Учредител /Приобретател на право - Vestor / Vestee ?

English translation: grantor / grantee

GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
Bulgarian term or phrase:Учредител /Приобретател на право на строеж
English translation:grantor / grantee
Entered by: Rossitsa Iordanova

05:46 Nov 4, 2005
Bulgarian to English translations [PRO]
Law/Patents - Real Estate
Bulgarian term or phrase: Учредител /Приобретател на право - Vestor / Vestee ?
Здравейте, колеги!

При учредяване на право на строеж, този, който учредява правото се нарича "Учредител"
Търся вариант за английския превод на тази дума, като се има в предвид че:

1) учредявам (право и пр.) = vest
оттам:
2) приобретателят (на правото) = vestee
тогава
3) учредителят = vestor?

1) + 2) се намират в речниците, но не и 3)!

По логиката на употребата на суфиксите "~o/er" - "~ee", както и от случаи като: "Lessor/Lessee", "Grantor - Grantee", все си мисля, че евентуално бих могла да използвам "vestor".

Мнения?

Предварително благодаря!!!
Rossitsa Iordanova
Bulgaria
Local time: 01:31
grantor / grantee (vestee)
Explanation:
НЕ МОЖЕТЕ да използвате "vestor". Нито по "логиката на употребата на суфиксите", нито според правната теория и практика.

Такава дума и такъв правен термин просто НЕ СЪЩЕСТВУВАТ. (А едва ли някой от участниците в този "форум" има vested rights да изковава нови юридически или други термини.)

Според описанието на контекста, с който разполагате, дефинираното като "Учредител" лице, което учредява право на строеж, е, според мен, пар екселанс GRANTOR.

Апропо, както вече е отбелязал г-н savovjr, "vestee" не е точно юридически термин. (Позволявам си да напомня препоръката да се избягва предоверяването на речници при занимания с ПРОФЕСИОНАЛНИ преводи!)

Vestee: A non-legal term used by title insurers to indicate the owner of real property in a policy or report.
Vestee: The owner of real property.

Grantor: A person, who, by a written instrument, transfers to another an interest in land. (Точно описание на Вашия случай!)
Grantor: One who conveys or gives real property by a deed.

Grantee: A person who acquires an interest in land by deed, grant, or other written instrument.
Grantee: One who receives real property by a deed.

Вижте, ако желаете, следните полезни източници на термини и дефиниции от английската правна терминология точно във визираната от Вас област на строителство, прехвърляне на вещни права върху недвижима собственост и т.н.

http://www.ocengineering-permits.com/row/glossary.aspx
http://www.revorealty.net/glossary.htm
http://www.stjosephcountymi.org/deeds_glossary.htm
212.122.167.220/system/storage/Dictionary.pdf
http://www.trudipravo.bg/mats/sip/2005/04/pril.htm

За да илюстрираме визирания от Вас случай на "учредяване право на строеж", бихме могли да предложим следния пример, в който лично аз, въз основа на значителен опит и познания на правната терминология и на двата езика бих използвал без колебание GRANTOR за учредителя на правото на строеж.

Собственици на дворно място учредяват право на строеж в полза на строителна фирма (transfer, by a written instrument, to a developer their vested interest in the land, convey the property ownership and vest building rights) за построяването на всички останали обекти в етажна сграда с изключение на онези, за които те (собствениците, учредителите, the GRANTORS) си запазват правото на строеж. Суперфицията се учредява съгласно одобрен архитектурен проект (например за пететажна сграда с отделни номерирани апартаменти). Срещу учреденото й право на строеж (vested ownership and building rights) строителната фирма (the Grantee, the Developer) се задължава да построи апартаментите (описани конкретно по архитектурния проект, с всичките им индивидуализиращи елементи), правото на строеж за които е останало за собствениците на дворното място (the land owners and GRANTORS). Дадено е съгласие всяка от страните да се разпорежда със своето право на строеж (vested building rights), както и с изградените на негова основа конкретни обекти (real estate).
Строителната фирма (the Developer), за да финансира самото строителство, започва да продава правото на строеж (starts vesting or transferring building rights) за конкретни обекти (апартаменти и прилежащи общи части) в сградата, като сключва с всеки купувач отделни договори за строителство (developer transfers to buyers an interest in the land and real estate property). Лицето Х (grantee или vestee според разговорната лексика на строителите и застрахователите) е купило такова право на строеж с нотариален акт (deed, grant, or other written instrument). Сключило е договор със строителната фирма за построяването на обекта (апартамент, real estate unit), правото на строеж за който притежава (grantee holds interest in land and vested building rights).

