe denominowane w walutach obcych
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search