KudoZ home » Bulgarian to German » Bus/Financial

Опростена фактура

German translation: vereinfachte Rechnung

Advertisement

Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs
(or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.
GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
Bulgarian term or phrase:Опростена фактура
German translation:vereinfachte Rechnung
Entered by: boian
Options:
- Contribute to this entry
- Include in personal glossary

09:22 Jul 9, 2002
Bulgarian to German translations [Non-PRO]
Bus/Financial
Bulgarian term or phrase: Опростена фактура
А също и данъчна фактура
Dido
vereinfachte Rechnung
Explanation:
Òúé êàòî â Ãåðìàíèÿ íÿìà ðàçäåëåíèå ìåæäó ðàçëè÷íèòå âèäîâå ôàêòóðè, à ñàìî ìèíèìàëíè èçñêâàíèÿ êúì ñúäúðæàíèåòî íà åäíà òúðãîâñêà ôàêòóðà, àç áèõ èçïîëçâàë áóêâàëåí ïðåâîä çà îïðîñòåíà ôàêòóðà, çà äàíú÷íà ôàêòóðà áèõ ïðåäëîæèë vollständige Rechnung, òúé êàòî áóêâàëíîòî Steuerrechnung îçíà÷àâà èç÷èñëÿâàíå íà äàíúöè.
óñïåõ
Selected response from:

boian
Local time: 10:26
Grading comment
4 KudoZ points were awarded for this answer

Advertisement


Summary of answers provided
5 +1vereinfachte Rechnung
boian


  

Answers


7 days   confidence: Answerer confidence 5/5 peer agreement (net): +1
vereinfachte Rechnung


Explanation:
Òúé êàòî â Ãåðìàíèÿ íÿìà ðàçäåëåíèå ìåæäó ðàçëè÷íèòå âèäîâå ôàêòóðè, à ñàìî ìèíèìàëíè èçñêâàíèÿ êúì ñúäúðæàíèåòî íà åäíà òúðãîâñêà ôàêòóðà, àç áèõ èçïîëçâàë áóêâàëåí ïðåâîä çà îïðîñòåíà ôàêòóðà, çà äàíú÷íà ôàêòóðà áèõ ïðåäëîæèë vollständige Rechnung, òúé êàòî áóêâàëíîòî Steuerrechnung îçíà÷àâà èç÷èñëÿâàíå íà äàíúöè.
óñïåõ

boian
Local time: 10:26
Native speaker of: Native in BulgarianBulgarian
PRO pts in pair: 8

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
agree  Сергей Лузан
351 days
Login to enter a peer comment (or grade)
Return to KudoZ list


KudoZ™ translation help
The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.See also:Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search