underpinning contract

Dutch translation: Zie hieronder

13:13 Feb 2, 2018
English to Dutch translations [PRO]
Law/Patents - Law: Contract(s)
English term or phrase: underpinning contract
"Binding corporate rules are drafted so organisations do not have to use written underpinning contracts for each affiliate separately."

Context: Information about the GDPR (AVG in Dutch). This is about what is needed to comply with the GDPR. Requirements for processors of personal data. I need the translation for the Netherlands.
Mariëtte van Drunen
Netherlands
Local time: 07:10
Dutch translation:Zie hieronder
Explanation:
Zie ook mijn reference comment. Ik zou hier kiezen voor een minder letterlijke vertaling, bijvoorbeeld zoiets als:

Door het opstellen van Binding Corporate Rules (BCR's) - bindende bedrijfsvoorschriften (of: interne gedragscodes) voor het gegevensverkeer binnen de eigen organisatie - vervalt de noodzaak voor (internationale) organisaties/concerns om met de anderszins (per uitwisselingscontact) vereiste modelcontracten/standaardcontracten te werken op het niveau van de afzonderlijke bedrijfsonderdelen/bedrijfsentiteiten/concernonderdelen.

Eventueel ook meer specifiek: voor het gegevensverkeer binnen de eigen organisatie >> voor de bescherming van persoonsgegevens bij doorgifte naar concernonderdelen in derde landen

Zie bijvoorbeeld ook:

Binnen internationale organisaties of multinationals vindt doorgifte van persoonsgegevens plaats tussen de verschillende vestigingen. Zijn er vestigingen buiten de Europese Unie (EU)? Dan kunnen deze organisaties interne gedragscodes opstellen voor het gegevensverkeer binnen de eigen organisatie. Dit worden binding corporate rules (BCR's) genoemd.

In BCR's legt een organisatie de waarborgen vast voor de bescherming van persoonsgegevens bij doorgifte naar landen zonder passend beschermingsniveau. BCR's moeten in overeenstemming zijn met de Europese privacyrichtlijn. De Europese privacytoezichthouders moeten de BCR's goedkeuren.
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/interna...

De Artikel 29-werkgroep heeft een standaardformulier vastgesteld met behulp waarvan ondernemingen met vestigingen in meerdere landen een vergunning kunnen aanvragen voor hun Binding Corporate Rules (BCR's) bij de databeschermingstoezichthouders in de EU-landen. Deze gecoördineerde vergunningenprocedure moet leiden tot meer efficiency bij de goedkeuring van de BCR-waarborgen voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen.

Op grond van de Europese privacyrichtlijn mogen persoonsgegevens alleen naar derde landen worden doorgegeven als daar een voldoende niveau van bescherming van deze gegevens aanwezig is of indien adequate waarborgen zijn aangebracht voor de privacybescherming. Het opstellen van Binding Corporate Rules (BCR’s), interne gedragscodes van multinationals, is een van manieren waarop zulke waarborgen kunnen worden geschapen.

Op grond van de BCR’s kunnen de concerns voor de doorgifte van persoonsgegevens naar concernonderdelen in derde landen een vergunning krijgen van de nationale toezichthouders.
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/doorgifte-pe...

--------------------------------------------------
Note added at 4 days (2018-02-07 10:11:17 GMT) Post-grading
--------------------------------------------------

@Mariëtte: 'afzonderlijke contracten' (of de iets langere variant) lijkt me een prima oplossing! Dit sluit in de kern goed aan bij bijv. De bindende bedrijfsvoorschriften zorgen er in de praktijk voor dat binnen het concern één enkel stel voorschriften geldt, in plaats van verschillende interne contracten.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/?uri=CELEX:520...
Selected response from:

Kitty Brussaard
Netherlands
Local time: 07:10
Grading comment
Bedankt voor je opmerking, je hebt gelijk. Ik heb de klant de aanpassing laten weten. In de tekst wordt underpinning contracts ook gebruikt alsof het om externe contracten kan gaan, dus ik moest het neutraal houden. Ik heb nu voorgesteld een omschrijving te gebruiken en heb twee opties gegeven: 'afzonderlijke contracten voor de regulering van de doorgifte van gegevens' of algemener 'afzonderlijke contracten'. Dit is voor het doel van de huidige tekst voldoende informatie.
4 KudoZ points were awarded for this answerSummary of answers provided
4onderbouwing van contract
Patricia Tonnaer
3Zie hieronder
Kitty Brussaard
Summary of reference entries provided
Refs
Kitty Brussaard

  

Answers


2 hrs   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5
onderbouwing van contract


Explanation:
underpinning betekent onderbouwing of ondersteuning/fundering (Van Dale)
En Kitty heeft gelijk voor wat de bindende bedrijfsvoorschriften betreft. De vertaling van de hele zin:
"Er zijn bindende bedrijfsvoorschriften opgesteld zodat organisaties niet voor elke partner afzonderlijk schriftelijke onderbouwing van contracten hoeven te gebruiken."

