KudoZ home » Croatian to English » Finance (general)

pozicija bilance

English translation: balance sheet item

Advertisement

Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs
(or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.
GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
Croatian term or phrase:pozicija bilance
English translation:balance sheet item
Entered by: tanya123
Options:
- Contribute to this entry
- Include in personal glossary

14:37 Feb 2, 2009
Croatian to English translations [PRO]
Finance (general) / audit
Croatian term or phrase: pozicija bilance
-- predložena je revizija cjelina: Porezni aspekt pozicija bilance i računa dobiti i gubitka ( primitak u naravi, PDV na inozemne usluge, usluge iz inozemstva, odgođena porezna imovina i slijedeća cjelina prijenosne premije...
mući me i "slijedeća cjelina porezne premije".
tanya123
Local time: 10:00
balance sheet item
Explanation:
Balance sheet item - Definition
Financial data listed either under a major heading (assets, liabilities, owners' equity), or under a sub-heading (such as current assets, fixed assets, current liabilities, long-term liabilites) of a balance sheet.
http://www.businessdictionary.com/definition/balance-sheet-i...--------------------------------------------------
Note added at 1 hr (2009-02-02 15:47:42 GMT)
--------------------------------------------------

Pozicija bilance je opis, stavka, rubrika, kategorija, način na koji su grupisana konta radi prikazivanja (dakle, samo po sebi ne može biti ni "figure" niti "situation"). To je sasvim jasno iz članka 17. hrvatskog Zakona o računovodsvu:
VIII. SADRŽAJ FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
Članak 17.
(1) Poduzetnici, osim banaka, financijskih organizacija i osiguravajućih te reosiguravajućih društava,
sastavljaju bilancu sa minimalnim pozicijama kako slijedi:
AKTIVA
A. POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL
B. DUGOTRAJNA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)
I. NEMATERIJALNA IMOVINA
1. osnivački izdaci
2. izdaci za istraživanje i razvoj
3. patenti, licencije, koncesije, zaštitni znaci i ostala slična prava
4. goodwill
5. predujmovi za nematerijalna sredstva
II. MATERIJALNA IMOVINA
1. zemljište i šume
2. građevinski objekti
3. postrojenja i oprema (strojevi)
4. alati, pogonski i uredski inventar, namještaj i transportni uređaji (sredstva)
5. predujmovi za materijalna sredstva
6. materijalna sredstva u pripremi
7. stambene zgrade i stanovi
8. ostala materijalna imovina
III. FINANCIJSKA IMOVINA
1. udjeli (dionice) u povezanim poduzećima
2. zajmovi povezanim poduzećima
3. sudjelujući interesi (participacije)
4. ulaganja u vrijednosne papire
5. dani krediti, depoziti i kaucije
6. obvezna dugoročna ulaganja
7. otkup vlastitih dionica
8. ostala dugoročna ulaganja
IV. POTRAŽIVANJA
1. potraživanja od povezanih poduzeća
2. potraživanja po osnovi prodaje na kredit
3. ostala potraživanja
C. KRATKOTRAJNA IMOVINA (obrtna sredstva)
I. ZALIHE
1. sirovine i materijal
2. proizvodnja u tijeku (nedovršena proizvodnja i poluproizvodi)
3. trgovačka roba
4. gotovi proizvodi
5. predujmovi
II. POTRAŽIVANJA
1. potraživanja od povezanih poduzeća
2. potraživanja od kupaca
3. potraživanja za više plaćene svote po osnovi dobiti
4. potraživanja od zaposlenih
5. potraživanja od države i drugih institucija
6. ostala potraživanja
III. FINANCIJSKA IMOVINA
1. udjeli (dionice) u povezanim poduzećima
2. zajmovi povezanim poduzećima
3. vrijednosni papiri
4. dani krediti, depoziti i kaucije
5. otkup vlastitih dionica
6. ostala kratkoročna ulaganja
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI
D. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA
E. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
F. UKUPNA AKTIVA
G. IZVANBILANČNI ZAPISI
P A S I V A
A. KAPITAL I REZERVE
I. UPISANI KAPITAL
II. PREMIJE ZA EMITIRANE DIONICE (kapitalni dobitak)
III. REVALORIZACIJSKA REZERVA
IV. REZERVE
1. zakonske rezerve
2. rezerve za vlastite dionice
3. statutarne rezerve
4. ostale rezerve
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK
VI. DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE
B. DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA RIZIKE I TROŠKOVE
1. rezerviranja za mirovine i slične troškove (obveze)
2. rezerviranja za poreze i doprinose
3. ostala rezerviranja
C. DUGOROČNE OBVEZE
1. obveze prema povezanim poduzećima
2. obveze po osnovi zajmova
3. obveze prema kreditnim institucijama
4. obveze za predujmove
5. obveze prema dobavljačima (vjerovnici s osnove poslovanja)
6. obveze po vrijednosnim papirima
7. ostale dugoročne obveze, uključivši porez i socijalno osiguranje
D. KRATKOROČNE OBVEZE
1. obveze prema povezanim poduzećima
2. obveze po osnovi zajmova
3. obveze prema kreditnim institucijama
4. obveze za predujmove, depozite i jamstva
5. obveze prema dobavljačima
6. obveze prema mjenicama i čekovima
7. obveze prema zaposlenima
8. obveze za poreze, doprinose i druge pristojbe
9. obveze po osnovi udjela u rezultatu
10. ostale kratkoročne obveze
E. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆIH RAZDOBLJA
F. UKUPNO PASIVA
G. IZVANBILANČNI ZAPISI
(2) Pozicije bilance iz stavka (1) ovoga članka odnose se na velike i srednje velike poduzetnike.
(3) Mali poduzetnici sastavljaju skraćenu bilancu tako da popunjavaju pozicije označene slovima i
rimskim brojevima.
http://www.revizori.hr/Images/Zakon O Racunovodstvu.pdf