УСПЕХ. (Съзнавам, че е изкушение да да използвате "vestor", но недейте.)

--------------------------------------------------
Note added at 9 hrs 0 min (2005-11-04 14:46:50 GMT) Post-grading
--------------------------------------------------

P.S. Ето няколко източника на примери за "оригинални" термини: - използвани в "конкретни документи, така както документите са оформени и се издават в страни на целевия език" (във Вашия случай - английски термин, използван в англоговоряща държава или щат):

http://www.dre.ca.gov/pdf_docs/ref07.pdf
http://www.legaldocs.com/htsgif.d/xquitdee.mv

http://homebuying.about.com/cs/realestateglossary/g/quitclai...
"Definition: A quit claim deed is a type of deed where a GRANTOR, a person who owns an interest in a property, transfers all his interests to someone else. The grantor offers no guarantees about the title to the recipient, who is called the GRANTEE."

http://www.jccegov.com/pdf/comsvcs/pdr/PDRdeed021102Versioni...
http://www.allandtrust.org/Assets/CE Document.pdf

http://www.gsccca.org/glossary.asp
Purchase money mortgage: A mortgage given by a GRANTEE to a GRANTOR in part payment of the purchase price of real estate.
Warranty Deed: One that contains a covenant that the GRANTOR will protect the GRANTEE against any and all claims.
Special Waranty Deed: A deed in which the GRANTOR limits the title warranty given to the GRANTEE to anyone claiming by, from, through, or under him, the GRANTOR.
Bargain & Sale Deed: One in which the GRANTOR implies to have or have had an interest in the property offers no warranties of title to the GRANTEE. This type of deed is typically used in many states to transfer title.
Quitclaim deed (някои погрешно го изписват QuiEtclaim deed): A deed that conveys only the GRANTOR’s rights or interest in real estate, without stating the nature of the rights and with no warranties of ownership. Often used to remove a possible cloud on the title.

http://www.dre.ca.gov/pdf_docs/ref07.pdf
"Another early method of transfer was by a statement usually made before witnesses in view of the land to the effect that possession was transferred, followed by entry of the new owner. Again, no written instrument was at first required. An interest in land which was not capable of actual possession (termed an incorporeal right), such as an easement, was transferred by a deed called a “deed of grant.”"

"The method of making land transfers in California under Spanish and Mexican rule was somewhat similar to that of the common law. It was early held by the Supreme Court of California that land could not be conveyed under Spanish and Mexican laws without an instrument in writing, unless conveyance of the land was made by an executed contract in which actual possession was delivered at the time of sale by entry upon the premises and the doing of certain ceremonial acts (which in a sense were like “livery of seizin” at common law). The ancient “livery of seizin” is symbolized today by the delivery of the deed, not the property, by the GRANTOR to the GRANTEE. The deed is the now the symbol of title.

THE PATTERN TODAY
Today, Californians most often TRANSFER TITLE TO REAL PROPERTY by a simple written instrument, the GRANT DEED. The word “grant” is expressly designated by statute as a word of CONVEYANCE. (Civil Code Section 1092) A second form of deed is the QUITCLAIM DEED. It
resembles the common law “conveyance by a release.” Other types of deeds are the warranty deed, the trust deed, the reconveyance deed, the sheriff’s deed, and the gift deed.

