KudoZ home » Dutch to English » Law (general)

in voorkomende gevallen ambtshalve verleend

English translation: where appropriate, granted by the competent authorities

Advertisement

Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs
(or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.
GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
Dutch term or phrase:in voorkomende gevallen ambtshalve verleend
English translation:where appropriate, granted by the competent authorities
Entered by: MoiraB
Options:
- Contribute to this entry
- Include in personal glossary

14:15 May 13, 2005
Dutch to English translations [PRO]
Law/Patents - Law (general) / residence permit
Dutch term or phrase: in voorkomende gevallen ambtshalve verleend
Does it make sense to use Jurlex's suggested "ex officio" in this context? ("The temporary permit is granted ex officio where applicable, and not on application") I have to admit it's not one of those phrases that trips off my tongue but then I'm no legal expert.

Uitgangspunt van het beleid is dat alleenstaande minderjarige vreemdelingen van wie de aanvraag om een verblijfsvergunning asiel is afgewezen, moeten terugkeren naar het land van herkomst of een ander land waar zij redelijkerwijs naar toe kunnen gaan. Dit is ook in het belang van het kind zelf. Slechts weinig kinderen die ontworteld of ontheemd raken, hebben uiteindelijk baat bij de scheiding van ouders en hun oorspronkelijke omgeving. Het belang van het kind vraagt in beginsel om herstel van de relatie met ouders, familie en/of sociale omgeving. Daarom wordt in elk individueel geval beoordeeld of terugkeer mogelijk en verantwoord is. Indien dat (nog) niet het geval is, kan de minderjarige onder voorwaarden in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder de beperking 'verblijf als alleenstaande minderjarige vreemdeling'. Deze tijdelijke vergunning wordt overigens niet op aanvraag, maar **in voorkomende gevallen ambtshalve verleend**.
MoiraB
France
Local time: 09:59
(in such cases) officially granted /granted by the competent authorities
Explanation:
Not "ex officio" in this case, as it is not by virtue of the office of the recipient, in this case a child, who has no office. It is rather that the competent authorities (Federal, in BE anyway) can decide to grant a residency permit if they judge the situation warrants it. In some countries this kind of permission is the competency of the minister (eg of immigration), I don't know exactly what it is in NL or BE.

The Belgian law 80 on foreigners (Vreemdelingenwet) says the following, distinguishing between those situations where it is upon application, and those where it is 'ambtshalve', by the decision of the authorities:

Artikel 9quater Wet 15/12/1980:

De machtiging om langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven, wordt, op aanvraag of ambtshalve, toegekend aan de vreemdeling die zich in België bevindt, in de volgende gevallen:

1° de vreemdeling die het slachtoffer lijkt te zijn van een misdrijf van mensenhandel bedoeld in de artikelen 77 of 77bis van deze wet of in de artikelen 379 of 380bis, § 1, 1°, § 2 of § 3 van het Strafwetboek, die alle contacten met de vermoedelijke dader(s) van het misdrijf heeft verbroken en die een klacht of verklaring bij de politiedienst of het parket tegen de dader(s) ingediend heeft, voorzover het parket meedeelt dat de klacht of verklaring niet zonder gevolg werd geklasseerd, en voor zover de betrokkene zich niet bevindt in een der in artikel 3, eerste lid, 6° of 7° bedoelde gevallen

2° de vreemdeling beneden de achttien jaar die niet door een ouder of wettelijke voogd wordt vergezeld, en die nog niet het akkoord van de jeugdrechter, het comité voor bijzondere jeugdbijstand of de aangestelde voogd heeft gekregen om naar één der eerstgenoemden terug te keren

3° de vreemdeling die niet de nodige reis- of verblijfsdocumenten kan bekomen om terug te keren naar het land of de landen waar hij voor zijn aankomst in België gewoonlijk verbleef, noch naar zijn land van herkomst, noch naar het land waarvan hij de nationaliteit bezit, voor zover de betrokkene zich niet bevindt in een der in artikel 3, eerste lid, 5° tot 8°, bedoelde gevallen.

4° de vreemdeling die lijdt aan een ernstige ziekte waarvoor hij geen of onvoldoende toegang tot een adequate behandeling of verzorging heeft in een ander land dan in België. Als ernstige ziekte wordt beschouwd de aandoening die, zonder behandeling of verzorging, de dood van de persoon tot gevolg heeft, zijn levensverwachting inkort, een ernstige fysieke of psychische handicap veroorzaakt, of waarvan de behandeling veelvuldige zorgen en controles vereist of een zware therapie, of datgene wat een arts als ernstig ziek beschouwt.

5° de vreemdeling die in België duurzame bindingen heeft die enkel via een machtiging tot verblijf kunnen verder gezet worden, of die zich in een beklemmende situatie bevindt waaruit de machtiging tot verblijf de enige uitweg is, voor zover de betrokkene zich niet bevindt in een der in artikel 3, eerste lid, 5° tot 8°, bedoelde gevallen.

6° de vreemdeling die als staatloze erkend is en die geen verblijfsvergunning kan uitoefenen in het land waarvan hij de nationaliteit bezat, noch in een ander land waar hij voor zijn aankomst in België gewoonlijk verbleef

7° de vreemdeling die hetzij de erkenning als vluchteling, hetzij een toelating tot verblijf of tot vestiging op basis van artikel 10 of 40, hetzij een machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden heeft aangevraagd zonder een beslissing over die aanvraag te hebben ontvangen binnen een termijn van drie jaar na de aanvraag waartegen geen schorsend beroep meer mogelijk is of behandeld wordt, voor zover de betrokkene zich niet bevindt in een der in artikel 3, eerste lid, 5° tot 8°, bedoelde gevallen

In al deze gevallen worden de buitengewone omstandigheden zoals bedoeld in artikel 9, lid 3 geacht vervuld te zijn.

