The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

Polish to English Medical: Dentistry Translation Glossary

Polish term English translation
(Proteza częściowa) osiadająca partial denture, (tooth and) gum supported
Akademickie Centrum Stomatologii Academic Dental Center/ Academic Center for Dentistry
Entered by: Tomasz Chyrzyński
allogenny materiał zastępczy allogeneic bone substitute
aparat czynnościowy functional appliance
aparaty grubołukowe wide-arch braces
autogenny przeszczep kości autogenic bone graft
ćwiek wzmacniający reinforcing post
ćwieki gutaperkowe gutta percha points
śródwięzadłowy intraligamental
blokowanie podcieni blocking out undercuts
Braki zębowe absence of tooth/ tooth absence
czepiec Head cap
dłutowanie wewnątrzzębodołowe Intra-alveolar chiseling / intra alveolar chiseling
dystalizacja zęba 43 w miejsce usuniętego zęba 44, łuk 18 stal dystalization of tooth 43 into the place of extracted tooth 44, arch 18 steel
ektoproteza extraoral prosthesis/appliance
fizjognatologia physiological gnathology
górna trójka canine
glasjonomer / błona glass ionomer (cement) / membrane
gra stawowa joint play
Entered by: Kamila Ołtarzewska
implantacja wszczepu śródkostnego placement of an endosseous implant
implanty indywidualne customized dental implants
indywidualna technika warstwowa individual increment technique
kąt prostniczo-odbytowy anorectal angle
komunikacja ustno-zatokowa oroantral communication
Entered by: Monika Darron
korona tłoczona metal crown
lakowanie bruzd (stomatologia) pit and fissure sealing
Entered by: Maciej Andrzejczak
leczenie zęba 25 treatment of tooth 25
lekarz dentysta dentist/dental practitioner
liczba PUW CFE index/figure/value
loco-regional anaesthesia znieczulenie lokoregionalne
luk arch wire/bar
masa ogniotrwała refractory composition
mięsień skrzydłowy przyśrodkowy/boczny medial pterygoid muscle/lateral pterygoid muscle
Entered by: Kamila Ołtarzewska
miernik parameter
mostek kładkowy fixed implant bridge
na głucho primarily suture, close off
na zatrzaskach np. Bredent locks such as Bredent
nadbudowa protetyczna na implancie implant superstructure
Entered by: Piotr Fras
napalanie na metal fusion (of ceramics) on metal
nawisy wypełnień filling overhangs
Entered by: makawa
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search