Asked | Open questions | Answered 1 2 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Oct 16 eng>slk anti-cyclic citrullinated peptide anticyklický citrulínovaný peptid pro open no
4 Jul 29 eng>slk Investigator Brochure (IB) brožúrka pre skúšajúceho - vykonávateľa klinických skúšok pro closed ok
- May 28 eng>slk multi-phasic health screening viacfázové zdravotné testovanie pro open no
4 Jul 27 slk>eng 17 rokov, t.č. (here) 17 years old, currently pro closed no
- Jul 22 eng>slk double-stranded RNA (dsRNA) virus vírus s dvojvláknovou RNA (dsRNA vírus) pro open no
- Apr 29 eng>slk respiratory droplet kvapôčka z dýchacieho traktu pro open no
- May 25 eng>slk biocidal agent biocídny činiteľ pro open no
- May 16 eng>slk self-assessment tool samohodnotiaci nástroj pro open no
- Apr 18 eng>slk case definition definícia prípadu pro open no
- May 17 eng>slk vitamin k-dependent plasma glycoprotein plazmový glykoproteín zavislý od vitamínu K pro open no
4 May 6 eng>slk thermal screening tepelné skenovanie pro closed no
4 May 10 eng>slk outbreak clusters ohniská nákazy (infekcie) pro closed no
- Apr 27 eng>slk fomite nositeľ ochorenia (nákazy) pro open no
4 May 3 eng>slk public health emergency núdzový stav v oblasti verejného zdravia (verejného zdravotníctva) pro closed no
4 May 2 eng>slk stealth transmission skrytý (utajený) prenos pro closed ok
- Apr 23 eng>slk droplet spread šírenie (prenos) kvapôčkovou infekciou pro open no
- Apr 16 eng>slk asymptomatic incubation period inkubačná doba bez symptómov pro open no
- Apr 22 eng>slk disease control boj s ochorením pro open no
4 Apr 24 eng>slk PCR (polymerase chain reaction) test test PCR (test s využitím polymerázovej reťazovej reakcie) pro closed no
4 Apr 21 eng>slk abnormal respiratory finding abnormálny nález (vo vzorkách) z dýchacích orgánov pro closed no
4 Apr 21 eng>slk herd immunity kolektívna (alebo skupinová) imunita pro closed no
4 Apr 15 eng>slk animal-to-human transmission prenos zo zvieraťa na človeka pro closed no
- Apr 1 eng>slk CFR (case fatality rate) smrtnosť pro closed no
- Mar 31 eng>slk community spread šírenie sa v rámci komunity pro open no
- Mar 20 '19 slk>eng MRI: podľa CD: dominuje poškodenie LM, možné poškodenie chrupky, TU dist.femuru MRI: according CD: damage to the left meniscus prevails, possible cartilage damage, femur TU dis. pro just_closed no
- Feb 16 '19 slk>eng MB a SB citlivejšie less painful and mid painful, more sensitive pro open no
4 Feb 12 '19 eng>slk the medial cord of the plantar fascia stredný väz plantárnej fascie pro closed ok
- Feb 12 '19 eng>slk intrasubstance tearing natrhnutie vnútornej hmoty pro closed no
4 Jan 22 '19 slk>eng erymasami with erythrocyte concentrate pro closed ok
- Jan 18 '19 slk>eng frontálna lysosť forehead baldness pro closed no
4 Dec 10 '18 eng>slk balloon sinuplasty procedure balónová plastika prínosových dutín pro closed ok
- Dec 9 '18 deu>slk radiologisch in zwei Ebenen rádiologicky v dvoch úrovniach pro closed no
4 Dec 9 '18 deu>slk leicht tanzende Kniescheibe mierne uvoľnené jabĺčko (kolena) pro closed no
4 Nov 26 '18 slk>eng interpersonalne odchylky interpersonal deviations pro closed ok
4 Oct 10 '18 slk>eng bazálny kontakt basic contact pro closed no
3 Oct 3 '18 slk>eng nalomne chrupavky a stresovej fissury zlomeniny cartilages partially broken and stress-induced fissures and fractures pro closed no
- Sep 10 '18 eng>slk VITAL STATISTICS ABOUT CHILD HEALTH štatistika životných funkcií v štúdii zdravia detí pro open no
4 Sep 7 '18 slk>eng rehistologizácia repeated histology (tissue sample taking) pro closed no
- Sep 9 '18 slk>eng klasická B symptomatológia classical B symptomatology pro closed ok
4 Jul 17 '18 slk>eng girlandovité vysycovanie garland(-like) saturation pro closed ok
- May 4 '18 eng>slk Grand Rounds informatívny dokument pro open no
- Apr 24 '18 eng>slk increased transradiancy zvýšené prienik radiácie pro open no
4 Jan 12 '18 slk>eng peristaltika živá neodporová peristalsis lively, without resistance pro closed no
- Jan 11 '18 slk>eng hladinky tekutiny fluid surfaces pro closed ok
- Sep 2 '17 slk>eng krycie plochy zahrotené covering areas are pointed pro just_closed no
3 Jul 6 '17 slk>eng varietné zmeny variation changes pro closed no
- Nov 12 '16 eng>slk small duct primary sclerosing cholangitis primárna sklerotizujúca cholangitída malých kanálikov (pečene) pro closed no
4 Nov 10 '16 slk>eng PVK paravertebral contractures pro closed no
4 May 21 '16 deu>slk Richtig inhalieren mit dem Genuair® Správne inhalovať s inhalátorom Genuair® pro closed no
4 Mar 8 '16 slk>eng ad hist. for histology pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 NextYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search