сулфат

English translation: sulfates/sulphates

GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
Bulgarian term or phrase:сулфат
English translation:sulfates/sulphates
Entered by: Erzsébet Czopyk

19:26 Dec 4, 2015
Bulgarian to English translations [Non-PRO]
Chemistry; Chem Sci/Eng / химия
Bulgarian term or phrase: сулфат
№ показател мярка резултати от изследването
1 Цвят по Рубльова скала град 17
2 Мирис при 20° С бала < 2
3 Вкус при 20° С - Без привкус
4 Прозрачност по Снолен см 21
5 Мътност mg.dm-3 19,7
6 Обща твърдост mgЕqv.dm-3 4
7 pH - 8
8 Окисляемост mg.dm-3 7,5
9 Алкалност mgЕqv.dm-3 3,1
10 Амоняк mg.dm-3 0,15
11 Нитрити mg.dm-3 0,11
12 Нитрати mg.dm-3 8
13 Хлориди неорг. mg.dm-3 42,71
14 Сулфати mg.dm-3 49,36
15 Сух остатък mg.dm-3 297,56
16 Желязо mg.dm-3 0,38
17 Манган mg.dm-3 0,13
18 Калций mg.dm-3 52,1
19 Магнезий mg.dm-3 14,6
20 Флуор mg.dm-3 0,2
21 Арсен mg.dm-3 0,02
22 Олово mg.dm-3 следи
23 Мед mg.dm-3 0,02
24 Цинк mg.dm-3 0,07
25 Кадмий mg.dm-3 следи
26 Селен mg.dm-3 следи
27 Хром mg.dm-3 следи
28 Хидро карбонати mg.dm-3 189,15
29 Електропроводимост µS/cm 397
30 БКП5 mg.dm-3 < 3
31 Общ азот mg.dm-3 2,93
32 Общ фосфор mg.dm-3 0,25
33 Ортофосфати, като общ фосфор mg.dm-3 0,11
Galina Ivanova
Local time: 02:31
sulfates or sulphates
Explanation:
Sulfate - Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Sulfate
Oldal lefordítása
The sulfate or sulphate (see spelling differences) ion is a polyatomic anion with the empirical formula SO42−. Sulfate is the spelling recommended by IUPAC, but ...

https://bg.wikipedia.org/wiki/Сулфат

Сулфат
от Уикипедия, свободната енциклопедия
Сулфати се наричат солите и естерите на сярната киселина. Солите съдържат сулфатния анион SO42-. Повечето сулфати са разтворими във вода, изключение от това правило са калциев, стронциев, бариев сулфат и оловен сулфат, които са малко разтворими. Алтернативно наименование на сулфатите, използвано в древността и средновековието, е витриоли. Двойни соли от типа MIMIII(SO4)2·12H2O се наричат стипци (Пример: KAl(SO4)2·12H2O - калиева стипца).
По известни сулфати са калциев сулфат (гипс), меден сулфат (син камък), железен сулфат (зелен камък), магнезиев сулфат (английска сол), натриев сулфат (глауберова сол). Примери за органични сулфати са натриев лаурилсулфат (съставка на шампоани), етилсулфат, диетилсулфат.
В аналитичната химия сулфатните аниони се доказват с бариеви соли подкиселени със солна киселина, при което се получава утайка от бариев сулфат. Солната киселина се добавя, тъй като карбонатните и сулфидните аниони също образуват утайка с бариевите йони, която обаче е разтворима в кисела среда за разлика от бариевия сулфат.
Сярната киселина образува и други вид соли, наречени хидрогенсулфати (още бисулфати или кисели сулфати), които съдържат хидрогенсулфатен анион HSO4-. Хидрогенсулфатите имат кисел характер, тъй като хидрогенсулфатният анион е средно силна киселина (виж сярна киселина). Те могат да се използват за подкиселяване на разтвори и др.

--------------------------------------------------
Note added at 20 mins (2015-12-04 19:47:11 GMT)
--------------------------------------------------

10 Ammonia mg.dm-3 0.15 https://en.wikipedia.org/wiki/Ammonia
11 Nitrites mg.dm-3 0.11 https://en.wikipedia.org/wiki/Nitrite
12 Nitrates mg.dm-3 8 https://en.wikipedia.org/wiki/Nitrate
13 Inorganic chlorides mg.dm-3 42.71 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_inorganic_compou...
14 Sulfates mg.dm-3 49.36 https://en.wikipedia.org/wiki/Sulfate
15 Dry residue mg.dm-3 297.56
16 Iron mg.dm-3 0.38 https://en.wikipedia.org/wiki/Iron
17 Manganese mg.dm-3 0.13 https://en.wikipedia.org/wiki/Manganese
18 Calcium-3 mg.dm 52.1 https://en.wikipedia.org/wiki/Calcium
19 Magnesium mg.dm-3 14.6
20 Fluorine-3 0.2 mg.dm
21 Arsene mg.dm-3 0.02
22 Lead mg.dm-3 monitors
23 Copper mg.dm-3 0.02
24 Zinc mg.dm-3 0.07
25 Cadmium mg.dm-3 monitors
26 Selenium mg.dm-3 monitors
27 Chrome mg.dm-3 monitors
28 Hydro carbonates mg.dm-3 189.15
29 Electrical conductivity 29 μS / cm 397
30 BKP (?) 5 mg.dm-3 <3
31 Total nitrogen mg.dm-3 2.93
32 Total phosphorus mg.dm-3 0.25
33 Orthophosphates as total phosphorus mg.dm-3 0.11

--------------------------------------------------
Note added at 20 mins (2015-12-04 19:47:25 GMT)
--------------------------------------------------

and so on...