De aanvraag tot het bekomen van de machtiging tot verblijf voor langer dan drie maanden omwille van duurzame bindingen, die wordt ingediend door een vreemdeling die zich in het buitenland bevindt, wordt eveneens toegekend indien de duurzame bindingen enkel via een machtiging tot verblijf kunnen verder gezet worden.

Selected response from:

Monica Sandor
Belgium
Local time: 09:59
Grading comment
Thanks for clarifying that for me. The dangers of using dictionaries without the requisite knowledge....
4 KudoZ points were awarded for this answer

Advertisement


Summary of answers provided
3(in such cases) officially granted /granted by the competent authorities
Monica Sandor


  

Answers


1 hr   confidence: Answerer confidence 3/5Answerer confidence 3/5
(in such cases) officially granted /granted by the competent authorities


Explanation:
Not "ex officio" in this case, as it is not by virtue of the office of the recipient, in this case a child, who has no office. It is rather that the competent authorities (Federal, in BE anyway) can decide to grant a residency permit if they judge the situation warrants it. In some countries this kind of permission is the competency of the minister (eg of immigration), I don't know exactly what it is in NL or BE.

The Belgian law 80 on foreigners (Vreemdelingenwet) says the following, distinguishing between those situations where it is upon application, and those where it is 'ambtshalve', by the decision of the authorities:

Artikel 9quater Wet 15/12/1980:

De machtiging om langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven, wordt, op aanvraag of ambtshalve, toegekend aan de vreemdeling die zich in België bevindt, in de volgende gevallen:

1° de vreemdeling die het slachtoffer lijkt te zijn van een misdrijf van mensenhandel bedoeld in de artikelen 77 of 77bis van deze wet of in de artikelen 379 of 380bis, § 1, 1°, § 2 of § 3 van het Strafwetboek, die alle contacten met de vermoedelijke dader(s) van het misdrijf heeft verbroken en die een klacht of verklaring bij de politiedienst of het parket tegen de dader(s) ingediend heeft, voorzover het parket meedeelt dat de klacht of verklaring niet zonder gevolg werd geklasseerd, en voor zover de betrokkene zich niet bevindt in een der in artikel 3, eerste lid, 6° of 7° bedoelde gevallen

2° de vreemdeling beneden de achttien jaar die niet door een ouder of wettelijke voogd wordt vergezeld, en die nog niet het akkoord van de jeugdrechter, het comité voor bijzondere jeugdbijstand of de aangestelde voogd heeft gekregen om naar één der eerstgenoemden terug te keren

3° de vreemdeling die niet de nodige reis- of verblijfsdocumenten kan bekomen om terug te keren naar het land of de landen waar hij voor zijn aankomst in België gewoonlijk verbleef, noch naar zijn land van herkomst, noch naar het land waarvan hij de nationaliteit bezit, voor zover de betrokkene zich niet bevindt in een der in artikel 3, eerste lid, 5° tot 8°, bedoelde gevallen.

4° de vreemdeling die lijdt aan een ernstige ziekte waarvoor hij geen of onvoldoende toegang tot een adequate behandeling of verzorging heeft in een ander land dan in België. Als ernstige ziekte wordt beschouwd de aandoening die, zonder behandeling of verzorging, de dood van de persoon tot gevolg heeft, zijn levensverwachting inkort, een ernstige fysieke of psychische handicap veroorzaakt, of waarvan de behandeling veelvuldige zorgen en controles vereist of een zware therapie, of datgene wat een arts als ernstig ziek beschouwt.

5° de vreemdeling die in België duurzame bindingen heeft die enkel via een machtiging tot verblijf kunnen verder gezet worden, of die zich in een beklemmende situatie bevindt waaruit de machtiging tot verblijf de enige uitweg is, voor zover de betrokkene zich niet bevindt in een der in artikel 3, eerste lid, 5° tot 8°, bedoelde gevallen.

6° de vreemdeling die als staatloze erkend is en die geen verblijfsvergunning kan uitoefenen in het land waarvan hij de nationaliteit bezat, noch in een ander land waar hij voor zijn aankomst in België gewoonlijk verbleef

7° de vreemdeling die hetzij de erkenning als vluchteling, hetzij een toelating tot verblijf of tot vestiging op basis van artikel 10 of 40, hetzij een machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden heeft aangevraagd zonder een beslissing over die aanvraag te hebben ontvangen binnen een termijn van drie jaar na de aanvraag waartegen geen schorsend beroep meer mogelijk is of behandeld wordt, voor zover de betrokkene zich niet bevindt in een der in artikel 3, eerste lid, 5° tot 8°, bedoelde gevallen

In al deze gevallen worden de buitengewone omstandigheden zoals bedoeld in artikel 9, lid 3 geacht vervuld te zijn.

De aanvraag tot het bekomen van de machtiging tot verblijf voor langer dan drie maanden omwille van duurzame bindingen, die wordt ingediend door een vreemdeling die zich in het buitenland bevindt, wordt eveneens toegekend indien de duurzame bindingen enkel via een machtiging tot verblijf kunnen verder gezet worden.
    Reference: http://home.scarlet.be/~pj971263/nl/onsvoorstel4.htm
    Reference: http://www.vmc.be/main/mainc03.htm
Monica Sandor
Belgium
Local time: 09:59
Works in field
Native speaker of: Native in EnglishEnglish
PRO pts in category: 4
Grading comment
Thanks for clarifying that for me. The dangers of using dictionaries without the requisite knowledge....
Login to enter a peer comment (or grade)
Return to KudoZ list


KudoZ™ translation help
The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.See also:Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search