компресионни набивки

German translation: Stampfformen

13:26 Jan 18, 2004
Bulgarian to German translations [PRO]
Tech/Engineering
Bulgarian term or phrase: компресионни набивки
Производство на бетонни сегменти

След първоначалното отлежаване сегментите се вдигат с кофражите, поставят се на ремаркета и се придвижват до складова площ, където се покриват за допълнителен период, преди да се поставят **компресионните набивки**.
Maya Todorova
Local time: 08:37
German translation:Stampfformen
Explanation:
Àêî ðàçáèðàì ïðàâèëíî, â "êîìïðåñèîííè íàáèâêè" èìà ïðåïîêðèâàíå â çíà÷åíèÿòà íà äâåòå äóìè, çàùîòî "êîìïðåñèðàì" îçíà÷àâà îùå "óïëúòíÿâàì", à "íàáèâàì" ñúùî îçíà÷àâà "óïëúòíÿâàì".
Èçõîæäàéêè îò òåçè çíà÷åíèÿ è îò ïîñî÷åíèòå ïî-äîëó öèòàòè, àç áèõ ïðåäëîæèëà ïðåâîäà "Stampfformen".

...Damit Betonteile ihre vorgeschriebene Festigkeit und Tragfähigkeit erlangen, muss der Beton vor dem Ausschalen entlüften und aushärten. Dem musste man bislang durch mechanisches Stampfen der feuchten Betonmischung und durch Beheizung der Verschalung nachhelfen.

....sind Betonteile mit Hilfe geeigneter Schalungen in beliebiger Form herstellbar. Nach dem Betonieren werden die Hohlräume durch Verdichten des Betons ausgetrieben. Dies geschieht von Hand durch Stampfen, Stochern mit Latten oder Klopfen an die Schalung oder maschinell mit einer Rüttelflasche oder einem Schalungsrüttler.

...Betonformen, Stampfformen ...http://industrie.seibt.com/PARA29-0E/
Selected response from:

Veneta Georgieva
Bulgaria
Local time: 08:37
Grading comment
Âåíåòà, ÷åñòíî êàçàíî, íå çíàì äàëè òîâà å òî÷íèÿò ïðåâîä. Íÿìà ïîâå÷å êîíòåêñò çà äà ñå ðàçáåðå êàêâî ïðåäñòàâëÿâàò òåçè íàáèâêè.
Âúâ âñè÷êè ñëó÷àè ñúì òè ìíîãî áëàãîäàðíà çà ïðåäëîæåíèÿòà è çà îòäåëåíîòî âðåìå!
4 KudoZ points were awarded for this answerSummary of answers provided
4Stampfformen
Veneta Georgieva


  

Answers


5 days   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5
êîìïðåñèîííè íàáèâêè
Stampfformen


Explanation:
Àêî ðàçáèðàì ïðàâèëíî, â "êîìïðåñèîííè íàáèâêè" èìà ïðåïîêðèâàíå â çíà÷åíèÿòà íà äâåòå äóìè, çàùîòî "êîìïðåñèðàì" îçíà÷àâà îùå "óïëúòíÿâàì", à "íàáèâàì" ñúùî îçíà÷àâà "óïëúòíÿâàì".
Èçõîæäàéêè îò òåçè çíà÷åíèÿ è îò ïîñî÷åíèòå ïî-äîëó öèòàòè, àç áèõ ïðåäëîæèëà ïðåâîäà "Stampfformen".

...Damit Betonteile ihre vorgeschriebene Festigkeit und Tragfähigkeit erlangen, muss der Beton vor dem Ausschalen entlüften und aushärten. Dem musste man bislang durch mechanisches Stampfen der feuchten Betonmischung und durch Beheizung der Verschalung nachhelfen.

....sind Betonteile mit Hilfe geeigneter Schalungen in beliebiger Form herstellbar. Nach dem Betonieren werden die Hohlräume durch Verdichten des Betons ausgetrieben. Dies geschieht von Hand durch Stampfen, Stochern mit Latten oder Klopfen an die Schalung oder maschinell mit einer Rüttelflasche oder einem Schalungsrüttler.

...Betonformen, Stampfformen ...http://industrie.seibt.com/PARA29-0E/


    Reference: http://www.degussa.de/de/sustainability/glossar1.html
    www.uni-muenster.de/Physik/TD/Uvortec/ Bauen/Beton_BB/Fachtipps/Info01.htm
Veneta Georgieva
Bulgaria
Local time: 08:37
Native speaker of: Native in BulgarianBulgarian
PRO pts in pair: 242
Grading comment
Âåíåòà, ÷åñòíî êàçàíî, íå çíàì äàëè òîâà å òî÷íèÿò ïðåâîä. Íÿìà ïîâå÷å êîíòåêñò çà äà ñå ðàçáåðå êàêâî ïðåäñòàâëÿâàò òåçè íàáèâêè.
Âúâ âñè÷êè ñëó÷àè ñúì òè ìíîãî áëàãîäàðíà çà ïðåäëîæåíèÿòà è çà îòäåëåíîòî âðåìå!
Login to enter a peer comment (or grade)Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs (or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.

KudoZ™ translation help

The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.


See also:

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search