Patricia Tonnaer
France
Local time: 07:10
Specializes in field
Native speaker of: Native in DutchDutch
PRO pts in category: 4
Notes to answerer
Asker: Bedankt voor het meedenken, maar het gaat niet om de onderbouwing van contracten, maar om een soort contracten. Uiteindelijk heb ik in overleg met de klant voor " ‘underpinning contracts (extern onderliggende contracten)’" gekozen.

Login to enter a peer comment (or grade)

23 hrs   confidence: Answerer confidence 3/5Answerer confidence 3/5
Zie hieronder


Explanation:
Zie ook mijn reference comment. Ik zou hier kiezen voor een minder letterlijke vertaling, bijvoorbeeld zoiets als:

Door het opstellen van Binding Corporate Rules (BCR's) - bindende bedrijfsvoorschriften (of: interne gedragscodes) voor het gegevensverkeer binnen de eigen organisatie - vervalt de noodzaak voor (internationale) organisaties/concerns om met de anderszins (per uitwisselingscontact) vereiste modelcontracten/standaardcontracten te werken op het niveau van de afzonderlijke bedrijfsonderdelen/bedrijfsentiteiten/concernonderdelen.

Eventueel ook meer specifiek: voor het gegevensverkeer binnen de eigen organisatie >> voor de bescherming van persoonsgegevens bij doorgifte naar concernonderdelen in derde landen

Zie bijvoorbeeld ook:

Binnen internationale organisaties of multinationals vindt doorgifte van persoonsgegevens plaats tussen de verschillende vestigingen. Zijn er vestigingen buiten de Europese Unie (EU)? Dan kunnen deze organisaties interne gedragscodes opstellen voor het gegevensverkeer binnen de eigen organisatie. Dit worden binding corporate rules (BCR's) genoemd.

In BCR's legt een organisatie de waarborgen vast voor de bescherming van persoonsgegevens bij doorgifte naar landen zonder passend beschermingsniveau. BCR's moeten in overeenstemming zijn met de Europese privacyrichtlijn. De Europese privacytoezichthouders moeten de BCR's goedkeuren.
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/interna...

De Artikel 29-werkgroep heeft een standaardformulier vastgesteld met behulp waarvan ondernemingen met vestigingen in meerdere landen een vergunning kunnen aanvragen voor hun Binding Corporate Rules (BCR's) bij de databeschermingstoezichthouders in de EU-landen. Deze gecoördineerde vergunningenprocedure moet leiden tot meer efficiency bij de goedkeuring van de BCR-waarborgen voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen.

Op grond van de Europese privacyrichtlijn mogen persoonsgegevens alleen naar derde landen worden doorgegeven als daar een voldoende niveau van bescherming van deze gegevens aanwezig is of indien adequate waarborgen zijn aangebracht voor de privacybescherming. Het opstellen van Binding Corporate Rules (BCR’s), interne gedragscodes van multinationals, is een van manieren waarop zulke waarborgen kunnen worden geschapen.

Op grond van de BCR’s kunnen de concerns voor de doorgifte van persoonsgegevens naar concernonderdelen in derde landen een vergunning krijgen van de nationale toezichthouders.
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/doorgifte-pe...

--------------------------------------------------
Note added at 4 days (2018-02-07 10:11:17 GMT) Post-grading
--------------------------------------------------

@Mariëtte: 'afzonderlijke contracten' (of de iets langere variant) lijkt me een prima oplossing! Dit sluit in de kern goed aan bij bijv. De bindende bedrijfsvoorschriften zorgen er in de praktijk voor dat binnen het concern één enkel stel voorschriften geldt, in plaats van verschillende interne contracten.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/?uri=CELEX:520...

Kitty Brussaard
Netherlands
Local time: 07:10
Specializes in field
Native speaker of: Native in DutchDutch
PRO pts in category: 134
Grading comment
Bedankt voor je opmerking, je hebt gelijk. Ik heb de klant de aanpassing laten weten. In de tekst wordt underpinning contracts ook gebruikt alsof het om externe contracten kan gaan, dus ik moest het neutraal houden. Ik heb nu voorgesteld een omschrijving te gebruiken en heb twee opties gegeven: 'afzonderlijke contracten voor de regulering van de doorgifte van gegevens' of algemener 'afzonderlijke contracten'. Dit is voor het doel van de huidige tekst voldoende informatie.
Login to enter a peer comment (or grade)
Reference comments


1 hr
Reference: Refs

Reference information:
Bindende bedrijfsvoorschriften

Een bedrijfsconcern moet regelmatig persoonsgegevens van zijn dochterondernemingen in de EU overdragen naar dochterondernemingen in derde landen. Het concern wil graag een stel bindende bedrijfsvoorschriften invoeren om aan de EU-regels te voldoen en terzelfdertijd de administratieve formaliteiten voor elke afzonderlijke overdracht te beperken. De bindende bedrijfsvoorschriften zorgen er in de praktijk voor dat binnen het concern één enkel stel voorschriften geldt, in plaats van verschillende interne contracten.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/?uri=CELEX:520...