Selected response from:

Miomira Brankovic
Serbia
Local time: 10:00
Grading comment
hvala, vidim da je dosta interesa potaklo to pitanje...
4 KudoZ points were awarded for this answer

Advertisement


Summary of answers provided
4 +14balance sheet item
Miomira Brankovic
5 -2balance sheet figurexxxmarijana1
4 -3balance sheet situationivana.b.


  

Answers


17 mins   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5 peer agreement (net): -3
balance sheet situation


Explanation:
kada je riječ o stanju bilance na određeni datum.

ivana.b.
Local time: 10:00
Native speaker of: Native in CroatianCroatian

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
disagree  bonafide1313: ne slažem se, jasno je da se radi o stavkama (pozicijama) bilance koje su dane u zagradi
17 mins

disagree  Kristina Kolic: ovdje je riječ o stavkama a ne o stanju na određeni datum
3 hrs

disagree  Ana Kardum: To je definitivno stavka.
6 hrs
Login to enter a peer comment (or grade)

18 mins   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5 peer agreement (net): +14
balance sheet item


Explanation:
Balance sheet item - Definition
Financial data listed either under a major heading (assets, liabilities, owners' equity), or under a sub-heading (such as current assets, fixed assets, current liabilities, long-term liabilites) of a balance sheet.
http://www.businessdictionary.com/definition/balance-sheet-i...--------------------------------------------------
Note added at 1 hr (2009-02-02 15:47:42 GMT)
--------------------------------------------------

