The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

Spanish to Polish Law: Taxation & Customs Translation Glossary

Spanish term Polish translation
acciones no endosables akcje nie podlegające indosowaniu
activar contablemente patrz niżej
Agencia Tributaria urząd podatkowy/skarbowy lub Agencia Tributaria
Bases imponibles a compensar Różnice o charakterze przejściowym do wyrówania w nastęnych okresach rozliczeniowych
Cierre registral Wykreślenie wpisu (w Rejestrze Handlowym)
coeficiente fiscal współczynnikamortyzacji dla amortyzacji podatkowej
Comisión Fiscalizadora Komisja Wewnętrznego Audytu i Kontroli
Cuota íntegra estatal vs Cuota íntegra autonómica Kwota całkowita podatku krajowego / wsp. autonomicznej
Entered by: Maria Schneider
cuota derivada zobowizania z tytułu podatku VAT
Derivados por (sobre) tipo de cambio instrumenty pochodne na różnice kursowe
Diligencia de Formulación de Cuentas Anuales Przygotowanie Sprawozdania Rocznego
domicilio/vecindad miejsce zamieszkania/obywatelstwo regionalne
Entered by: Aleksandra Wójcik
El escrito indicará el Tribunal W piśmie zostanie wskazany Sąd
En uso de la palabra zabierając głos
Estimación directa metoda bezpośrednia
Entered by: Kasia Platkowska
Estimación objetiva metoda przedmiotowa/celowa
Entered by: Kasia Platkowska
formalización de deudas obsługa długu
frío, calor instalacje wodociagowe, cieplne, chlodnicze i klimatyzacja
Inspección General de Justicia Generalny Inspektorat Sprawiedliwości
Ley(es) de actualización zmiany standardów / przepisów o rachunkowości
Los trámites de audiencia tok przesłuchania
meritación częstotliwość (płatności)
Entered by: Kasia Platkowska
multigrupo jednostki / przedsiębiorstwa / podmioty powiązane
obligado tributario podmiot obowiązany
pension compensatoria del conyuge/ anualidades por alimentos Świadczenia alimentacyjne: pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami/na rzecz dzieci
prestamo participativo pożyczka konsorcjalna od udziałowcy
recargo de equivalencia oplata wyrownawcza
renta del arrendamiento considerada como canon o beneficio empresarial opłata za dzierżawienie uważana za należności licencyjne lub zysk przedsiębiorczy
Situación censal Wypis z Rejestru Podatników
tasa retributiva de servicios opłata urzędowa / taksa
TME=Tipo medio estatal vs TMA=Tipo medio autonómico średnia stawka krajowa / średnia stawka wspólnoty autonomicznej
Entered by: Maria Schneider
Valor de ventas atribuido oszacowana wartosc sprzedazy

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search