DEEDS IN GENERAL
When properly executed, delivered and accepted, a deed transfers title to real property from one person (THE GRANTOR) to another person (THE GRANTEE). Transfer may be voluntary, or involuntary by act of law, such as a foreclosure sale.

P.S. 2: "Vestee" не само не е де юре правен термин, но е и доста подвеждаща думичка дори за призвани и/или самозвани лингвисти. Лесно е да се предположи, че "vestEE" произлиза от "vest" и че е съществително за получател на действието "vest", което Ви е навело и на мисълта, че по същата логика можете да образувате и съществително за деятел (вършител, doer), а именно "vestOR". Но нещата стоят по-иначе. "VestEE" само по себе си е съществително за деятел (вършител, doer), а не за получател на действието, тъй като определя "деятел" -- а именно the holdER of vested right(s) and/or interest(s). Оттам и обяснимата конфузия, но недопустимото словотворчество.

УСПЕХИ В ПРЕВОДИТЕ.

--------------------------------------------------
Note added at 11 hrs 9 mins (2005-11-04 16:55:33 GMT) Post-grading
--------------------------------------------------

Grantor-Grantee!!! Сърдечни поздрави и на Вас! :)
Selected response from:

7777 (X)
Grading comment
Изключително много съм благодарна на всички, които споделихте Вашите експертни познания!!

Голяма трудност е за преводачите в България да бъдат максимално точни в избора на даден термин, ако не са виждали оригинален такъв, "оригинален" - в смисъл на термин използван в конкретен документ, така както документът е оформен и се издава в страната на целевия език (в нашия случай - английски термин използван в англоговоряща държава).
Наистина никой речник не може изцяло да "успокои" преводача, че му предлага правилния термин. В конкретния случай, ситуацията бе дори по-сложна поради наличието на "vest" но не съвсем точното "пасване" на "vestee", да не говорим за пълното отсъствие на "vestor" и наистина не ми допадаше идеята механично да приложа граматически норми, за да "създам" термин, който явно не съществува!
Затова, решх да потърся мнение от хора, които познават добре както правната материя, така и имат сериозни познания на съответната терминология на езици, различни от българския.
Още веднъж благодаря за проявеното от всички внимание!!!

От вашите предложения и мнения, изглежда, че може би най-успешната комбинация би била 'Grantor - Grantee'. Още повече, че в текста двата термина са в комбинация с други: "СОБСТВЕНИК-УЧРЕДИТЕЛ" и "ПРИОБРЕТАТЕЛ-СТРОИТЕЛ".

Поздрави на всички!
Росица
4 KudoZ points were awarded for this answerSummary of answers provided
4Учредител /Приобретател на право - Vestor / Vestee
IDinkova
4grantor / grantee (vestee)
7777 (X)
3Assignee
Stefan Savov
3settler of a vested right
Natasha Stoyanova


Discussion entries: 1

  

Answers


2 hrs   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5
Учредител /Приобретател на право - Vestor / Vestee ?
Учредител /Приобретател на право - Vestor / Vestee


Explanation:
За vest и vestee е точно така:
http://www.fundingedge.com/hardmoney/defs/u_x.htm

За vestor, наистина тази дума не може да бъде намерена в речник, но мисля, че може да бъде използвана в този контекст.

