The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

Spanish to Polish Law: Contract(s) Translation Glossary

Spanish term Polish translation
explotación por cualquier título eksploatacja z jakiegokolwiek tytułu
fecha de efectivo libramiento zwolnienie towaru do wysyłki
garantía solidaria gwarancja/zabezpieczenie niepodzielna/e i wspólna/e
garante original / adicional pierwszy gwarant lub poręczyciel / dodatkowy
Entered by: Marlena Trelka
hacer efectivos libramientos dokonywać płatności na rzecz...
Entered by: Maria Schneider
hacerse responsables nie ponosi odpowiedzialności za
Hipotécanos el rancho Weźcie w zastaw rancho
hito wzorzec/punkt odniesienia/test sprawności
incluso con anterioridad a su aceptación nawet jeśli nastąpiłoby to przed akceptacją oferty
Informe en derecho audyt prawny
Entered by: Maria Schneider
Jlc Język programowania Java
Entered by: Maria Schneider
mantener indemne zwolnić z odpowiedzialności
originar derechos y espectativas de derechos powodować nabycie praw lub możliwość ich nabycia
parámetros de performance parametry wydajności/produktywności
Entered by: Maria Schneider
perfección de los pedidos perfect order
Entered by: Maria Schneider
permuta z tytułu zmiany
por cuenta y nombre ajenos w imieniu i na rzecz osób trzecich
por exceso vs. por defecto (okres rozliczeniowy) bezpośrednio następujący vs. bezpośrednio poprzedzający okres rozliczeniowy, o którym mowa
Entered by: Kasia Platkowska
precios contradictorios narzuty kosztorysowe
prestar la adhesión akceptować/zatwierdzać
prorratear określić/ustalić proporcjonalnie
reducción del riesgo en vigor obniżenie aktualnej oceny ryzyka kredytowego
responsabilidad social odpowiedzialność społeczna
segunda carga drugie obciążenie na nieruchomości/obciążenie na nieruchomości wpisane na drugim miejscu
Entered by: Maria Schneider
separando wyłączając/odsuwając
servir de medio de notificación służyć jako sposób/środek doręczania
sobrefacturar los contratos zawyżanie wartości
sociedad irregular spółka cywilna / spółka prawa cywilnego
sociedad participada spółka/jednostka współzależna
Superintendencia de la Actividad Aseguradora Urząd Nadzorujący Działalność Ubezpieczeniową
surtir los efectos wywoływać skutki
Unidad Regional de Gestion de Grandes Empresas Oddział/Wydział Regionalny ds. obsługi dużych firm
Y para que así conste donde convenga (Niniejsze) zaświadczenie wydaje się celem przedłożenia odpowiednim władzom
Y para que conste y surta efectos w celu zarejestrowania i aby niniejsze powodowało skutki prawne
« Prev

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search