sokkelwater

English translation: groundwater

GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
Dutch term or phrase:sokkelwater
English translation:groundwater
Entered by: Carolien Hermans

15:11 Jan 7, 2012
Dutch to English translations [PRO]
Textiles / Clothing / Fashion / persbericht
Dutch term or phrase: sokkelwater
term gebruikt voor uitleg activiteiten textielveredelingsbedrijf. Zij ondernemen duurzaam: o.a. afbuw van gebruikt van sokkelwater
Carolien Hermans
Netherlands
Local time: 03:24
groundwater
Explanation:
It sounds like an environmental text, where a reduction of groundwater utilisation would indeed be a good point.

--------------------------------------------------
Note added at 1 day2 hrs (2012-01-08 17:54:23 GMT)
--------------------------------------------------

Water from the "bedrock" (Liliane's references) would indeed be groundwater.
Selected response from:

Alexander Schleber
Belgium
Local time: 03:24
Grading comment
4 KudoZ points were awarded for this answerSummary of answers provided
4 +1bedrock well water
Bryan Crumpler
4water from basement rock
Lianne van de Ven
4water from the deeper sedimentary strata and crystalline basement
Barend van Zadelhoff
3 -1groundwater
Alexander Schleber
Summary of reference entries provided
sokkel?water
Barend van Zadelhoff

Discussion entries: 1

  

Answers


1 hr   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5
water from basement rock


Explanation:
http://en.wikipedia.org/wiki/Glossary_of_geological_terms
http://en.wikipedia.org/wiki/Basement_(geology)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sokkel_(geologie)

Het Sokkelsysteem - de gespannen watervoerende lagen in West- en Oost-Vlaanderen die zich onder de Ieperse Klei bevinden, met name het zandige deel van het Landeniaan, het Krijt en de Sokkel zelf - wordt bedreigd.
http://www.vmm.be/water/waterbeheer/grondwater/sokkel

In het verleden werd sokkelwater, dat uit de diepe ondergrond wordt opgepompt en arm is aan kalk en ijzer, vooral gebruikt door bepaalde textielbedrijven die daarvan afhankelijk waren.
http://docs.vlaamsparlement.be/website/htm-vrg/257512.html

In deze presentatie wordt het ook "socle" of "bedrock" genoemd, wat dus misschien ook kan (zoek voor 'socle' -nogal verborgen in het plaatje- en scroll dan door naar de volgende pagina).
http://is.gd/oJYf2f

Ik zou al met al sokkelwater er wel tussen haakjes achter zetten, afhankelijk van de context/doel van de tekst.

--------------------------------------------------
Note added at 1 hr (2012-01-07 16:32:24 GMT)
--------------------------------------------------

Sorry, die wikipedialinken hebben een probleem:
sokkel: http://is.gd/LZDaDP
basement rock: http://is.gd/6WsAVe


--------------------------------------------------
Note added at 1 hr (2012-01-07 16:35:02 GMT)
--------------------------------------------------

Ook opwellend zout dat zich op grote diepte bevindt, bedreigt de kwaliteit van het grondwater. Door de sterk verlaagde druk in de 'bovenste' delen van de Sokkel en het Landeniaan, wordt er via spleten en breuken vanuit de diepere zones, zout water naar boven gestuwd. De voeding van de Sokkel, het Krijt en het Landeniaan is niet voldoende om het onttrokken debiet aan te vullen. De verzilting die dit teweeg brengt betekent een onomkeerbare achteruitgang van de grondwaterkwaliteit. Dat komt tot uiting in een hogere hardheid, een hoger chloride- en sulfaatgehalte en dus een hogere geleidbaarheid.
http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1935

--------------------------------------------------
Note added at 1 hr (2012-01-07 16:38:30 GMT)
--------------------------------------------------

Hier nog een interessant artikel over het sokkelsysteem:
http://www.vmm.be/publicaties/grondwaterbeheer-in-vlaanderen...Lianne van de Ven
United States
Local time: 21:24
Native speaker of: Native in DutchDutch
Login to enter a peer comment (or grade)

1 day 2 hrs   confidence: Answerer confidence 3/5Answerer confidence 3/5 peer agreement (net): -1
groundwater


Explanation:
It sounds like an environmental text, where a reduction of groundwater utilisation would indeed be a good point.

