Consumer finance receivables

Polish translation: wierzytelnosci/należności z tytułu kredytów konsumpcyjnych

20:34 Oct 10, 2018
English to Polish translations [PRO]
Bus/Financial - Finance (general)
English term or phrase: Consumer finance receivables
Within the Group, there are four major groups of financial assets:
- Consumer finance receivables, which can be subject to securitization
- ...
PaulinaJJ
Poland
Local time: 11:07
Polish translation:wierzytelnosci/należności z tytułu kredytów konsumpcyjnych
Explanation:
Inna opcja w zaleznosci od kontekstu:

What is Consumer Finance

Whether you are a small business looking to offer financing to your customers, or you are looking to make a large purchase, you might have been told about consumer finance as an option. Learn what consumer finance is below and how it can help you with large purchases, or help your customers afford their purchases.
Consumer Financing Defined
So what is consumer finance anyway? Consumer financing is when a business offers financing to their customers with help from a professional finance company. This allows the consumer to pay for a good or service they couldn’t pay for up front in cash or credit card. Consumer finance is helpful for both businesses and consumers. If you are a customer looking to make a significant purchase, one of the options you have to help you finance this purchase is a consumer finance company. There are many reasons why businesses of all sizes turn to a consumer finance company. Businesses of all sizes benefit greatly from having an outside company manage payments and collections. This gives a business more time to focus on selling and providing excellent customer service.
Consumer Finance Benefits for Businesses
Consumer finance is designed to ultimately help both businesses and consumers. When a business decides to offer consumer finance through a consumer financial services company, they are opening up the opportunity for more potential business. When a small business offers consumer financing to their customers, consumers can make purchases even if they don’t have the cash or credit card availability up front to pay for the entire purchase. For example, one of the types of businesses we help offer consumer financing for is for funeral homes. Most of the time, families aren’t prepared for the overwhelming cost of a funeral, which is why in many cases funeral homes offer funeral service financing with the help of a consumer finance company. This helps the funeral home offer needed financing to grieving families and gives families the opportunity to obtain the full desired funeral service for their loved one.

http://www.ucfs.net/consumer-finance-benefits/

Kredyt konsumpcyjny

Kredyt konsumpcyjny - Reguluje go dyrektywa 87/102/EWG, jest udzielany konsumentom przez kredytodawców w formie płatności odroczonej, zaliczki lub innej podobnej usługi finansowej w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, przy czym kredyt występuje w znaczeniu ekonomicznym, stanowiąc zwiększenie zdolności finansowania przez konsumentów zakupów określonych dóbr. Konsument, zgodnie z dyrektywą 87/102/EWG, to osoba fizyczna jako podmiot nieprofesjonalny, który w transakcjach nią objętych działa w celach określonych jako niezwiązane z jej zawodem czy prowadzoną działalnością gospodarczą.

Rodzaje kredytów konsumpcyjnych
Kredyty konsumpcyjne można dzielić na gotówkowe z ogólnym przeznaczeniem na konsumpcję i bezgotówkowe(ratalne) na określony cel oraz spłacane jednorazowo i spłacane ratami. Pierwszy podział dokonany został według kryterium sposobu udzielenia kredytu. Do kredytów gotówkowych zaliczamy m.in kredyty w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym ,drobne pożyczki gotówkowe o dość urozmaiconych i kuriozalnych nazwach oraz kredyty lombardowe. Natomiast do kredytów bezgotówkowych uwzględniamy ich szczególny rodzaj tzw. kredyt samochodowy. Drugi podział wynika zaś, z formy spłaty. Dualny podział wynika ze zróżnicowania sposobu zabezpieczenia wymienionych form kredytowania konsumpcji oraz stosowania odmiennego sposobu udzielania kredytu i spłaty zobowiązań. Wymienione powyżej podziały kredytów konsumpcyjnych przedstawia poniższy schemat.(Dobosiewicz Z. 2011, s.286)

Umowa o kredyt
Forma i treść umowy o kredyt konsumpcyjny jest ściśle określona. Usługi konsumpcyjne w odróżnieniu od kapitałowych nie służą do generowania zysków finansowych, służą jedynie do tzw. bezpośredniego wykorzystania przez konsumenta. Umowa o kredyt musi być zawarta w formie pisemnej, a konsument winien otrzymać jej kopię. Powinna zawierać informacje o warunkach i kosztach kredytu oraz określenie efektywnej rocznej stawki oprocentowania i okoliczności jej zmiany lub, jeśli takiej informacji zabraknie, całkowitą kwotę, jaką konsument ma zapłacić za kredyt (całkowity koszt kredytu).

