six sigma

Polish translation: podstawowy słownik:

10:41 Dec 22, 2003
English to Polish translations [PRO]
Bus/Financial - Economics / six sigma
English term or phrase: six sigma
Nie pytam o tłumaczenie tego zwrotu, ale o jakie¶ rzetelne, dwujęzyczne [angielsko - polskie] Ľródło terminologii zwi±zanej z tym tematem.

Najlepszy namiar zgarnie wszystkie punkty :)
Piotr Bienkowski
Poland
Local time: 00:21
Polish translation:podstawowy słownik:
Explanation:
to oczywiście angielsko-angielski słownik Six Sigma. Na jego podstawie powinieneś już łatwo wszystko rozszyfować oraz wyłapać ewentualne błędy w polskich publikacjach.

HTH
Magda
Selected response from:

Magda Dziadosz
Poland
Local time: 00:21
Grading comment
Tak. To rzeczywi¶cie dobry słownik. Przydałoby sie jeszcze lepiej znać na statystyce
4 KudoZ points were awarded for this answerSummary of answers provided
4Six Sigma
leff
4podstawowy słownik:
Magda Dziadosz
3niżej
bartek


  

Answers


14 mins   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5
Six Sigma


Explanation:
Myślę że najlepiej oprzeć się na wydawnictwach 'papierowych. Na przykład na tym"
Six Sigma
Pande S. Peter, Neuman P. Robert, Cavanagh R. Roland
Wyd. K.E.LIBER WYDAWNICTW    Reference: http://wysylkowa.pl/ks296599.html
leff
Local time: 00:21
Native speaker of: Native in PolishPolish
PRO pts in category: 20
Login to enter a peer comment (or grade)

18 mins   confidence: Answerer confidence 3/5Answerer confidence 3/5
niżej


Explanation:
http://www.statsoft.pl/sixsigma.html
książka "Six Sigma"
Wykorzystywanie programu jakości do poprawy wyników finansowych
Seria: Zarządzanie / Oficyna Ekonomiczna

tytuł angielski:

SIX SIGMA
The breakthrough management strategy revolutionizing the world's top corporations

Program doskonalenia jakości Six Sigma jest nowatorską metodą poprawy rentowności firmy. Umożliwia znaczne ulepszenie jakości produktów poprzez eliminację wad oraz zwiększenie wydajności procesów. Six Sigma pozwala ograniczyć liczbę błędów we wszystkich sferach działalności przedsiębiorstwa dzięki wykrywaniu i rozwiązywaniu problemów związanych z jakością na możliwie najwcześniejszym etapie każdego procesu.

http://www.abc.com.pl/ksiegar/book4698.htm
Analiza procesów biznesowych z wykorzystaniem programów: iGrafx Process 2000 for Six Sigma/iGrafx FlowCharter 2000 Professional PL

Autor:
Mirosława Lasek, Marek Pęczkowski, Bartosz Otmianowski

Seria:
Skrypty WSISiZ

Wyd.
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa 2002

http://www.wne.uw.edu.pl/katedry/igiae/pracownicy/k2_lasek_2...
http://www.gecapitalbank.pl/site/ge_capital_bank/six_sigma.h...
http://www.ge.com/sixsigma/
--------------------------------------------------
Note added at 20 mins (2003-12-22 11:01:55 GMT)
--------------------------------------------------

Six sigma
Mikel Harry i Richard Schroeder
Motywem przewodnim książki jest wykorzystanie programu jakości \"sixsigma\" do poprawy wyników finansowych. Książka opisuje m.in. sposób dojścia General Electric do obecnej pozycji na rynku światowym oraz prezentuje firmy, które z powodzeniem korzystają z tej filozofii, systemu, programu: ABB, Motorola, Xerox, Kodak i wiele innych. Six sigma to nic innego jak swoistego rodzaju filozofia i metodologia zarządzania przez jakość. Six sigma umożliwia znaczne ulepszenie jakości produktów poprzez eliminacje wad oraz zwiększenie wydajności procesów. Program ten pozwala ograniczyć liczbę błędów we wszystkich sferach działalności przedsiębiorstwa dzięki wykrywaniu i rozwiązywaniu problemów związanych z jakością na możliwie najwcześniejszym etapie każdego procesu. Książka te powinna być obowiązkowa lektura każdego managera
http://www.hric.pl/hrhtp/pl/baza_wiedzy.html