IDinkova
Local time: 01:31
Native speaker of: Native in BulgarianBulgarian

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
neutral  7777 (X): Не може да бъде намерена, понеже не съществува. (Поне в областта на вещното право). Поради което и НЕ МОЖЕ да бъде използвана нито в ТОЗИ контекст, нито в друг, когато се отнася до сделки и разпореждания с недвижими имоти и е на английски английски.
3 hrs
Login to enter a peer comment (or grade)

3 hrs   confidence: Answerer confidence 3/5Answerer confidence 3/5
Учредител /Приобретател на право - Vestor / Vestee ?
Assignee


Explanation:
vestee не е юридически термин. това е термин, който се използва от застрахователите на недвижими имоти, за да обозначат "приобретателя" на имота. застраховането е задължително, когато се взима заем за закупуване на имота и имота е гаранцията по заема, т.е. ипотеката върху имота влиза в сила веднага след закупуването му. в истинските договори за суперфиция (easement) и други ограничени вещни права върху имот, се използва горния термин.


    Reference: http://contracts.onecle.com/biopure/moyer.assign.2001.06.12....
Stefan Savov
Bulgaria
Local time: 01:31
Works in field
Native speaker of: Native in BulgarianBulgarian
Notes to answerer
Asker:


Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
neutral  7777 (X): Защо не Assignor? "Учредяването" на вещни права не е assignment. Учредяването е предмет на прехвърлителни сделки и вещното право не възниква с "учредяването", а се преотстъпва от прехвърлител на приобретател (придобиващ) с нотариално изповядване и акт.
3 hrs
  -> taka e, assignor e po-pravilno, prosto me boleshe glavata ot rovene da nameria to4nia slu4ai. u4rediavaneto e ednostranna pravna sdelka (v polza na) i "assign" pasva dosta dobre, zashtoto dotogava pravoto ne e sashestvuvalo, ta da go "grant"-nesh niakomu
Login to enter a peer comment (or grade)

3 hrs   confidence: Answerer confidence 3/5Answerer confidence 3/5
Учредител /Приобретател на право - Vestor / Vestee ?
settler of a vested right


Explanation:
Може би е по-добре да не се търси нова дума по аналогия с начина на образуванел

Natasha Stoyanova
Local time: 01:31
Native speaker of: Native in BulgarianBulgarian
Login to enter a peer comment (or grade)

6 hrs   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5
Учредител /Приобретател на право - Vestor / Vestee ?
grantor / grantee (vestee)


Explanation:
НЕ МОЖЕТЕ да използвате "vestor". Нито по "логиката на употребата на суфиксите", нито според правната теория и практика.

Такава дума и такъв правен термин просто НЕ СЪЩЕСТВУВАТ. (А едва ли някой от участниците в този "форум" има vested rights да изковава нови юридически или други термини.)

Според описанието на контекста, с който разполагате, дефинираното като "Учредител" лице, което учредява право на строеж, е, според мен, пар екселанс GRANTOR.

Апропо, както вече е отбелязал г-н savovjr, "vestee" не е точно юридически термин. (Позволявам си да напомня препоръката да се избягва предоверяването на речници при занимания с ПРОФЕСИОНАЛНИ преводи!)

Vestee: A non-legal term used by title insurers to indicate the owner of real property in a policy or report.
Vestee: The owner of real property.

Grantor: A person, who, by a written instrument, transfers to another an interest in land. (Точно описание на Вашия случай!)
Grantor: One who conveys or gives real property by a deed.

Grantee: A person who acquires an interest in land by deed, grant, or other written instrument.
Grantee: One who receives real property by a deed.

Вижте, ако желаете, следните полезни източници на термини и дефиниции от английската правна терминология точно във визираната от Вас област на строителство, прехвърляне на вещни права върху недвижима собственост и т.н.

http://www.ocengineering-permits.com/row/glossary.aspx
http://www.revorealty.net/glossary.htm
http://www.stjosephcountymi.org/deeds_glossary.htm
212.122.167.220/system/storage/Dictionary.pdf
http://www.trudipravo.bg/mats/sip/2005/04/pril.htm

За да илюстрираме визирания от Вас случай на "учредяване право на строеж", бихме могли да предложим следния пример, в който лично аз, въз основа на значителен опит и познания на правната терминология и на двата езика бих използвал без колебание GRANTOR за учредителя на правото на строеж.

