Molestschade

Italian translation: atti vandalici

GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
Dutch term or phrase:Molestschade
Italian translation:atti vandalici
Entered by: martina dominici

20:50 Feb 21, 2012
Dutch to Italian translations [PRO]
Law/Patents - Law: Contract(s)
Dutch term or phrase: Molestschade
Qualcuno ha una trad da suggerire? Il significato è chiaro ma sono ancora lontana da una soluzione traduttiva.

Articolo di un accordo. Contesto: Tevens zal de Wederpartij in geval van diefstal of molestschade hiervan direct aangifte doen bij de politie van de gemeente alwaar de diefstal heeft plaats gevonden c.q. waar de molest is aangericht.

La notte (magari) porta consiglio...
martina dominici
Spain
Local time: 03:31
atti vandalici
Explanation:
mi limiterei ad utilizzare atti vandalici che si addice al tuo contesto senza aggiungere altro. Peraltro l'espressione "furto e atti vandalici" è usata comunemente. Non credo che nel tuo contesto si possa far riferimento a danni di natura terroristica o politica.

--------------------------------------------------
Note added at 2 days19 hrs (2012-02-24 16:24:26 GMT)
--------------------------------------------------

Per chiarire:

http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=molest

--------------------------------------------------
Note added at 6 days (2012-02-27 22:03:07 GMT) Post-grading
--------------------------------------------------

Grazie a te Martina e buonanotte : ))
Selected response from:

Stefano Spadea
Belgium
Local time: 03:31
Grading comment
grazie!
4 KudoZ points were awarded for this answerSummary of answers provided
5atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio
Lucia CARAVITA
4atti vandalici
Stefano Spadea
3danneggiamenti
Zerlina


Discussion entries: 7

  

Answers


56 mins   confidence: Answerer confidence 3/5Answerer confidence 3/5
danneggiamenti


Explanation:
leggendo la definizione di 'molest', 'molestschade' andrei per 'furto e danneggiamento/i'
numerosi riscontri
Furti e danneggiamenti nelle scuole, incastrata la baby-gang

gallipoli.lecceprima.it/furti-e-danneggiamenti-nelle-scuole-incastrata-...
5 giorni fa – Sette ragazzi denunciati dal commissariato di polizia, cinque sono minorenni. Macchinette scardinate e computer rubati dagli istituti scolastici e ...

(ctrl. con virgolette 'furto e danneggiamenti')

--------------------------------------------------
Note added at 57 mins (2012-02-21 21:48:23 GMT)
--------------------------------------------------

eventualmente potresti usare 'danno' per 'molest'.

--------------------------------------------------
Note added at 10 hrs (2012-02-22 07:05:28 GMT)
--------------------------------------------------

http://www.encyclo.nl/begrip/molest

--------------------------------------------------
Note added at 10 hrs (2012-02-22 07:06:28 GMT)
--------------------------------------------------

http://www.encyclo.nl/begrip/molestschade

Zerlina
Italy
Local time: 03:31
Native speaker of: Native in DutchDutch, Native in ItalianItalian
PRO pts in category: 8
Login to enter a peer comment (or grade)

2 days 13 hrs   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5
atti vandalici


Explanation:
mi limiterei ad utilizzare atti vandalici che si addice al tuo contesto senza aggiungere altro. Peraltro l'espressione "furto e atti vandalici" è usata comunemente. Non credo che nel tuo contesto si possa far riferimento a danni di natura terroristica o politica.

--------------------------------------------------
Note added at 2 days19 hrs (2012-02-24 16:24:26 GMT)
--------------------------------------------------

Per chiarire:

http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=molest

--------------------------------------------------
Note added at 6 days (2012-02-27 22:03:07 GMT) Post-grading
--------------------------------------------------

Grazie a te Martina e buonanotte : ))

Stefano Spadea
Belgium
Local time: 03:31
Specializes in field
Native speaker of: Native in ItalianItalian
PRO pts in category: 20
Grading comment
grazie!
Notes to answerer
Asker: grazie, nel contesto specifico credo sia la soluzione più corretta!

Login to enter a peer comment (or grade)

2 days 10 hrs   confidence: Answerer confidence 5/5
atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio


Explanation:
la definizione che si dà ad atti vandalici in ambito assicurativo è questa:

per atti vandalici i intendono atti di teppismo o vandalismo (es. ruote tagliate, portiera rigata con una chiave, ecc.) e atti derivanti da eventi sociopolitici (es. sabotaggio e terrorismo, tumulti popolari, scioperi, dimostrazioni, sommosse).

quindi nella tua frase "diefstal of molestschade" direi con una perifrasi:

atti di terzi, come il furto, gli atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio

vedi per esempio:

http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/dossier/Economia ...--------------------------------------------------
Note added at 2 giorni17 ore (2012-02-24 14:40:18 GMT)
--------------------------------------------------

Molest

Omschrijving

Wat is molest? Teneinde de eenheid in de terminologie te bevorderen heeft het Verbond van Verzekeraars een aantal molestbegrippen met definities daarvan geformuleerd en gedeponeerd. Met uitzondering verzekeraars die de internationale praktijk volgen (transport- en luchtvaartverzekeraars) worden deze begrippen gehanteerd door verzekeraars die bepaalde vormen van molest willen uitsluiten.

