The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

Polish to English Law: Contract(s) Translation Glossary

Polish term English translation
§ 1 ust. 1 Article 1(1)
Na tym umowę zakończono IN WITNESS of which this agreement has been executed
należyta staranność due diligence
obowiązujący okres odpracowania compulsory period of working to discharge the obligation (please see below)
określa sposób postępowania spółki xyz z siedzibą w Abc these Regulations specify the manner in which xyz in abc
powstanie, treść i ustanie prawa własności intelektualnej creation, content, and extinction of copyright
skierowanie i udostępnienie pracowników tymczasowych temporary staffing contract
Entered by: Pawel Michniak
stanowią integralną część umów i obowiązują obie Strony, o ile nie uzgodnią constitute an integral part of the Agreements and are binding upon both Parties unless the Parties..
umowa przenosząca własność Lokali Transfer of Ownership Agreement
unieczynniony plac budowy non-operational construction site
Entered by: Witold Wiechowski
w proporcjach naturalnych w skórze in natural size and unskinned
Entered by: Maja Walczak
własności prywatnej krajowej pozostałej local private property vs foreign private property
wolna od zobowiązań i praw osób trzecich free from any encumbrances and third party rights
z późn. zm. as amended
zakresie obsługi technicznej pojazdów. vehicle service and maintenance
zasada rozliczeń poniesionych przez każdą z nich kosztów the principle of settlement of costs incured by both Parties
zorganizowanie umów drawing up of contracts - agreements / contract drafting
"back to back" konstrukcja 'back-to-back' principle
"Połączenie Jednostek Gospodarczych" Business Combinations
(nie) być stroną umowy is not a party to the agreement/contract
.dwg .dwg
1 cz. kodu res. 1234, V cz. kodu res. 01 part I of the departmental identification code 1235; part V of the departmental identification code
1 km wiązki dla przewodów fazowych 1 km of (aerial) bundled cables to be used as phase conductors
5% sumy zatrzymanej jako rata gwarancyjna 5% of the amount retained as security (portion)
600-krotność (up to) 600 times (the original value)
Acquire and hold real, chattel real and personal propety wejść w posiadanie i zachować nieruchomości, ruchomości i rzeczy osobiste
adnotacja note/annotation
adres/miejsce zameldowania address / legal domicile
after it has the right to invoice po uzyskaniu zgody na wystawienie faktury
Akceptacja żądań zapłaty Beneficjenta przez Wykonawcę the Contractor's approval of the Beneficiary's payment requests
Entered by: Karol Kawczyński
akcje serii A series A shares
akcje vs. udzialy (w kontekscie) shares vs. interests
akcjonariusz ujawniony disclosed shareholder
akt korporacyjny / akt wewnętrzny organizacyjny corporate policy/organizational policy
AKT USTALENIA TRESCI STATUTU the act of determining the content of the statute
aktualizacja obowiązku gwaranta occurrence of the guarantor's duty
aktualność informacji We guarantee that the information published on our website is up-to-date, complete, and accurate.
Alt I wariant I
analizy wykonalności projektu dotyczącego systemu energetycznego przedsiębiorstw feasibility study on installation of industrial power supply system
Entered by: Jacek Kloskowski
Arkusz uzgodnień memorandum of understanding/arrangements
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search