Собственици на дворно място учредяват право на строеж в полза на строителна фирма (transfer, by a written instrument, to a developer their vested interest in the land, convey the property ownership and vest building rights) за построяването на всички останали обекти в етажна сграда с изключение на онези, за които те (собствениците, учредителите, the GRANTORS) си запазват правото на строеж. Суперфицията се учредява съгласно одобрен архитектурен проект (например за пететажна сграда с отделни номерирани апартаменти). Срещу учреденото й право на строеж (vested ownership and building rights) строителната фирма (the Grantee, the Developer) се задължава да построи апартаментите (описани конкретно по архитектурния проект, с всичките им индивидуализиращи елементи), правото на строеж за които е останало за собствениците на дворното място (the land owners and GRANTORS). Дадено е съгласие всяка от страните да се разпорежда със своето право на строеж (vested building rights), както и с изградените на негова основа конкретни обекти (real estate).
Строителната фирма (the Developer), за да финансира самото строителство, започва да продава правото на строеж (starts vesting or transferring building rights) за конкретни обекти (апартаменти и прилежащи общи части) в сградата, като сключва с всеки купувач отделни договори за строителство (developer transfers to buyers an interest in the land and real estate property). Лицето Х (grantee или vestee според разговорната лексика на строителите и застрахователите) е купило такова право на строеж с нотариален акт (deed, grant, or other written instrument). Сключило е договор със строителната фирма за построяването на обекта (апартамент, real estate unit), правото на строеж за който притежава (grantee holds interest in land and vested building rights).

УСПЕХ. (Съзнавам, че е изкушение да да използвате "vestor", но недейте.)

--------------------------------------------------
Note added at 9 hrs 0 min (2005-11-04 14:46:50 GMT) Post-grading
--------------------------------------------------

P.S. Ето няколко източника на примери за "оригинални" термини: - използвани в "конкретни документи, така както документите са оформени и се издават в страни на целевия език" (във Вашия случай - английски термин, използван в англоговоряща държава или щат):

http://www.dre.ca.gov/pdf_docs/ref07.pdf
http://www.legaldocs.com/htsgif.d/xquitdee.mv

http://homebuying.about.com/cs/realestateglossary/g/quitclai...
"Definition: A quit claim deed is a type of deed where a GRANTOR, a person who owns an interest in a property, transfers all his interests to someone else. The grantor offers no guarantees about the title to the recipient, who is called the GRANTEE."

http://www.jccegov.com/pdf/comsvcs/pdr/PDRdeed021102Versioni...
http://www.allandtrust.org/Assets/CE Document.pdf

http://www.gsccca.org/glossary.asp
Purchase money mortgage: A mortgage given by a GRANTEE to a GRANTOR in part payment of the purchase price of real estate.
Warranty Deed: One that contains a covenant that the GRANTOR will protect the GRANTEE against any and all claims.
Special Waranty Deed: A deed in which the GRANTOR limits the title warranty given to the GRANTEE to anyone claiming by, from, through, or under him, the GRANTOR.
Bargain & Sale Deed: One in which the GRANTOR implies to have or have had an interest in the property offers no warranties of title to the GRANTEE. This type of deed is typically used in many states to transfer title.
Quitclaim deed (някои погрешно го изписват QuiEtclaim deed): A deed that conveys only the GRANTOR’s rights or interest in real estate, without stating the nature of the rights and with no warranties of ownership. Often used to remove a possible cloud on the title.

http://www.dre.ca.gov/pdf_docs/ref07.pdf
"Another early method of transfer was by a statement usually made before witnesses in view of the land to the effect that possession was transferred, followed by entry of the new owner. Again, no written instrument was at first required. An interest in land which was not capable of actual possession (termed an incorporeal right), such as an easement, was transferred by a deed called a “deed of grant.”"