--------------------------------------------------
Note added at 27 mins (2015-12-04 19:54:09 GMT)
--------------------------------------------------

19 Magnesium mg.dm-3 14.6 https://en.wikipedia.org/wiki/Magnesium
20 Fluorine-3 0.2 mg.dm https://en.wikipedia.org/wiki/Fluorine
21 Arsenic mg.dm-3 0.02 Arsenic - Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Arsenic
Arsenic is a chemical element with symbol As and atomic number 33. Arsenic occurs in many minerals, usually in conjunction with sulfur and metals, and also as ...
22 Lead mg.dm- https://en.wikipedia.org/wiki/Lead
23 Copper mg.dm- 0.02 https://en.wikipedia.org/wiki/Copper
24 Zinc mg.dm-3 0.07 https://en.wikipedia.org/wiki/Zinc
25 Cadmium mg.dm- https://en.wikipedia.org/wiki/Cadmium
26 Selenium mg.dm- https://en.wikipedia.org/wiki/Selenium
27 Chromium mg.dm- https://en.wikipedia.org/wiki/Chromium
28 Hydrogen carbonates mg.dm-3 189.15
Bicarbonate - Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Bicarbonate
In inorganic chemistry, bicarbonate (IUPAC-recommended nomenclature: hydrogen carbonate) is an intermediate form in the deprotonation of carbonic acid.
29 Electrical conductivity 29 μS / cm 397
30 BKP (?) 5 mg.dm-3 <3
31 Total nitrogen mg.dm-3 2.93
32 Total phosphorus mg.dm-3 0.25 https://en.wikipedia.org/wiki/Phosphorus
BASIN: General Information on Phosphorus
bcn.boulder.co.us/basin/data/NEW/info/TP.html
Phosphorus clings tightly to soil particles and is used by plants, so its ... Total phosphorus (TP) is a measure of all the forms of phosphorus, dissolved or ...

33 Orthophosphates as total phosphorus mg.dm-3 0.11

--------------------------------------------------
Note added at 4 days (2015-12-09 09:15:55 GMT) Post-grading
--------------------------------------------------

Много Ви благодаря!
Selected response from:

Erzsébet Czopyk
Hungary
Local time: 01:31
Grading comment
Благодаря!
4 KudoZ points were awarded for this answerSummary of answers provided
5 +1sulfates or sulphates
Erzsébet Czopyk
5sulfat
Mihail Neykov


Discussion entries: 7

  

Answers


1 day 13 hrs   confidence: Answerer confidence 5/5
sulfat


Explanation:
Какво обяснение е нужно? Ако искате потърсете в номенклатурата на IUPAC. Поставил съм два линка към каталози, от които може да закупите натриев сулфат. Уикипедията може и да греши, но каталозите - не. Там може да се види и тривиалното, и номенклатурното, и извънноменклатурното ноименование на дадено съединение.


    https://www.alfa.com/en/catalog/065122/
    Reference: http://www.sigmaaldrich.com/mobile/SearchAction?productId=16...
Mihail Neykov
Local time: 02:31
Specializes in field
Native speaker of: Native in BulgarianBulgarian
PRO pts in category: 4
Login to enter a peer comment (or grade)

13 mins   confidence: Answerer confidence 5/5 peer agreement (net): +1
сулфати
sulfates or sulphates


Explanation:
Sulfate - Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Sulfate
Oldal lefordítása
The sulfate or sulphate (see spelling differences) ion is a polyatomic anion with the empirical formula SO42−. Sulfate is the spelling recommended by IUPAC, but ...

https://bg.wikipedia.org/wiki/Сулфат

Сулфат
от Уикипедия, свободната енциклопедия
Сулфати се наричат солите и естерите на сярната киселина. Солите съдържат сулфатния анион SO42-. Повечето сулфати са разтворими във вода, изключение от това правило са калциев, стронциев, бариев сулфат и оловен сулфат, които са малко разтворими. Алтернативно наименование на сулфатите, използвано в древността и средновековието, е витриоли. Двойни соли от типа MIMIII(SO4)2·12H2O се наричат стипци (Пример: KAl(SO4)2·12H2O - калиева стипца).
По известни сулфати са калциев сулфат (гипс), меден сулфат (син камък), железен сулфат (зелен камък), магнезиев сулфат (английска сол), натриев сулфат (глауберова сол). Примери за органични сулфати са натриев лаурилсулфат (съставка на шампоани), етилсулфат, диетилсулфат.
В аналитичната химия сулфатните аниони се доказват с бариеви соли подкиселени със солна киселина, при което се получава утайка от бариев сулфат. Солната киселина се добавя, тъй като карбонатните и сулфидните аниони също образуват утайка с бариевите йони, която обаче е разтворима в кисела среда за разлика от бариевия сулфат.
Сярната киселина образува и други вид соли, наречени хидрогенсулфати (още бисулфати или кисели сулфати), които съдържат хидрогенсулфатен анион HSO4-. Хидрогенсулфатите имат кисел характер, тъй като хидрогенсулфатният анион е средно силна киселина (виж сярна киселина). Те могат да се използват за подкиселяване на разтвори и др.