Pozicija bilance je opis, stavka, rubrika, kategorija, način na koji su grupisana konta radi prikazivanja (dakle, samo po sebi ne može biti ni "figure" niti "situation"). To je sasvim jasno iz članka 17. hrvatskog Zakona o računovodsvu:
VIII. SADRŽAJ FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
Članak 17.
(1) Poduzetnici, osim banaka, financijskih organizacija i osiguravajućih te reosiguravajućih društava,
sastavljaju bilancu sa minimalnim pozicijama kako slijedi:
AKTIVA
A. POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL
B. DUGOTRAJNA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)
I. NEMATERIJALNA IMOVINA
1. osnivački izdaci
2. izdaci za istraživanje i razvoj
3. patenti, licencije, koncesije, zaštitni znaci i ostala slična prava
4. goodwill
5. predujmovi za nematerijalna sredstva
II. MATERIJALNA IMOVINA
1. zemljište i šume
2. građevinski objekti
3. postrojenja i oprema (strojevi)
4. alati, pogonski i uredski inventar, namještaj i transportni uređaji (sredstva)
5. predujmovi za materijalna sredstva
6. materijalna sredstva u pripremi
7. stambene zgrade i stanovi
8. ostala materijalna imovina
III. FINANCIJSKA IMOVINA
1. udjeli (dionice) u povezanim poduzećima
2. zajmovi povezanim poduzećima
3. sudjelujući interesi (participacije)
4. ulaganja u vrijednosne papire
5. dani krediti, depoziti i kaucije
6. obvezna dugoročna ulaganja
7. otkup vlastitih dionica
8. ostala dugoročna ulaganja
IV. POTRAŽIVANJA
1. potraživanja od povezanih poduzeća
2. potraživanja po osnovi prodaje na kredit
3. ostala potraživanja
C. KRATKOTRAJNA IMOVINA (obrtna sredstva)
I. ZALIHE
1. sirovine i materijal
2. proizvodnja u tijeku (nedovršena proizvodnja i poluproizvodi)
3. trgovačka roba
4. gotovi proizvodi
5. predujmovi
II. POTRAŽIVANJA
1. potraživanja od povezanih poduzeća
2. potraživanja od kupaca
3. potraživanja za više plaćene svote po osnovi dobiti
4. potraživanja od zaposlenih
5. potraživanja od države i drugih institucija
6. ostala potraživanja
III. FINANCIJSKA IMOVINA
1. udjeli (dionice) u povezanim poduzećima
2. zajmovi povezanim poduzećima
3. vrijednosni papiri
4. dani krediti, depoziti i kaucije
5. otkup vlastitih dionica
6. ostala kratkoročna ulaganja
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI
D. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA
E. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
F. UKUPNA AKTIVA
G. IZVANBILANČNI ZAPISI
P A S I V A
A. KAPITAL I REZERVE
I. UPISANI KAPITAL
II. PREMIJE ZA EMITIRANE DIONICE (kapitalni dobitak)
III. REVALORIZACIJSKA REZERVA
IV. REZERVE
1. zakonske rezerve
2. rezerve za vlastite dionice
3. statutarne rezerve
4. ostale rezerve
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK
VI. DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE
B. DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA RIZIKE I TROŠKOVE
1. rezerviranja za mirovine i slične troškove (obveze)
2. rezerviranja za poreze i doprinose
3. ostala rezerviranja
C. DUGOROČNE OBVEZE
1. obveze prema povezanim poduzećima
2. obveze po osnovi zajmova
3. obveze prema kreditnim institucijama
4. obveze za predujmove
5. obveze prema dobavljačima (vjerovnici s osnove poslovanja)
6. obveze po vrijednosnim papirima
7. ostale dugoročne obveze, uključivši porez i socijalno osiguranje
D. KRATKOROČNE OBVEZE
1. obveze prema povezanim poduzećima
2. obveze po osnovi zajmova
3. obveze prema kreditnim institucijama
4. obveze za predujmove, depozite i jamstva
5. obveze prema dobavljačima
6. obveze prema mjenicama i čekovima
7. obveze prema zaposlenima
8. obveze za poreze, doprinose i druge pristojbe
9. obveze po osnovi udjela u rezultatu
10. ostale kratkoročne obveze
E. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆIH RAZDOBLJA
F. UKUPNO PASIVA
G. IZVANBILANČNI ZAPISI
(2) Pozicije bilance iz stavka (1) ovoga članka odnose se na velike i srednje velike poduzetnike.
(3) Mali poduzetnici sastavljaju skraćenu bilancu tako da popunjavaju pozicije označene slovima i
rimskim brojevima.
http://www.revizori.hr/Images/Zakon O Racunovodstvu.pdfMiomira Brankovic
Serbia
Local time: 10:00
Specializes in field
Native speaker of: Native in SerbianSerbian
PRO pts in category: 64
Grading comment
hvala, vidim da je dosta interesa potaklo to pitanje...

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
agree  bonafide1313: svakako
14 mins
  -> Hvala.

agree  zoe1
2 hrs
  -> Hvala.

agree  Tajchi
3 hrs
  -> Hvala.

agree  Svjetlana Nevescanin
3 hrs
  -> Hvala.

agree  Kristina Kolic: naravno
3 hrs
  -> Hvala.

agree  Andreja Ciković
4 hrs
  -> Hvala.

agree  Natasa Djurovic
4 hrs
  -> Hvala.

agree  Ana Kardum: Definitivno.
6 hrs
  -> Hvala.

agree  David Stephenson
10 hrs
  -> Hvala.

agree  Nina M Pelikan
15 hrs
  -> Hvala.

agree  Gabriela Nikolova
16 hrs
  -> Hvala.

agree  Dragan Novakovic
23 hrs
  -> Hvala.

agree  Larisa Djuvelek-Ruggiero
5 days
  -> Hvala.

agree  Dubravka Hrastovec
112 days
  -> Hvala.
Login to enter a peer comment (or grade)

3 mins   confidence: Answerer confidence 5/5 peer agreement (net): -2
balance sheet figure


Explanation:
Ivirov rječnik.

--------------------------------------------------
Note added at 16 hrs (2009-02-03 07:23:04 GMT)
--------------------------------------------------

vi pojma nemate o čemu pričate... pojma.

xxxmarijana1
Local time: 10:00
Native speaker of: Native in CroatianCroatian

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
agree  ivana.b.: slažem se
9 mins

disagree  bonafide1313: ne slažem se, govori se o poreznom aspektu bilančnih stavki
29 mins

neutral  Miomira Brankovic: Nije figure, pozicija je pozicija čak i kada nema odgovarajući vrijednosni izraz
3 hrs

disagree  Kristina Kolic: nisu u pitanju brojke, nego stavke
3 hrs

disagree  Ana Kardum: To je definitivno stavka.
7 hrs
Login to enter a peer comment (or grade)
Return to KudoZ list


Changes made by editors
Feb 3, 2009 - Changes made by Miomira Brankovic:
Language pairEnglish to Croatian » Croatian to English


KudoZ™ translation help
The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.See also:Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search