The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

Spanish to Polish Law (general) Translation Glossary

Spanish term Polish translation
Por provisión de fondos z tytułu zaliczki na poczet kosztów
por razones humanitarias z powodów humanitarnych
por subrogación de contratos poprzez subrogacje praw z kontraktow
por via de consulta w formie konsultacji
postępowanie wyjaśniające investigación preliminar/investigación preparatoria
Entered by: Marlena Trelka
precio del remate wartość księgowa udziałów
Entered by: Maria Schneider
Procurador Fiscal Prokurator [w Sądzie Najwyższym]
Entered by: Maria Schneider
Profesion laboral Nie pracuje (prowadzi dom)/gospodyni domowa
Entered by: Maria Schneider
promesa de hipoteca promesa kredytu hipotecznego
Entered by: Maria Schneider
protocolo de actuaciones protokół wykonawczy
Publicidad formal Wyciąg z rejestru (handlowego)
Entered by: Tradpol
quedar visto/a para sentencia sprawa została rozpatrzona i nastąpi orzeczenie (wyroku)
Quien pide lo más pide lo menos. kto prosi o najwięcej, prosi o najmniej
régimen de abstención y recusación tryb wstrzymania sie i wyłaczenia
régimen de recusación tryb wyłączenia(sędziego, sędziego śledczego, prokuratora itp)
Entered by: Maria Schneider
realizar activos y liquidar pasivos Sprzedaż aktywów i spłata zadłużenia
rebeldía a la fuerza usprawiedliwione niestawiennictwo z przyczyn formalnych
rebeldía por convicción niestawiennictwo z powodu nieuznania właściwości sędziego
rebeldía voluntaria niestawiennictwo z przyczyn subiektywnych
reclamar por daños y perjuicios żądać zadośćuczynienia za szkody/straty/krzywdy
rectificar cabidas y linderos wnosić poprawki do rozgraniczeń nieruchomości i granic gruntu
recurso de revisión o injusticia notoria środek odwoławczy w formie apelacji(rewizji) lub iniustitia notoria
Entered by: Maria Schneider
reelegibilidad indefinida nieograniczona możliwość powtórnego wyboru
reemplezamiento (bruto) wartość odtworzeniowa (brutto)
Entered by: Aleksandra Wójcik
refaccionario wierzyciel finansujący budowę
regimen legal de participación ustrój partycypacyjny wspólności majątkowej
Reglamentos de desarrollo de la Ley Przepisy wykonawcze do ustawy/prawa
Entered by: Maria Schneider
rentas przychody
reparticiones służby [policji], jednostki [policji], wydziały [policji],
Entered by: Maria Schneider
representación orgánica e inmediata stawiennictwo osobiste, w charakterze przedstawiciela organów spółki
Entered by: Tradpol
reseña policial kartoteka policyjna; policyjne zbiory/bazy danych
resolución de desamparo orzeczenie stwierdzające zaprzestanie wykonywania obowiązku opieki nad osobą małoletnią
Entered by: Maria Schneider
responsabilidad personal subsidiaria odpowiedzialnosc osobista subsydiarna
rollo Akta numer
S.S. (abreviación) Su Señoría [ w tym przypadku Wysoki Sąd]
Entered by: Maria Schneider
Sala 1 del Tribunal Supremo sąd najwyższy, izba pierwsza (cywilna)
se redujo a escritura publica podpisano w formie aktu notarialnego dokument xxx
Entered by: Maria Schneider
Secretaría única Wspólna Kancelaria Sądowa
según actúan działający
Entered by: Maria Schneider
SELLO DE LEGITIMACIONES Y LEGALIZACIONES znaczek kontrolny poświadczenia i legalizacji
« Prev Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search