The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

Polish to English Law (general) Translation Glossary

Polish term English translation
(Dz. U. Z, Nr , poz. Journal of Laws from, No., item
konto sum depozytowych account of deposited sums
ograniczona zdolność pokierowania swoim postępowaniem ability to control one\'s actions was severely/substantially impaired
postępowanie spadkowe inheritance proceedings
Entered by: makawa
przyznane admitted (true)
return of the indictment (sądowa) procedura stawiania w stan oskarżenia
rygor natychmiastowej wykonalności order of immediate enforceability
sądowe lub administracyjne tytuły egzekucyjne court or administrative executory titles
umowa na czas nieokreślony contract for an indefinite time
Entered by: Adam Lankamer
w charakterze in the capacity of/as
w trybie pursuant to
wnioskiem z dnia..., wystąpił o by a petition of/dated..., ...., filed a request/applied....
wyłączona do odrębnego postępowania severed for separate proceedings/trial
za 1 jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia with 1 month notice (period)
zakaz dokonywania potrąceń a set-off prohibition (ban) / prohibition on set-off of mutual debts
zasługiwać na wiarę be credible
zobowiązuje się do ubezpieczenia mienia shall take out an insurance policy covering the property...
zysk może zostać w całości lub w części wyłączony od podziału the profit may be excluded from distibution, partially or as a whole
" bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym" without notice (and) with immediate effect
"poddać się innym czynnościom seksualnym" submit to other sexual act(s)
Entered by: Izabela Klodzinska
ławnicy lay magistrates
świadczenie charakterystyczne specific performance
Entered by: makawa
(mieć) prawny ststus gmin wiejskich (hold) legal status of rural communes
(Naczelna) Rada Adwokacka (Supreme) Bar Council
(rozprawa) w sprawie własnej (hearing) in your case
(spr.) rapporteur
(stosunki prawne) pozostają wiążące remain in full force and effect
(ustawa) interpretowana rozszerzająco interpreted broadly
(wniosek) w przedmiocie zabezpieczenia motion for interim relief
(zrzekać się) na poczet XY (praw) cede
1% rzeczywiście wpłaconych na rzecz Spółki należności p 1% of the payments actually made for the benefit of the Company
100 st. 100 day-fine units
100 st. po 25 zł grzywny 100 day-fine units of PLN 25.00
1000 zł nawiązki punitive damages of PLN 1000
13/18 etatu 13/18 FTE
2/3 etatu 2/3 time
200 stawek dziennych po 20 zł grzywny 200 day-fine units of PLN 20 (each)
a/a ad acta
a/a file
aa. (to) file, ad acta
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search