https://www.proz.com/glosspost?show_mode=search&gp_keyword=escacs

Translation Glossaries from the Web

Search and contribute to this directory of translation glossaries online

1-2 of 2 results

Aquest diccionari conté 133 denominacions en català pròpies del joc dels escacs, definides i amb els equivalents corresponents en castellà, francès, anglès i alemany. Totes les informacions procedeixen del Diccionari general de l'esport que el TERMCAT està elaborant i que preveu d'editar l'any vinent. Els termes es poden consultar a partir de qu... View more

Languages
Catalan
English
French
German
Spanish
Catalan
English
French
German
Spanish
Languages
Catalan
English
French
German
Spanish
Catalan
English
French
German
Spanish