Metodologia \"Sześć Sigma\" a STATISTICA

Czym jest \"Sześć Sigma\"?
Sześć Sigma to precyzyjnie zorganizowana, bazująca na realnych danych metodologia eliminacji defektów, strat i wszelkich problemów z jakością, we wszystkich dziedzinach produkcji, usług, zarządzania i w innej działalności biznesowej. Podstawą metodologii Sześć Sigma jest połączenie znanych technik statystycznego sterowania jakością z innymi, zarówno prostymi jak i zaawansowanymi metodami statystycznymi oraz z systematycznym szkoleniem całego personelu, z każdego szczebla organizacji, włączonego w procesy i działania objęte metodą Sześć Sigma.


Skąd taka popularność Sześć Sigma?
W Stanach Zjednoczonych, lecz również już w Polsce metodologia Sześć Sigma zyskała wielką popularność gdyż wykazano jej skuteczność, nie tylko w poprawie jakości ale i w poważnych oszczędnościach wynikających z podwyższenia jakości. Szeroko publikowane \"historie sukcesu\" zastosowania Sześć Sigma w wielkich korporacjach wydają się mieć wyraźny oddźwięk w sferach liderów wielkiego biznesu.

Na przykład Jack Welch, CEO w General Electric mówi z zachwytem: \"Six Sigma to najważniejsza z kiedykolwiek podjętych przez GE inicjatyw, jest ona już częścią kodu genetycznego naszej przyszłości\", komentując miliardowe oszczędności GE jakie wynikły z zastosowania Sześć Sigma.

Wiele innych organizacji również podaje astronomiczne sumy oszczędności uzyskane po włączeniu metodologii Sześć Sigma w obieg procesów produkcji. I tak, Motorola, lider konsorcjum organizacji, które rozwinęły podejście Sześć Sigma, relacjonuje oszczędności w wysokości 11 mld dolarów, uzyskane w ciągu dwunastu lat od pierwszych implementacji Sześć Sigma w jej zakładach. Natomiast w Allied Signals stwierdzono ponad 1 mld dolarów oszczędności dzięki Sześć Sigma uzyskane w ciągu zaledwie kilku lat.


Przechodząc do statystyki...
Termin Sześć Sigma (znak handlowy, własność Motorola, gdzie powstał ponad 12 lat temu) nie pozostawia wątpliwości, że podstawą podejścia zmierzającego do osiągnięcia minimalnej liczby niezgodności jest statystyka. Prawdopodobieństwo defektu powinno odpowiadać sześciu sigmom rozkładu normalnego (skorygowanym - patrz niżej). Ostatnie końcówki \"ogonów\" rozkładu normalnego zostają jedynie dla braków, których pojawienie się powinno być rzadkim wydarzeniem w niemal bezdefektowym procesie. Cel jakim jest Sześć Sigma osiągnięty jest wtedy gdy niezgodności jest nie więcej niż 3,4 na milion możliwości ich powstania. Konieczna jest tu uwaga techniczna o tym, że liczba 3,4 na milion (ppm) odpowiada wartości zmiennej normalnej z=4,5 gdyż w podejściu Sześć Sigma dopuszcza się \"dryf\" albo fluktuacje średniej procesu o wartości 1,5 sigma. W oryginalnej terminologii Motorola mówi się tu o \"długoterminowej dynamice zmienności wartości średniej\". W takiej sytuacji bardzo pomocnym narzędziem statystycznym w Sześć Sigma jest kalkulator Sześć Sigma obliczający liczbę defektów przy danym poziomie procesu odpowiadającym jednej, dwu, ... sześciu sigmom. Oczywiście Sześć Sigma zaleca wiele różnych bardziej skomplikowanych metod analiz zależnych od konkretnej technologii, koniecznych na kolejnych etapach projektu Sześć Sigma.

Jak to działa?
Siłą Sześć Sigma jest \"empiryczne\", bazujące na danych podejście do poprawy procesu i redukcji jego zmienności oraz orientacja na ilościową, ścisłą ocenę działania procesu. Cel osiąga się stosując tzw. \"Plan Poprawy Sześć Sigma\" czyli sekwencję: Definiuj, Mierz, Analizuj, Poprawiaj, Sprawdzaj (DMAPS, lub angielskojęzyczne DMAIC). Co oznacza:


Definiuj. Na tym etapie określa się cele i ograniczenia, identyfikuje się zagadnienia, którymi trzeba się zająć by osiągnąć wyższy poziom sigma.

