The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

Polish to English Real Estate Translation Glossary

Polish term English translation
średnia cena transakcyjna : CŚR average transaction price : ATP
Entered by: Izabela Klodzinska
w przeliczeniu na 1 pokój hotelu per 1 hotel room
zatwierdzać (plan) uchwałą approved by a City Council Resolution No. (...)
(Działki stanowią) kompleks The plots create a single area
(tekst jedn. Dz.U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903, ze zm.) consolidated text, Journal of Laws, 2000, No. 80, Item 903, as amended
(tytuł) ograniczony czasowo (title) of limited duration
Administracja Domów Komunalnych Council Housing Administration
Agencje mile widziane, prowizja 50% agencies welcomed, 50% commission
akt notarialny zdania lokalu notarial deed of surrender of leased premises
aktualizacja umów najmu i dzierżawy zawartych ze spółkami grupy PKP updating/amending lease contracts concluded with entities comprising the PKP group
arkusz mapy map sheet
Autor opracowania By:
łam margin
łamane przez forward slash
ściaganie należności czynszowych rent collection
ścianki giszetowe cubicle partitions
ściągnięty czynsz Collected rent
badanie stanu prawnego nieruchomości title search
bez prawa podziału no right to the division of property
bezpłatna służebność mieszkania gratuitous easement/right of habitation/dwelling
bezprzetargowy without a tender procedure /no-bid purchase
Bezumownie on a non-contract basis / non-contractually / without a contractual basis
Biura Brutto Gross office space
Entered by: Mariusz Kuklinski
branża handlowa trade sector/ commercial sector
budynek biurowy oznaczony umownie nr. x an office building designated according to contract as no. x
budynek centrotwórczy centre-forming building
budynek do adaptacji building (proposed) for conversion, building to be converted
budynek garażowy garage building
byt prawny legal existence
cena transakcyjna transaction price
chwila zapisania księgi time of making the entry (in the register)
części 100/1000 share
czterolokalowy quadruplex, fourplax
czynna estakada przemysłowa active industrial overpass
czynsz graniczny border rent
czynsz najmu miejsca parkingowego parking space lease fee
czynsz ofertowy asking price (rent)
czynsz wywoławczy vs. czynsz ofertowy asking rent or advertised rental rate
czynsz wywoławczy vs. czynsz ofertowy asking rent or advertised rental rate or the list price for rent
dać w bezpłatne użytkowanie make available free of rent
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search