The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

Polish to English Philosophy Translation Glossary

Polish term English translation
świat pozaziemski afterworld, afterlife
światopoglądowy worldview(-related)
braki w uzasadnieniu insufficient/defective (faulty) justification
czyste naoczności pure intuitions
data świadomościowe (phenomenological) data regarding the experience of time through inner consciousness
dramat przemijania tragedy of transiency
egzystencjonalny existential
filozofia podmiotu philosophy of the subject
hierarcha (kościelny) hierarch (pl. the hierarchy) / high official / high-ranking clergyman / high-ranking member of the clergy / senior clergyman
idealizm przedmiotowy absolute idealism
Jednia The One
kanon jedynej różnicy canon of difference
Entered by: Magda Dziadosz
kierowanie się guiding oneself/being guided by things themselves
koncepcja ideowa guiding idea
korespondencyjnie rozumiana/pojmowana understood by correspondence
krąg problemowy range of issues/problems
którego dalsze niedostrzeganie which, if continued to be ignored
logika poznania wartościującego i etycznego the logic of evaluative and ethical cognition
model nauki educational model
monastycyzm monasticism
nadwyżka sztuki art saturation/saturated with art
najbardziej własne most inherent
nauki szczegółowe Exact science
Entered by: Rami Heled
nieprzemijajace everlasting
Entered by: Lota
obcować lives with his images of women
Platon nie mieścił się w tych ramach, w jakie chciano ująć ich kulturę. Plato went beyond the restrictions that XYZ wanted to impose on their culture
podstawy logiczne bez wiedzy the basics of logic without knowledge
Entered by: Lota
polonika polonica
pozaobrazowa nonrepresentational
problem doswiadczenia drugiego podmiotu experience of another subject
problem interpretacyjny problem of interpretation
przedmiot object
realistyczny realist
realizm pojęciowy conceptual realism
rozmijać sie z (w kontekście) diverge
samowyobcowywanie się ja self-alienation of the self
spolegliwy trustworthy; reliable; dependable
transrodzajowy transcategorical
tryb sylogistyczny syllogistic mood
uporać się fail to understand/define
Entered by: Adam Lankamer
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search