--------------------------------------------------
Note added at 1 day2 hrs (2012-01-08 17:54:23 GMT)
--------------------------------------------------

Water from the "bedrock" (Liliane's references) would indeed be groundwater.

Alexander Schleber
Belgium
Local time: 03:24
Native speaker of: Native in GermanGerman, Native in EnglishEnglish
PRO pts in category: 4

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
disagree  Lianne van de Ven: Grondwater is niet zonder meer sokkelwater. Het is een specifiek soort grondwater. Anders had ik namelijik ook gewoon grondwater geantwoord.
4 days

neutral  Barend van Zadelhoff: Alexander this answer is clearly not up to the mark. 'Sokkelwater' is not just any groundwater. The asker did not ask for a translation for 'grondwater'. This is a very specific term that you would expect requires a very specific answer.
4 days
Login to enter a peer comment (or grade)

1 day 2 hrs   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5 peer agreement (net): +1
bedrock well water


Explanation:
"sokkelwater" refers specifically to the subsurface water supply deriving from bedrock aquifers.

Depending on the full context and the mechanics of the system, it could be referring to "artesian water".

For example:

When wells are drilled into bedrock aquifers for a sustainable water supply, they are called bedrock wells (aka bedrock water wells), UNLESS the pressure is so great from the hole that the wells are free flowing under natural pressure conditions. In the latter case (i.e. when the water flows freely) they are called "artesian wells". Bedrock wells, on the other hand, require pumping in order for the water to reach the Earth's surface.

Just for comparison:

Water pumped from bedrock wells = bedrock well water = sokkelwater

Water spouting from artesian wells = artesian water = kwelwater

All artesian wells are bedrock wells, but not all bedrock wells are artesian. The distinction purely has to do with whether or not the water flows naturally to the surface.

Some resources:

Translation options of bedrock:
http://goo.gl/9VDCY

Definition of "bedrock aquifer"
http://goo.gl/rCHGU

Definitions of "bedrock water well" vs "artesian well"
http://www.americanartesianwell.com/Questions.html

http://www.simem.com/context.jsp?ID_LINK=99&area=6

Bryan Crumpler
United States
Local time: 21:24
Native speaker of: Native in EnglishEnglish

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
agree  Lianne van de Ven: Sounds good to me, Brian. I would still reference "Sokkel" because it seems to refer to this specific area in Belgium, although I am not sure.
5 hrs
  -> Ah, didn't know there was a place called Sokkel. Will look into it. Thanks for the 'agree'
Login to enter a peer comment (or grade)

4 days   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5
water from the deeper sedimentary strata and crystalline basement


Explanation:
or: ground water from a depth of about 150 m

Carolien, ik wil graag weten wat je met deze vraag gaat doen.
Ik derhalve besloten mijn suggesties ook als antwoord geven

zie voor de verklaring de reference comments
wat mij betreft zijn de suggesties heel goed onderbouwd

Barend van Zadelhoff
Netherlands
Local time: 03:24
Native speaker of: Native in DutchDutch
Login to enter a peer comment (or grade)
Reference comments


2 days 13 hrs peer agreement (net): +1
Reference: sokkel?water

Reference information:
- water from the deeper sedimentary strata and crystalline basement
- ground water from a depth of about 150 m

'sokkelwater' zoals daar in België mee wordt omgesprongen komt uit aardlagen die in verschillende geologische periodes zijn gevormd
één laag daarvan, de oudste, diepste en hardste, is de sokkel, gevormd tijdens Siluur - Cambrium
de andere lagen zijn in de periodes Landeniaan en Krijt gevormd

het een en ander neemt niet weg dat het woord 'sokkel' wel afkomstig is van de sokkel

je kunt echter niet zeggen dat het water uit de sokkel is

'bedrock' lijkt me ook niet juist omdat dit een laag is die (veel) oppervlakkiger ligt

je kunt sokkel niet simpel in het Engels vertalen omdat men dan denkt dat het 'water uit de sokkel' is

options

- water from the deeper sedimentary strata and crystalline basement
- ground water from a depth of about 150 m


sokkel gevormd tijdens siluur - cambrium

van jonger naar ouder:

Landeniaan
Krijt
Perm
Siluur
Cambrium

(Cambro van Cambrium)
Cambro-Siluur massief (zie ook referenties):