Mierz. W tej fazie planu Sześć Sigma zbiera się informacje o aktualnym stanie procesu, by ustalić poziom odniesienia oraz by rozpoznać skalę problemu.

Analizuj. Celem tej fazy jest wskazanie krytycznych przyczyn kłopotów z jakością i potwierdzenie, z użyciem odpowiednich analiz ich wpływu na proces.

Poprawiaj. Na tym etapie wprowadza się rozwiązania usuwające analizowane wcześniej, krytyczne problemy.

Sprawdzaj. W tej fazie sprawdza się i monitoruje wyniki osiągnięte w poprzednim etapie.
Przy projektowaniu nowych procesów zastosowanie ma odmiana podstawowego cyklu Sześć Sigma, gdzie etap Definiuj ma taki sens jak powyżej, etap Mierz koncentruje się na ocenie potrzeb klienta czy rynku, w etapie Analiz bada się różne opcje procesu, a etapy Popraw i Sprawdzaj zastąpione są przez Projektuj (proces by spełniał oczekiwania klienta) i Testuj (zdolność procesu do spełnienia wymagań postawionych w poprzednim etapie).

Na każdym z tych etapów używa się odpowiednich dla danego procesu ilościowych metod analitycznych, wybranych spośród szerokiego wachlarza metod zalecanych w podejściu Sześć Sigma. Więcej informacji o Sześć Sigma znaleźć można w dwóch, ostatnio opublikowanych książkach zawierających wyczerpujące omówienie metodologii Sześć Sigma i jej zastosowań, są to: \"Six Sigma: The Breakthrough Management Strategy\" (2000) autorów: M. J. Harry i P. Schroeder, oraz \"The Six Sigma Handbook\" (2001), którą napisał T. Pyzdek.


Sześć Sigma a STATISTICA
STATISTICA zaprojektowana została jako narzędzie do zbierania i analizowania danych - działań koniecznych na każdym etapie planu Sześć Sigma. Tak więc STATISTICA stanowi dobrą podstawę funkcjonowania Sześć Sigma, zarówno w małych przedsiębiorstwach jak i w największych korporacjach.

Narzędzia Sześć Sigma w głównym menu STATISTICA. Wyjątkowość STATISTICA, w porównaniu z innymi aplikacjami związanymi z kontrolą jakości, polega nie tylko na tym, że:


(a) zawiera ona komplet narzędzi Sześć Sigma (STATISTICA oferuje więcej stosownych analiz niż jakakolwiek inna z dostępnych na rynku aplikacji), w ich zakres wchodzą tak specjalistyczne narzędzia jak \"kalkulator Sześć Sigma\", zintegrowane raporty w \"stylu Sześć Sigma\" - z wieloma wykresami, czy diagram przyczynowo-skutkowy Ishikawy, ale ponadto, co warto zauważyć:
(b) organizacja i dostępność analiz w interfejsie STATISTICA zgodna jest z \"orientacją na Sześć Sigma\". Konkretnie, menu Statystyk przemysłowych oferuje siłę kompletnego zestawu analiz STATISTICA, doskonalonych i potwierdzających swą efektywność w zastosowaniach przemysłowych w ciągu ostatnich dziesięciu lat; narzędzia te zorganizowane są w grupy metod zgodnie ze strategią Skrótów Sześć Sigma (DMAIC) i sekwencją etapów DMAIC (patrz wyżej).
Opcjonalnie można wywołać pasek narzędzi Sześć Sigma z pięcioma menu podrzędnymi odpowiadającymi pięciu krokom DMAIC:
Dalsze dostosowywanie STATISTICA polegać może na dodaniu do głównego, rozwijalnego menu specjalnego menu Sześć Sigma. Każdy ze sposobów szybkiego dostępu do narzędzi Sześć Sigma jest w pełni dostosowywalny (przez proste przeciąganie opcji pomiędzy paskami narzędzi czy menu), w rezultacie interfejs użytkownika korzystającego z narzędzi Sześć Sigma można \"skroić\" na miarę potrzeb i wymagań konkretnej organizacji.

