The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

Polish to German Chemistry; Chem Sci/Eng Translation Glossary

Polish term German translation
%wag. Gew.-%
2-(2-butoksyetoksy)etanol 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
Abklatschmigration Migracja przez odbicie/odbijanie (farby)
Entered by: Piotr Szukalski
acetonocyjanohydryna Acetoncyanhydrin
alfa-olefinosulfonian sodowy C14-16 C-14-16-Natriumalphaolefinsulfonat
alkilobenzenosulfonian sodu Natriumalkylbenzolsulfonat
aparat izolujący drogi oddechowe umluftunabhängiges Atemschutzgerät
azydek srebra (AgN3) Silberazid
żywica do laminowania Laminierharz
żywica epoksydowa Epoxidharz
Entered by: Maciej Andrzejczak
ściekalność farby Viskosität / Fließverhalten
Barrierewirkung stanowić barierę
Entered by: Piotr Szukalski
barwa w skali jodowej Farbe (in der) Jodskala
benzoalf pirenu Benzo(a)pyren
benzyna ciężka hydroodsiarczona Naphtha (Erdöl), hydrodesulfurierte schwere
biodegralność produktu biologisch abbaubar
bromometan Brommethan
butoksylowany butoxyliert
Entered by: Maciej Andrzejczak
centauryna Centaurin
chemia energetyczna Chemie der Brennstoffe
chlorofluorowęglowodór (CFC) Fluorchlorkohlenwasserstoff (FCKW)
ciecz w spoczynku ruhende Flüssigkeit
cienkościenny dünnwandig
część nielotna nichtflüchtiges Bestandteil
destylarka Destilliergerät
Entered by: Szymon Metkowski
dokładka Zugabe, Zusatz
Entered by: Szymon Metkowski
dwuazotan 1,4-3, 6-dwuanhydro-D-sorbitu (DDG) 1,4-3,6-Dianhydro-D-sorbit-Dinitrat diacylat
Entered by: Ann Krol
dyspersje woskowo-polimerowe Wachs-Polymerdispersion
EEuPIA-Rohstoffausschlussliste für Druckfarben und zugehörige Produkte lista wyłączeń surowców do produkcji farb drukarskich i produktów powiązanych według EuPIA
EGMP-Verordnung 2023/2006 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006 w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej
Einfüllmarkierung am Schauglas bzw. Messstab znacznik poziomu napełnienia
eter poliglikolowy alfa-oktadecylo-omega-hydroxylowy a(lpha)-Octadecyl-omega-hydroxy-polyglykolether
etoksylowany Ethoxilierter Fettalkohol
etoksylowany alkohol tłuszczowy Fettalkohol-Ethoxylat
Entered by: Maciej Andrzejczak
Fizykochemia surfaktantów i biosurfaktantów Physikalische Chemie von Tensiden und Biotensiden
Entered by: Malgorzata Wielgus
głowica chłodząca Kühlkopf
getyt Goethit
gniazdo zaworu Ventilsitz
Heksyl D-Glukozyd Hexyl-D-Glukosid
homologacja typu Typgenehmigung
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search