Het Sokkel aquifersysteem BESTAAT UIT VASTE GESTEENTEN (MET SPLETEN), die dateren uit het primair tijdperk. In het Leiebekken is de Sokkel s.s. {sensu stricto - in strikte zin: B.} het Cambro-Siluur Massief van Brabant. Dit is de diepste laag die relevant is bij de bespreking van het grondwatersysteem. (zie link hieronder)

In Europa komt dit er meestal op neer dat alle gesteentes ouder dan het PERM als SOKKEL of BASEMENT worden aangeduid (Wiki)

<< Het Landeniaan, Krijt en Sokkel samen worden ook “het Sokkelsysteem” genoemd >>

Dit compliceert de zaak want 'sokkelwater' lijkt nu ook uit minder diepe en harde lagen dan de sokkel te kunnen komen (zie referentie) .........
----------------------------------------------------------------------

Ik zal even de situatie schetsen. Er bestaan twee soorten geologische waterlagen. Er is een diepe waterlaag, die zich tot 20 meter diepte bevindt en een andere, HET SOKKELWATER, OP 145 METER DIEPTE. Het sokkelwater is een prima waterbron voor de textielbedrijven omwille van haar constante samenstelling. Het water is zeer zacht.

Het belangrijkste aspect is de prijs, want dat water is zeer goedkoop. Er wordt echter meer water opgepompt dan eigenlijk mogelijk is. Het waterpeil moet zich op natuurlijke wijze kunnen herstellen, maar er is een kwaliteitsdaling omdat er verzilting optreedt.

De Vlaamse regering wil de waterkwaliteit garanderen, het watersokkelpeil doen toenemen en het oppompen van sokkelwater via het beperken van de toegelaten hoeveelheden en via heffingen, met 75 percent verminderen. Wij hebben geen problemen met het principe, dat stoelt op duurzaamheid

De sectorfederatie Febeltex en de deelnemende bedrijven gaan ermee akkoord dat de ondersteuning van een grijswatercircuit moet worden gekoppeld aan een gefaseerde verhoging van de heffing op het OPPOMPEN VAN WATER UIT DE SOKKEL. Door die verhoging van de heffing moet het prijsniveau van het grondwater worden gelijkgeschakeld met het prijsniveau van het grijs water.

http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showVIVerslag.action?...

1.1.2.2 Grondwaterlichamen
Definitie volgens decreet IWB:
“Een grondwaterlichaam is een onderscheiden grondwatermassa in één of meer watervoerende lagen of in een deel ervan”
In uitvoering van de bepalingen van de Europese kaderrichtlijn Water moet tegen 2015 de kwantitatieve en kwalitatieve (chemische) toestand van de grondwaterlichamen minstens “goed” zijn.
Voor het Leiebekken zijn de grondwaterlichamen uit het grondwatersysteem van de Sokkel (SS) en het grondwatersysteem van het Centraal Vlaams Systeem (CVS) van belang (Zie Figuur 3).

Figuur 10: Grondwaterlichamen van het Centraal Vlaams Systeem (CVS) en het Sokkelsysteem (SS)
(VMM, afdeling Water, 2006)

Het Landeniaan aquifersysteem is voor het Leiebekken de oudste tertiaire laag waaruit grondwater wordt gewonnen. Het Krijt dateert uit het secundair tijdperk. Dit aquifersysteem is slechts beperkt belangrijk voor grondwaterwinning in het Leiebekken. Het Krijt komt niet overal voor binnen het Leiebekken. Er zit een wig in het voorkomen van Krijt ongeveer ter hoogte van Kruishoutem.
Het Sokkel aquifersysteem BESTAAT UIT VASTE GESTEENTEN (MET SPLETEN), die dateren uit het primair tijdperk. In het Leiebekken is de Sokkel s.s. {sensu stricto - instrikte zin: B.} het Cambro-Siluur Massief van Brabant. Dit is de diepste laag die relevant is bij de bespreking van het grondwatersysteem.
<< Het Landeniaan, Krijt en Sokkel samen worden ook “het Sokkelsysteem” genoemd >>

MEETNET DIEP GRONDWATER EN MODELLERING SOKKELSYSTEEM
Binnen het Leiebekken volgt de VMM het grondwaterpeil in de diepe watervoerende lagen op via 27 peilputten: 1 in het Zand van Egem, 7 in het Landeniaan, 1 in het Krijt en 18 in de Sokkel.

