The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

Spanish to Polish Law (general) Translation Glossary

Spanish term Polish translation
expedientes de ocupación y afección de terrenos sprawy związane z przejęciem i zmianą klasyfikacji terenów
Entered by: Maria Schneider
numéricamente considerado pod względem liczbowym/ pod względem arytmetycznym
Entered by: Maria Schneider
servidumbre de uso personal służebność osobista
"por desembolso no exigidos" Należne wpłaty na kapitał podstawowy - niewymagalne
Entered by: Maria Schneider
(interveniente) excluyente principal Interwenient główny
abogacía del estado/abogado del estado doradca prawny Służby Prawnej Państwa
Entered by: Aleksandra Wójcik
Abogacia del Estado Adwokatura Państwowa
Entered by: Maria Schneider
acaparamiento de terrenos koncentracja ziemi
acordar no tener por preparado orzekać, że nie czyni zadość wymogom prawnie nakazanym
Entered by: Maria Schneider
actos de riguroso dominio czynności prawne związane z pełnym prawem własności/prawem wyłącznej własności
Entered by: Kasia Platkowska
adjudicación por sorteo przydzielenie w drodze losowania
administración con competencia sancionadora organy administracji uprawnione do nakładania (wymierzania) sankcji (kary)
Entered by: Marlena Trelka
administrador solidario vs. administrador único członek zarządu uprawniony do jednoosobowej reprezentacji vs. zarząd jednoosobowy
alter ego prokurent/działalność per procuram/pełnomocnictwo handlowe/ \"alter ego spółki\"
Entered by: Maria Schneider
amortización sin canje ni pago alguno umorzenie [akcji] bez zamiany ani zapłaty sumy akcji
Entered by: Maria Schneider
anticresis Antychreza / umowa zastawna
aportación tutaj: dane, informacje, sprawozdania
Entered by: Maria Schneider
aportación del pleno dominio aport [rzeczowy] w formie tytułów własności [udziałów i akcji]
Entered by: Maria Schneider
arbitraje de equidad sąd polubowny rozstrzgający wg zasad słuszności
Entered by: Maria Schneider
arbitrariedad manifiesta jawna samowola
Entered by: Kasia Platkowska
AUT.TRANS. automatyczna skrzynia biegów
Entered by: Maria Schneider
Auto interlocutorio postanowienie przedstanowcze sądu/postanowienie niekończące postępowania w sprawie
Entered by: Maria Schneider
Índice Centralizado de Incapacitados Rejestr osób objętych czasowym zakazem pełnienia funkcji kierowniczych
órgano jurisdiccional de instancia sąd pierwszej instancji / sąd instancyjny
único jedyny/a (klauzula, punkt, itp.)
B.M. Bienes Muebles
Entered by: Tradpol
bajo apercibimiento de apremio pod rygorem wszczęcia (sądowego) postępowania egzekucyjnego
Entered by: Maria Schneider
Boletin Oficial del Estado Dziennik Urzędowy Boletín Oficial del Estado (BOE)
calificación urbanística kwalifikacja urbanistyczna
capacidad de obrar zdolność do czynności prawnych
Entered by: Marlena Trelka
Censor segundo de la junta directiva (del Colegio Notarial) członek sądu dyscyplinarnego izby notarialnej
circunstancia agravante de comisión okoliczność obciążająca (naruszenia)
Entered by: Marlena Trelka
circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal okoliczności osobiste,wyłączające lub łagodzące albo zaostrzające, odpowiedzialność karną
Entered by: Maria Schneider
con cualidad ordinaria de sin perjuicio zgodnie z właściwością i bez zastrzeżeń
Entered by: Maria Schneider
con o sin reserva de ejercicio z zatrzeżeniem lub bez zatrzeżenia czynności, do których uprawnia dane pełnomocnictwo
con su respetiva cadena de custodia z łańcuchem dowodowym
concurrencia/concurso uczestnictwo/udział
Entered by: Maria Schneider
concurso, concursal upadłość, upadłościowy
copia sin efectos ejecutivos Kopia/odpis bez mocy tytułu egzekucyjnego/wykonawczego
cuadro de sustituciones lista odwoławcza
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search