Narzędzia Sześć Sigma w korporacyjnych systemach STATISTICA. Wersja korporacyjna STATISTICA (SEWSS - STATISTICA Enterprise-wide SPC System) przeznaczona jest szczególnie do wspierania pracy grupowej, na bazie kompletnego (i w pełni dostosowywalnego do konkretnych warunków i potrzeb) oprogramowania. Bazujący na najnowszej, aktualnej technologii wymiany informacji SEWSS służy lokalnym i globalnym, korporacyjnym zadaniom sterowania jakością i poprawy procesów przy zastosowaniu metodyki Sześć Sigma. Umożliwia monitorowanie w czasie rzeczywistym, rejestrację rozregulowań na hali produkcyjnej, inżynierom daje do dyspozycji komplet narzędzi analitycznych a kierownictwu perfekcyjnej jakości raporty. Ponadto, SEWSS oferuje:

Internetowo zorientowany interfejs użytkownika i pełną komunikację z siecią WWW, zgodne z Sześć Sigma narzędzia raportowania, narzędzia interaktywnego tworzenia zapytań do baz danych

Dostosowane do potrzeb operatorów na hali środowisko pracy, inne środowisko dla inżynierów, menedżerów, analityków - opcje nie tylko spełniające wymogi ale wręcz będące realizacją wymagań Sześć Sigma

Środowiska pracy dostosowane do wszystkich poziomów zaawansowania osób pracujących dla Sześć Sigma; od prostego środowiska ze skrótami dla personelu pomocniczego, przez bardziej zaawansowane narzędzia dla \"zielonych pasów\", do najbardziej wyszukanych metod analiz, data mining i operowania grafiką dla mistrzowskiego poziomu \"czarnych pasów\"

Nie tylko najbardziej zaawansowane środowisko analiz Sześć Sigma lecz również, dzięki skrótom i elastyczności interfejsu idealne środowisko treningowo-szkoleniowe dla uczestników działań Sześć Sigma ze wszystkich szczebli

Bezcenne dla Sześć Sigma wspieranie pracy grupowej, dzielenie zapytań do baz danych, aplikacji itd.

Nieograniczone możliwości reagowania na alarmy, rejestracja przyczyn rozregulowań i działań naprawczych

W pełni zautomatyzowane monitorowanie procesów i poziomu jakości z użyciem najbardziej zaawansowanej technologii graficznej

Skalowalność, możliwość dostosowywania do potrzeb, integrowania z istniejącymi bazami danych, systemami typu ERP i wiele, wiele więcej.
Podsumowując, trzeba stwierdzić, że organizacje decydujące się na implementację systemu korporacyjnego STATISTICA otrzymują komplet, odpowiednio wstępnie skonfigurowanych narzędzi do realizacji strategii Sześć Sigma, niezależnie od skali projektu. Przy tym rozbudowane możliwości dostosowywania programu pozwolą łatwo \"przerobić\" STATISTICA na narzędzie wyglądające i funkcjonujące jak gdyby było specjalnie zaprojektowane do realizacji konkretnych zadań w konkretnej organizacji.

Powrót na początek
StatSoft Polska


http://www.statsoft.pl/sixsigma.html    Reference: http://www.statsoft.pl/sixsigma.html
    Reference: http://www.ge.com/sixsigma/
bartek
Local time: 00:21
Works in field
Native speaker of: Polish
PRO pts in category: 353
Login to enter a peer comment (or grade)

30 mins   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5
podstawowy słownik:


Explanation:
to oczywiście angielsko-angielski słownik Six Sigma. Na jego podstawie powinieneś już łatwo wszystko rozszyfować oraz wyłapać ewentualne błędy w polskich publikacjach.

HTH
Magda


    Reference: http://www.isixsigma.com/dictionary/glossary.asp
Magda Dziadosz
Poland
Local time: 00:21
Works in field
Native speaker of: Native in PolishPolish
PRO pts in category: 23
Grading comment
Tak. To rzeczywi¶cie dobry słownik. Przydałoby sie jeszcze lepiej znać na statystyce
Login to enter a peer comment (or grade)Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs (or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.

KudoZ™ translation help

The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.


See also:

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search