Wat zijn Binding Corporate Rules?

Binding Corporate Rules (BCR) zijn interne regels binnen multinationals voor doorgifte van persoonsgegevens binnen de groep. Alle werknemers en entiteiten moeten zich hieraan houden. Het gaat om doorgifte van persoonsgegevens naar landen met een ontoereikend beschermingsniveau.
BCRs beschermen de rechten en de privacy van alle individuen binnen het concern, volgens Europese wetgeving. De uitwisseling van data omvat persoonsgegevens van werknemers, klanten, leveranciers en zakenpartners.
Wanneer de persoonsgegevens extern worden bewerkt dan gelden de strikte voorwaarden van de BCR ook voor deze bewerkers. De houder van de Binding Corporate Rules moet er dus op toezien dat de bewerker -en eventuele subbewerkers- handelen volgens de normen van de BCR. BCRs zijn te zien als de 'global privacy policy' van een bedrijf voor de verwerking van persoonsgegevens wereldwijd.
Feitelijk vallen BCRs in twee delen uiteen: een code voor medewerkers en een code voor externe personen (klanten, leveranciers en zakenpartners).

Wanneer zijn BCRs nodig?

Wanneer een Europees bedrijf persoonsgegevens doorgeeft naar een land zonder passend beschermingsniveau moet hiervoor een Europees Modelcontract getekend worden. Dat geldt voor doorgifte naar bedrijven binnen dezelfde groep en doorgifte naar externe bedrijven.
Bij doorgifte naar bedrijven binnen dezelfde groep geldt dat die contracten getekend moeten worden tussen alle entiteiten die gegevens uitwisselen. Dus voor elk uitwisselingscontact een contract. Bij grote organisaties loopt daarmee het aantal af te sluiten modelcontracten snel op. En dit moet gebeuren voor alle soorten van doorgifte, rekening houdend met verschillende wetgeving in de diverse landen. Voor grote multinationals is dit niet werkbaar, gelet op aantallen contracten, mutaties in contracten en wijzigingen in wetgeving. Deze problemen worden sterk verminderd door het gebruik van Binding Corporate Rules.
http://www.justitia.nl/privacy/binding-corporate-rules.html

--------------------------------------------------
Note added at 1 hr (2018-02-02 14:25:19 GMT)
--------------------------------------------------

Een verwerkende organisatie die de BBV voor verwerkers heeft ingevoerd, hoeft geen afzonderlijke contracten voor de regulering van de doorgifte van gegevens aan te gaan met subverwerkers binnen de organisatie, aangezien de BBV waarborgen bieden voor de gegevens die namens en in opdracht van de voor de verwerking verantwoordelijke worden doorgegeven en verwerkt.
http://docplayer.nl/35476650-Groep-gegevensbescherming-artik...

--------------------------------------------------
Note added at 4 days (2018-02-06 14:31:48 GMT)
--------------------------------------------------

@Mariëtte: graag gedaan en hartelijk dank voor deze terugkoppeling. Wat mij betreft een zeer opmerkelijke keuze van de klant (d.w.z. binnen deze context volgens mij onjuist), maar wie ben ik om er iets van te vinden/zeggen :-)

--------------------------------------------------
Note added at 4 days (2018-02-06 15:08:52 GMT)
--------------------------------------------------

PS. Met name 'externe' lijkt mij een zeer ongelukkig gekozen term in dit verband. Het gaat hier om situaties waarbij sprake is van doorgifte van persoonsgegevens naar bedrijven/entiteiten binnen dezelfde groep die zich bevinden in zgn. 'derde landen' (met een ontoereikend beschermingsniveau). Normaliter zouden er dan juist interne contracten (Europese modelcontracten) tussen de betrokken entiteiten moeten worden opgesteld en getekend. Door het opstellen van BCR's vervalt deze noodzaak.

Kitty Brussaard
Netherlands
Specializes in field
Native speaker of: Native in DutchDutch
PRO pts in category: 134
Note to reference poster
Asker: Hartelijk dank voor alle achtergrondinformatie! In overleg met de klant is uiteindelijk voor " ‘underpinning contracts (extern onderliggende contracten)’" gekozen. De klant gaat de tekst echter zelf nog uitgebreid reviseren, dus het zou kunnen dat ze dit zonder mijn weten nog veranderen.

Login to enter a peer comment (or grade)Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs (or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.

KudoZ™ translation help

The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.


See also:

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search