The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

Polish to English Law: Patents, Trademarks, Copyright Translation Glossary

Polish term English translation
oceniana na niekorzyść should not work to the detriment
Entered by: Maja Walczak
aggregate consideration łączna kwota wynagrodzenia/(w tym przypadku) opłaty licencyjnej
armatura grzewcza heating fittings
Entered by: Paola Dentifrigi
autor (twórca) author (creator)
autorskie prawa majątkowe copyright, author's economic rights
autorskie prawa majątkowe vs. osobiste economic rights vs. moral rights
autorskie prawa zależne derivative copyright
świadectwo ochronne protection certificate
badanie zdolności i czystości rejestrowej znaków handlowych trademark registrability and clearance search
Board of Appeal Komisja Odwoławcza
brak (mocy dowodowej) lack (of probative value)
brak stosowalności lack of (industrial) applicability
cechy przeciwstawne characterisitics of counter-solutions/opposing solutions
czynność prawna w kwalifikowanej formie legal transaction in writing, notarised or otherwise confirmed officially, or an affidavit
Entered by: Mariusz Kuklinski
Departament Rejestrów Department of Registers
dyżurny portier reception officer on duty
dzieło zależne derivative work
Entered by: Stanislaw Czech, MCIL
formalizm procesowy procedural formalism
gilzy papierosowe cigarette tubes
homologacja na auto ciężarowe type approval for goods vehicles
honoraria z tytułu przeniesienia praw do artystycznych wykonań royalties
Entered by: Mariusz Kuklinski
inaczej jak w całości other than in its entirety
Entered by: Dorota Madrzyk
instrument under seal dokument opatrzony pieczecia
Entered by: Marta van der Hoeven
IZ (instytucja zarządzająca) MA (managing authority)
kanały przelotowe hollow passages/ducts/channels
karta broni palnej (European) firearms pass
kartuszowy cartouche / cartouch
kierunek rozstrzygnięcia line of decision
Entered by: Stanislaw Czech, MCIL
klauzula fikcji fictional clause
Koncesja na fizyczną ochronę osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej Licence for direct, physical protection of persons and property
Entered by: Mariusz Kuklinski
koncesja na obrót hurtowy farmaceutykami pharmaceutical wholesale license
korzystający z utworu user of the work
Entered by: Maja Walczak
korzystanie z pierwszeństwa to have the benefit of the right of priority
legitymacja w odniesieniu do praw legitimacy of specific claims
licencja klienta końcowego end user licence
majątkowe prawa pokrewne related rights (copyright-related rights) / rights related to copyright
materialna ustawa karna substantive criminal law
na oryginale wlasciwe podpisy due signatures on the original
Entered by: Angie Taylor
naczelnik head officer
nadzór autorski author's control [inspection, supervision]
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search