Voor het Sokkelsysteem (Massief van Brabant, Kolenkalk, Krijt en Landeniaan) werd reeds een grondwatermodellering uitgevoerd.

Zelfs als alle winningen in de Sokkel worden stilgelegd zal men niet binnen 50 jaar terugkeren naar de oorspronkelijke toestand. De diepe watervoerende lagen vormen een complex grondwaterreservoir, waarin de lagen (massief van Brabant, Kolenkalk, Krijt en Landeniaan) elkaar beïnvloeden

Hand in hand met de dreigende uitputting, vormt ook de verschuiving in kwaliteit van het Sokkelwater een belangrijk knelpunt. De VOORDELEN van het sokkelwater voor bv. de textielindustrie zijn als volgt samen te vatten: zacht water (arm aan Ca en Mg), weinig of geen Fe en Mn (vooral belangrijk bij bleken), geen reductiemiddelen (nitriet, humuszuren), geen verontreinigingen (vooral belangrijk bij verven op bobijnen), pH (bij verven belangrijk), zouten (chloriden en sulfaten) in relatief beperkte mate aanwezig (positief voor een betere benutting van reactieve kleurstoffen), hoog gehalte aan bicarbonaat (natuurlijk reinigingsmiddel), hoge temperatuur (18-20°C) en vooral, een stabiele waterkwaliteit.

Een derde van het totale vergunde debiet (alle watervoerende lagen) is vervat in minder dan 1% van het aantal milieuvergunningen. M.a.w. ongeveer 6 miljoen m³ per jaar is toegekend aan een 30-tal bedrijven met méér dan 100.000 m³ per jaar. Daarvan zijn er een tiental textielbedrijven met een
vergund debiet voor bijna 3 milioen m³ per jaar aan sokkelwater. Opvallend is de concentratie aan grote vergunde debieten in de regio Waregem.

http://www.bekkenwerking.be/documenten/definitieve-bekkenbeh...

Gesteenten uit het Siluur bevinden zich in Europa in de kristallijne sokkel en zijn meestal in min of meerdere mate gemetamorfoseerd dankzij de latere Hercynische orogenese.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Siluur#Silurische_gesteenten

Met sokkel (beter bekend onder de Engelse naam basement), grondgebergte, kristallijn moedergesteente of kristallijn basement wordt in de geologie het hardere gesteente aangeduid dat onder afzettingsgesteentes, gesedimenteerd in bekkens, te vinden is. Dit is doorgaans metamorf gesteente, stollingsgesteente of een combinatie.

In Europa komt dit er meestal op neer dat alle gesteentes ouder dan het Perm als sokkel of basement worden aangeduid, omdat deze tijdens de Hercynische orogenese zijn gedeformeerd en/of gemetamorfoseerd.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kristallijne_sokkel

geologische tijdperken van jonger naar ouder:

Landeniaan
Krijt
Perm
Siluur
Cambrium

http://nl.wikipedia.org/wiki/Paleoceen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Fanerozoïcum

http://nl.wikipedia.org/wiki/Siluur

http://nl.wikipedia.org/wiki/Perm_(periode)

Hoe diep de bedrock zich in de ondergrond bevindt hangt af van een groot aantal factoren, zoals de geologische situatie, de snelheid van verwering (die voornamelijk afhankelijk is van het klimaat) of geomorfologische processen. Op sommige plekken ligt de bedrock aan het oppervlak, maar bij laterietbodems kan de diepte vele tientallen meters bedragen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bedrock

Barend van Zadelhoff
Netherlands
Native speaker of: Native in DutchDutch

Peer comments on this reference comment (and responses from the reference poster)
agree  Lianne van de Ven: Nou, Barend, ik heb het niet allemaal gelezen, maar ik geloof dat ik het met je eens ben.//Nieuwsgierigheid en zelfeducatie, Barend.
2 days 15 hrs
  -> Dank je wel, Lianne. Ik verzeker je, het is heel goed uitgezocht en doorgelezen. Ik wou aanvankelijk kijken of ik het met de gegeven antwoorden eens kon zijn. In feite zat jij dichter in de buurt dan Bryan. Je vraagt je wel af waar doe je het voor? //O.A.
Login to enter a peer comment (or grade)Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs (or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.

KudoZ™ translation help

The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.


See also:

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search