Bij molest wordt een onderverdeling gemaakt tussen Groot molest en Klein molest

Onder Groot molest vallen:

gewapend conflict
burgeroorlog
opstand


georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, gericht tegen het openbaar gezag.binnenlandse onlusten


min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen, die zich op verschillende plaatsen binnen een staat voordoen.oproer


een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging, gericht tegen het openbaar gezag.muiterij


een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van een gewapende macht, die gericht is tegen het gezag waaronder zij zijn gesteld.
Onder Klein molest vallen:terrorismegewelddadige handelingen die worden begaan door een organisatie om indruk te maken op de bevolking en om een klimaat van onzekerheid te scheppen.

In het door de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor terrorismeschaden N.V. gehanteerde clausuleblad wordt terrorisme als volgt omschreven:Gewelddadige handelingen en/of gedragingen - begaan buiten het kader van een van de zes in artikel 64 lid 2 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 genoemde vormen van molest - in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend,

en/of schade aan zaken ontstaat dan wel anderszins economische belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks - al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze

en/of ideologische doelen te verwezenlijkensabotagekwaadwillige handelingen, niet begaan door de verzekerde zelf, die zijn gericht op het verhinderen van normaal functioneren van een dienst of onderneming of het belemmeren van het verkeer.vorderinghet beschikbaar stellen van (on)roerende zaken en rechten op grond van een maatregel van iemand die overheidsgezag uitoefentwerkstakinghet gemeenschappelijk niet of slechts voor een deel uitvoeren van legitiem opgedragen werk door een aantal werknemers in een onderneming.lock-outhet door een werkgever - als strijdmiddel in een arbeidsconflict - verbieden of verhinderen aan een groep werknemers of het hele personeel om deel te nemen aan het arbeidsproces. Deze lock-out moet gepaard gaan met stopzetting van loonbetalingbedrijfsbezettinghet zonder toestemming van de werkgever aanwezig zijn op een bedrijfsterrein, waarbij de werkgever wordt gehinderd in de toegang tot het terrein en/of in de uitoefening van zijn taak en bevoegdheden.modelactiehet op zodanige wijze toepassen van een in of uit wet/arbeidsovereenkomst vervat c.q. voortvloeiend voorschrift voor legitiem opgedragen arbeid, dat een normale bedrijfsvoering wordt belemmerd.rellen, relletjes of opstootjesincidentele geweldmanifestatiesvandalismeHet opzettelijk plegen van vernielingen zonder aanwijsbaar nut. Indien dit risico wordt (mee)verzekerd, worden meestal beperkingen aan deze omschrijving toegevoegd, bijvoorbeeld dat de dader het gebouw waarin hij vernielingen heeft gepleegd wederrechtelijk moet zijn binnengedrongen.Vandalisme aan de buitenkant van een gebouw is gewoonlijk niet gedekt, behoudens diefstal van bijvoorbeeld koperen naamborden.


http://www.yorondata.nl/ASSU_Begrippen/Assurantiebegrippen/M...

... se avessero inteso solo atti vandalici ed escludere i danni derivanti da eventi di altra natura penso avrebbero utilizzato un altro termine tipo 'vandalisme' o semplicemente 'opzettelijk aangeriche schade'... per sicurezza verificherei con il committente

--------------------------------------------------
Note added at 2 giorni17 ore (2012-02-24 14:43:14 GMT)
--------------------------------------------------

... riflettendo su tutto ciò che precede, direi allora che potresti scrivere:

atti vandalici e dolosi, atti derivanti da eventi sociopolitici

(così non escludi nulla)

--------------------------------------------------
Note added at 2 giorni18 ore (2012-02-24 15:09:16 GMT)
--------------------------------------------------

altro esempio da cui si evince che molest non può essere semplicemente vandalismo (v. "klein molest (zoals terrorisme, sabotage en rellen)":

http://www.abi-adviesgroep.nl/859614303311342911343358449/87...

De vandalismeverzekering dekt schade aan een verzekerd object, veroorzaakt door vandalisme (handelingen uit vernielzucht zonder dat er sprake hoeft te zijn van aantoonbare braak) of door klein molest (zoals terrorisme, sabotage en rellen).
--------------------------------------------------
Note added at 2 giorni18 ore (2012-02-24 15:13:19 GMT)
--------------------------------------------------

altro esempio, altro contesto da cui si evince che molest e vandalisme non sono la stessa cosa:

http://www.bravura.nl/service

ALL IN overeenkomst
Uitvoering zoals omschreven onder SERVICE overeenkomst, inclusief:
- Service inclusief arbeid op reparatie (s) door storing, inclusief materiaal
- Niet inbegrepen reparatie(s) door molest, vandalisme of natuurgeweld

--------------------------------------------------
Note added at 2 giorni18 ore (2012-02-24 15:16:04 GMT)
--------------------------------------------------

altro esempio, altro contesto da cui si evince che molest e vandalisme non sono la stessa cosa:

http://www.dewitaggregaten.nl/Verhuur/Verhuurprijslijsten.ht...