--------------------------------------------------
Note added at 20 mins (2015-12-04 19:47:11 GMT)
--------------------------------------------------

10 Ammonia mg.dm-3 0.15 https://en.wikipedia.org/wiki/Ammonia
11 Nitrites mg.dm-3 0.11 https://en.wikipedia.org/wiki/Nitrite
12 Nitrates mg.dm-3 8 https://en.wikipedia.org/wiki/Nitrate
13 Inorganic chlorides mg.dm-3 42.71 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_inorganic_compou...
14 Sulfates mg.dm-3 49.36 https://en.wikipedia.org/wiki/Sulfate
15 Dry residue mg.dm-3 297.56
16 Iron mg.dm-3 0.38 https://en.wikipedia.org/wiki/Iron
17 Manganese mg.dm-3 0.13 https://en.wikipedia.org/wiki/Manganese
18 Calcium-3 mg.dm 52.1 https://en.wikipedia.org/wiki/Calcium
19 Magnesium mg.dm-3 14.6
20 Fluorine-3 0.2 mg.dm
21 Arsene mg.dm-3 0.02
22 Lead mg.dm-3 monitors
23 Copper mg.dm-3 0.02
24 Zinc mg.dm-3 0.07
25 Cadmium mg.dm-3 monitors
26 Selenium mg.dm-3 monitors
27 Chrome mg.dm-3 monitors
28 Hydro carbonates mg.dm-3 189.15
29 Electrical conductivity 29 μS / cm 397
30 BKP (?) 5 mg.dm-3 <3
31 Total nitrogen mg.dm-3 2.93
32 Total phosphorus mg.dm-3 0.25
33 Orthophosphates as total phosphorus mg.dm-3 0.11

--------------------------------------------------
Note added at 20 mins (2015-12-04 19:47:25 GMT)
--------------------------------------------------

and so on...

--------------------------------------------------
Note added at 27 mins (2015-12-04 19:54:09 GMT)
--------------------------------------------------

19 Magnesium mg.dm-3 14.6 https://en.wikipedia.org/wiki/Magnesium
20 Fluorine-3 0.2 mg.dm https://en.wikipedia.org/wiki/Fluorine
21 Arsenic mg.dm-3 0.02 Arsenic - Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Arsenic
Arsenic is a chemical element with symbol As and atomic number 33. Arsenic occurs in many minerals, usually in conjunction with sulfur and metals, and also as ...
22 Lead mg.dm- https://en.wikipedia.org/wiki/Lead
23 Copper mg.dm- 0.02 https://en.wikipedia.org/wiki/Copper
24 Zinc mg.dm-3 0.07 https://en.wikipedia.org/wiki/Zinc
25 Cadmium mg.dm- https://en.wikipedia.org/wiki/Cadmium
26 Selenium mg.dm- https://en.wikipedia.org/wiki/Selenium
27 Chromium mg.dm- https://en.wikipedia.org/wiki/Chromium
28 Hydrogen carbonates mg.dm-3 189.15
Bicarbonate - Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Bicarbonate
In inorganic chemistry, bicarbonate (IUPAC-recommended nomenclature: hydrogen carbonate) is an intermediate form in the deprotonation of carbonic acid.
29 Electrical conductivity 29 μS / cm 397
30 BKP (?) 5 mg.dm-3 <3
31 Total nitrogen mg.dm-3 2.93
32 Total phosphorus mg.dm-3 0.25 https://en.wikipedia.org/wiki/Phosphorus
BASIN: General Information on Phosphorus
bcn.boulder.co.us/basin/data/NEW/info/TP.html
Phosphorus clings tightly to soil particles and is used by plants, so its ... Total phosphorus (TP) is a measure of all the forms of phosphorus, dissolved or ...

33 Orthophosphates as total phosphorus mg.dm-3 0.11

--------------------------------------------------
Note added at 4 days (2015-12-09 09:15:55 GMT) Post-grading
--------------------------------------------------

Много Ви благодаря!

Erzsébet Czopyk
Hungary
Local time: 01:31
Native speaker of: Native in HungarianHungarian
PRO pts in category: 8
Grading comment
Благодаря!

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
agree  Ekaterina Kroumova: Of course, it ends with an E.
1 day 17 hrs
  -> Много Ви благодаря! Лек ден!

neutral  Kalinka Hristova: Не разбирам, Вие на въпроса за сулфат ли давате отговор или превеждате целия текст...
1 day 21 hrs
  -> Obviously no context and no response from the asker :((( that is the problem.
Login to enter a peer comment (or grade)Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs (or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.

KudoZ™ translation help

The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.


See also:

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search