The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

Spanish to Polish Business/Commerce (general) Translation Glossary

Spanish term Polish translation
acciones aportadas udziały wniesione do spólki (w momencie założenia)
ACTA DE ASISTENCIA protokół uczestnictwa (na terenie budowy)
Entered by: Maria Schneider
acto de trascendencia real akt o rzeczywistym znaczeniu
adiciones zwiększenia (nabycie nowych udziałów i akcji)
Entered by: Maria Schneider
afectaciones obciążenia
albarán potwierdzenie odbioru/dokument WZ
conformar el perímetro de consolidación wchodzić w zakres konsolidacji
Entered by: Maria Schneider
dotar provisión por depreciación utworzyć rezerwę na amortyzację
Entered by: Maria Schneider
esfuerzo en margen preciso obniżenie marży konieczne/niezbędne do....
Entered by: Maria Schneider
gastos inherentes koszty właściwe/przynależne
Integración Global Konsolidacja metodą pełną
intereses explícitos odsetki określone/ustalone/zdefiniowane
Entered by: Maria Schneider
inutilización de los títulos unieważnienie papierów wartościowych
personalización de los productos personalizacja produktów, dostosowywanie produktów do potrzeb XXX (klienta itp.)
régimen de Propiedad Horizontal odrębna własnośc nieruchomości
sanear inventarios obsoletos likwidować przestarzałe zapasy
Entered by: Maria Schneider
suscrito y desembolsado objęty i opłacony/(w całości) objęty i pokryty
Entered by: Maria Schneider
suspención cautelar judicial prawny środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia
títulos talonarios odcinki akcji/kupony akcji
Entered by: Maria Schneider
tenencia y disfrute de valores mobiliarios posiadanie i czerpanie korzyści z wszelkiego rodzaju papierów wartościowych
transimisión onerosa/gratuita przekazanie odpłatnie/nieodpłatnie
Entered by: Maria Schneider
trazabilidad metodologia śledzenia i odtwarzania procesów produkcji żywności (traceability).
valores de reposición wartości odtworzenia

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search