- Alle risico’s betreffende het gehuurde materieel, zoals diefstal, verduistering, vandalisme, molest, beschadiging en andere van buitenaf komende onheilen, alsmede ondeskundig gebruik liggen tijdens de huurperiode bij de huurder. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn dientengevolge voor rekening van de huurder.

--------------------------------------------------
Note added at 2 giorni18 ore (2012-02-24 15:18:41 GMT)
--------------------------------------------------

altro esempio, altro contesto da cui si evince che molest e vandalisme non sono la stessa cosa:

http://www.veldhoenzonweringen.nl/c/11/Rolluiken

Inbraakpreventie
Een beveiligingsrolluik wordt vaak alleen gezien als een beveiliging tegen inbraak in de achterliggende ruimte. Maar de bescherming tegen vandalisme, molest en rellen mag men ook niet onderschatten. Denk bijvoorbeeld aan een winkel in het centrum van de stad waar verschillende horecagelegenheden gevestigd zijn. Het is in dit geval voor de winkelier belangrijk om zijn winkelpand hier tegen te beschermen. Een zeer specifiek product. Wat als maatwerk geproduceerd en gemonteerd wordt.


--------------------------------------------------
Note added at 2 giorni20 ore (2012-02-24 17:20:30 GMT)
--------------------------------------------------

Stefano ho solo riportato definizioni in IT e in NL e ricorrenze in diversi contesti in lingua olandese su cui ho riflettuto e pensato per giungere ad una soluzione traduttiva non è questione di includere tutto o di smentire tutto, si va per gradi, per ragionamenti, per deduzioni.

Il dato di fatto rimane:
se leggo gli esempi in olandese e la definizione in olandese di 'molest' ne deduco che 'molest' e 'vandalisme' non sono la stessa cosa e per questo ritengo che tradurre 'molest' semplicemente con 'atti vandalici' sia riduttivo, occorre aggiungere altro.
Poi la soluzione traduttiva può essere un'altra non necessariamente quella da me proposta ma sicuramente non può essere né 'danneggiamenti' né 'atti vandalici' occorre qualcosa di più.

--------------------------------------------------
Note added at 7 giorni (2012-02-29 15:48:42 GMT) Post-grading
--------------------------------------------------

Anche se la domanda è stata chiusa ahimè con la scelta traduttiva sbagliata, volevo far presente anche questo sito:

“Contratto destinato all'assicurazione dei rischi connessi all'azienda agricola”, pag. 24, sub G "Eventi sociopolitici" dove si parla anche qui di "atti vandalici o dolosi, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato"

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:FE4eUmnOwYMJ:www....

Quello che voglio ribadire è che per capire il senso di un termine - in questo caso un termine assicurativo ovvero un termine ben preciso, codificato, che pertanto non lascia spazio ad alcuna discrezionalità di interpretazione del traduttore - non importa se il traduttore non lo conosce o non ne ha mai sentito parlare in certi termini (nel caso di specie il collega afferma di non aver mai sentito parlare di qualcuno che vuole stipulare una polizza contro atti terroristici, atti derivanti da eventi sociopolitici, o danni causati da una guerra) poiché questo criterio puramente discrezionale e soggettivo di valutazione non è certo un metro di giudizio valido e consono ad un professionista. Io traduttore professionista non posso escludere nulla per il solo fatto di non averne mai sentito parlare, anzi, proprio perché non conosco qualcosa devo documentarmi e verificare se quel qualcosa esiste anche nella realtà culturale cui appartiene la lingua in cui traduco e in quali termini. Non mi è permesso escludere un fatto o un concetto o delimitarne la portata a priori per il solo fatto di non conoscerlo. Escludere fatti oggettivi a priori specialmente quando si parla di contratti, in questo caso di assicurazione o garanzia (non conosco il testo di partenza), significa delimitare ed escludere discrezionalmente delle responsabilità contrattuali che invece nel testo di partenza sono previste e ben esplicite proprio grazie alla scelta di una terminologia ben precisa e codificata a priori. Decidere nel caso di specie come suggerisce il collega e come accettato dalla traduttrice che ha richiesto assistenza, che qui si tratta 'solo' di atti vandalici significa escludere discrezionalmente altre coperture o garanzie assicurative per danni derivanti da eventi che invece sono contrattualmente previste proprio grazie all’uso del termine 'molest'. La definizione del termine in questione 'molest' parla chiaro e bisogna rispettarne il contenuto: non si tratta solo di atti vandalici, assumere ciò è errato.


Lucia CARAVITA
Italy
Local time: 03:31
Specializes in field
Native speaker of: Italian
PRO pts in category: 20
Login to enter a peer comment (or grade)Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs (or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.

KudoZ™ translation help

The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.


See also:

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search