Kredyty gotówkowe są zazwyczaj wyżej oprocentowane, a kredytobiorca zazwyczaj nie deklaruje jego przeznaczenia, dlatego banki domagają się pewniejszego zabezpieczenia zwrotności kredytu. Wypłata kredytu gotówkowego następuje bezpośrednio po podpisaniu umowy, bez obowiązku przelania go na rachunek bankowy kredytobiorcy. Bank potrąca z wypłaconego kredytu prowizję, a odsetki pobiera ratalnie, łącznie z ratami spłaty kredytu. Od każdej niezapłaconej w terminie raty bank pobiera podwyższone odsetki, a w razie niespłacenia dwóch kolejnych rat cała niespłacona należność staje się wymagalna i jest Ew. przymusowo egzekwowana. Zabezpieczenia kredytów są różne i zależne od przeznaczenia kredytu. Klient w sytuacji kredytu gotówkowego nie jest zobowiązany do wskazania celu przeznaczenia zasobów finansowych. (Niczyporuk P. 2011, s.283)

Kredyty bezgotówkowe (ratalne) mają oprocentowanie zależne od długości okresu spłacania. Im wydłużony jest okres kredytowania , tym coraz wyższe jest oprocentowanie. Wielkość kredytów bezgotówkowych inaczej zwanych jako kredyty dla ludności za zakup dóbr trwałego użytku, jest stosunkowo mała, a cykl kredytowania sięga mniej więcej roku. Formalności przy kredycie ratalnym są dostatecznie ułatwione. Zabezpieczeniem jest poręczenie ,natomiast wysokość kredytu nie może przewyższać dziesięciokrotności miesięcznych dochodów netto osoby dążącej do uzyskania wsparcia finansowego. Ważny jest tzw. udział własny - co najmniej 20% wartości zakupionych towarów winno zostać przez kredytobiorcę pokryte. Większa część kredytów udzielana jest w domu towarowym , niż w banku. Przy takim rodzaju transakcji występuje trzech partnerów : bank , przedsiębiorstwo handlowe oraz kredytobiorca, lecz coraz częściej został wprowadzany czwarty partner - firma sprawująca funkcję pośrednika kredytowego. W przypadku kredytu bezgotówkowego klient jest zobligowany do określenia celu na jaki środki pieniężne będą przeznaczone.(Dobosiewicz Z. 2011, s.286-287)


Kredyty samochodowe - głównym zabezpieczeniem takiego kredytu jest sam samochód (najczęściej jest on przywłaszczany na rzecz banku) , lecz istnieją inne zabezpieczenia tj. poręczenia , weksel własny in blanco ,cesja polisy ubezpieczeniowej. Przy kredycie samochodowym , jak i przy kredycie ratalnym występuje trzech partnerów: klient, bank oraz spółka sprzedająca samochody. (Dobosiewicz Z.2011, s.288-289

https://mfiles.pl/pl/index.php/Kredyt_konsumpcyjny

Selected response from:

Jacek Kloskowski
United States
Local time: 05:07
Grading comment
Dziękuję!
4 KudoZ points were awarded for this answerSummary of answers provided
3wierzytelnosci/należności z tytułu kredytów konsumpcyjnych
Jacek Kloskowski
2należności z tytułu kredytu konsumenckiego
Frank Szmulowicz, Ph. D.


Discussion entries: 3

  

Answers


4 hrs   confidence: Answerer confidence 2/5Answerer confidence 2/5
consumer finance receivables
należności z tytułu kredytu konsumenckiego


Explanation:

Receivables, also referred to as accounts receivable, are debts owed to a company by its customers for goods or services that have been delivered or used but not yet paid for.
https://www.investopedia.com/terms/r/receivables.asp
ccccccccc
Consumer loan originations were $1.4 billion for the quarter ended March 31, 2013, compared to $1.2 billion for the quarter ended December 31, 2012, and $1.4 billion for the quarter ended March 31, 2012. The outstanding balance of consumer finance receivables totaled $11.2 billion
at March 31, 2013.
http://phx.corporate-ir.net/External.File?item=UGFyZW50SUQ9M...
ccccccccccccccccccccc
Kredyt konsumencki – kredyt udzielany konsumentowi przez kredytodawcę, który czyni to w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, na cele prywatne, tj. nie związane z działalnością gospodarczą i zawodową[1].

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kredyt_konsumenckiFrank Szmulowicz, Ph. D.
United States
Local time: 05:07
Native speaker of: Native in EnglishEnglish, Native in PolishPolish
PRO pts in category: 875
Login to enter a peer comment (or grade)

7 hrs   confidence: Answerer confidence 3/5Answerer confidence 3/5
consumer finance receivables
wierzytelnosci/należności z tytułu kredytów konsumpcyjnych


Explanation:
Inna opcja w zaleznosci od kontekstu:

