The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

Polish to Russian Law (general) Translation Glossary

Polish term Russian translation
pominąć dowód z przesłuchania mnie исключить протокол моего допроса из числа доказательств
specjalne komórki interwencyjne Policji Специальные подразделения полиции оперативного реагирования
a/a в дело
aprobata techniczna технические условия
asesor komorniczy судебный пристав
środki odwoławcze апелляционные инстанции
świadectwo dezynfekcji Свидетельство (сертификат) о дезинфекции
świadectwo legalizacyjne Свидетельство (сертификат) о легализации
świadectwo standaryzacyjne Сертификат, выданный отделом стандартизации и сертификации
świadek koronny коронный свидетель
Entered by: Natalie
Biuro Operacyjne операционный офис
Entered by: Vitali Stanisheuski
Do celów alimentacyjnych Для производства по алиментам
egzekucja postanowienia prawnego исполнение судебного решения/постановления
Grupa półwolnościowa отряд в исправительном учреждении
informator dla pokrzywdzonego Памятка потерпевшему
instytucje środka zabezpieczającego мера безопасности как совокупность правовых норм
klauzula wykonalności судебный приказ об исполнении решения/ исполнительный лист
Klauzulę zastrzeżone znosze z dniem włączenia pisma do akt sprawy Клаузулу \"для служебного пользования\" отменяю со дня включения письма в дело
Kodeks karny skarbowy кодекс о налоговых преступлениях
koszty doręczenia korespondencji затраты на доставку корреспонденции
koszty egzekucyjne затраты на взыскание
kwit odprawy warunkowej квитанция об оплате пошлины за таможенное оформление товара в режиме временного ввоза.
kwotowe określenie części kapitału wpłaconego денежное выражение части оплаченного (уставного) капитала
Miejsce na opłate Место для марок госпошлины
negocjacje w sprawie zbiorowego układu pracy переговоры в отношении коллективного трудового договора
niedobór seksualny неудовлетворенность сексуальной/половой жизнью
Entered by: Vitali Stanisheuski
normy powołane указанные нормы
normy zharmonizowane гармонизованные стандарты
Od decyzji stronie służy wniosek o ponownie rozpatrzenie sprawy Сторона имеет право / может обжаловать решение / постановление
odliczenie podatku VAt вычет НДС
odrębna własność lokalu отдельная собственность в отношении квартиры
odwołanie od dezycji prokuratora обжалование решения прокурора
określenie wartości akcji objętych za aport оценка стоимости акций полученных за неденежный вклад
orzecznictwo utrwalone Страсбургское прецедентное право
oskarżyciel posiłkowy дополнительный (субсидиарный) обвинитель
oskarżyciel prywatny частный обвинитель
PESEL личный идентификационный номер
Entered by: Natalie
pismo odwołujące skargę отзыв жалобы в письменном виде
pismo skarżące обвинительное письмо
podejmowania kroków prawnych совершать юридические действия
Entered by: Natalie
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search