"The method of making land transfers in California under Spanish and Mexican rule was somewhat similar to that of the common law. It was early held by the Supreme Court of California that land could not be conveyed under Spanish and Mexican laws without an instrument in writing, unless conveyance of the land was made by an executed contract in which actual possession was delivered at the time of sale by entry upon the premises and the doing of certain ceremonial acts (which in a sense were like “livery of seizin” at common law). The ancient “livery of seizin” is symbolized today by the delivery of the deed, not the property, by the GRANTOR to the GRANTEE. The deed is the now the symbol of title.

THE PATTERN TODAY
Today, Californians most often TRANSFER TITLE TO REAL PROPERTY by a simple written instrument, the GRANT DEED. The word “grant” is expressly designated by statute as a word of CONVEYANCE. (Civil Code Section 1092) A second form of deed is the QUITCLAIM DEED. It
resembles the common law “conveyance by a release.” Other types of deeds are the warranty deed, the trust deed, the reconveyance deed, the sheriff’s deed, and the gift deed.

DEEDS IN GENERAL
When properly executed, delivered and accepted, a deed transfers title to real property from one person (THE GRANTOR) to another person (THE GRANTEE). Transfer may be voluntary, or involuntary by act of law, such as a foreclosure sale.

P.S. 2: "Vestee" не само не е де юре правен термин, но е и доста подвеждаща думичка дори за призвани и/или самозвани лингвисти. Лесно е да се предположи, че "vestEE" произлиза от "vest" и че е съществително за получател на действието "vest", което Ви е навело и на мисълта, че по същата логика можете да образувате и съществително за деятел (вършител, doer), а именно "vestOR". Но нещата стоят по-иначе. "VestEE" само по себе си е съществително за деятел (вършител, doer), а не за получател на действието, тъй като определя "деятел" -- а именно the holdER of vested right(s) and/or interest(s). Оттам и обяснимата конфузия, но недопустимото словотворчество.

УСПЕХИ В ПРЕВОДИТЕ.

--------------------------------------------------
Note added at 11 hrs 9 mins (2005-11-04 16:55:33 GMT) Post-grading
--------------------------------------------------

Grantor-Grantee!!! Сърдечни поздрави и на Вас! :)


    Reference: http://www.ocengineering-permits.com/row/glossary.aspx
    Reference: http://www.revorealty.net/glossary.htm
7777 (X)
Native speaker of: Native in BulgarianBulgarian
PRO pts in category: 12
Grading comment
Изключително много съм благодарна на всички, които споделихте Вашите експертни познания!!

Голяма трудност е за преводачите в България да бъдат максимално точни в избора на даден термин, ако не са виждали оригинален такъв, "оригинален" - в смисъл на термин използван в конкретен документ, така както документът е оформен и се издава в страната на целевия език (в нашия случай - английски термин използван в англоговоряща държава).
Наистина никой речник не може изцяло да "успокои" преводача, че му предлага правилния термин. В конкретния случай, ситуацията бе дори по-сложна поради наличието на "vest" но не съвсем точното "пасване" на "vestee", да не говорим за пълното отсъствие на "vestor" и наистина не ми допадаше идеята механично да приложа граматически норми, за да "създам" термин, който явно не съществува!
Затова, решх да потърся мнение от хора, които познават добре както правната материя, така и имат сериозни познания на съответната терминология на езици, различни от българския.
Още веднъж благодаря за проявеното от всички внимание!!!

От вашите предложения и мнения, изглежда, че може би най-успешната комбинация би била 'Grantor - Grantee'. Още повече, че в текста двата термина са в комбинация с други: "СОБСТВЕНИК-УЧРЕДИТЕЛ" и "ПРИОБРЕТАТЕЛ-СТРОИТЕЛ".

Поздрави на всички!
Росица
Notes to answerer
Asker:

Login to enter a peer comment (or grade)Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs (or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.

KudoZ™ translation help

The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.


See also:

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search