What is Consumer Finance

Whether you are a small business looking to offer financing to your customers, or you are looking to make a large purchase, you might have been told about consumer finance as an option. Learn what consumer finance is below and how it can help you with large purchases, or help your customers afford their purchases.
Consumer Financing Defined
So what is consumer finance anyway? Consumer financing is when a business offers financing to their customers with help from a professional finance company. This allows the consumer to pay for a good or service they couldn’t pay for up front in cash or credit card. Consumer finance is helpful for both businesses and consumers. If you are a customer looking to make a significant purchase, one of the options you have to help you finance this purchase is a consumer finance company. There are many reasons why businesses of all sizes turn to a consumer finance company. Businesses of all sizes benefit greatly from having an outside company manage payments and collections. This gives a business more time to focus on selling and providing excellent customer service.
Consumer Finance Benefits for Businesses
Consumer finance is designed to ultimately help both businesses and consumers. When a business decides to offer consumer finance through a consumer financial services company, they are opening up the opportunity for more potential business. When a small business offers consumer financing to their customers, consumers can make purchases even if they don’t have the cash or credit card availability up front to pay for the entire purchase. For example, one of the types of businesses we help offer consumer financing for is for funeral homes. Most of the time, families aren’t prepared for the overwhelming cost of a funeral, which is why in many cases funeral homes offer funeral service financing with the help of a consumer finance company. This helps the funeral home offer needed financing to grieving families and gives families the opportunity to obtain the full desired funeral service for their loved one.

http://www.ucfs.net/consumer-finance-benefits/

Kredyt konsumpcyjny

Kredyt konsumpcyjny - Reguluje go dyrektywa 87/102/EWG, jest udzielany konsumentom przez kredytodawców w formie płatności odroczonej, zaliczki lub innej podobnej usługi finansowej w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, przy czym kredyt występuje w znaczeniu ekonomicznym, stanowiąc zwiększenie zdolności finansowania przez konsumentów zakupów określonych dóbr. Konsument, zgodnie z dyrektywą 87/102/EWG, to osoba fizyczna jako podmiot nieprofesjonalny, który w transakcjach nią objętych działa w celach określonych jako niezwiązane z jej zawodem czy prowadzoną działalnością gospodarczą.

Rodzaje kredytów konsumpcyjnych
Kredyty konsumpcyjne można dzielić na gotówkowe z ogólnym przeznaczeniem na konsumpcję i bezgotówkowe(ratalne) na określony cel oraz spłacane jednorazowo i spłacane ratami. Pierwszy podział dokonany został według kryterium sposobu udzielenia kredytu. Do kredytów gotówkowych zaliczamy m.in kredyty w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym ,drobne pożyczki gotówkowe o dość urozmaiconych i kuriozalnych nazwach oraz kredyty lombardowe. Natomiast do kredytów bezgotówkowych uwzględniamy ich szczególny rodzaj tzw. kredyt samochodowy. Drugi podział wynika zaś, z formy spłaty. Dualny podział wynika ze zróżnicowania sposobu zabezpieczenia wymienionych form kredytowania konsumpcji oraz stosowania odmiennego sposobu udzielania kredytu i spłaty zobowiązań. Wymienione powyżej podziały kredytów konsumpcyjnych przedstawia poniższy schemat.(Dobosiewicz Z. 2011, s.286)

Umowa o kredyt
Forma i treść umowy o kredyt konsumpcyjny jest ściśle określona. Usługi konsumpcyjne w odróżnieniu od kapitałowych nie służą do generowania zysków finansowych, służą jedynie do tzw. bezpośredniego wykorzystania przez konsumenta. Umowa o kredyt musi być zawarta w formie pisemnej, a konsument winien otrzymać jej kopię. Powinna zawierać informacje o warunkach i kosztach kredytu oraz określenie efektywnej rocznej stawki oprocentowania i okoliczności jej zmiany lub, jeśli takiej informacji zabraknie, całkowitą kwotę, jaką konsument ma zapłacić za kredyt (całkowity koszt kredytu).

Kredyty gotówkowe są zazwyczaj wyżej oprocentowane, a kredytobiorca zazwyczaj nie deklaruje jego przeznaczenia, dlatego banki domagają się pewniejszego zabezpieczenia zwrotności kredytu. Wypłata kredytu gotówkowego następuje bezpośrednio po podpisaniu umowy, bez obowiązku przelania go na rachunek bankowy kredytobiorcy. Bank potrąca z wypłaconego kredytu prowizję, a odsetki pobiera ratalnie, łącznie z ratami spłaty kredytu. Od każdej niezapłaconej w terminie raty bank pobiera podwyższone odsetki, a w razie niespłacenia dwóch kolejnych rat cała niespłacona należność staje się wymagalna i jest Ew. przymusowo egzekwowana. Zabezpieczenia kredytów są różne i zależne od przeznaczenia kredytu. Klient w sytuacji kredytu gotówkowego nie jest zobowiązany do wskazania celu przeznaczenia zasobów finansowych. (Niczyporuk P. 2011, s.283)

Kredyty bezgotówkowe (ratalne) mają oprocentowanie zależne od długości okresu spłacania. Im wydłużony jest okres kredytowania , tym coraz wyższe jest oprocentowanie. Wielkość kredytów bezgotówkowych inaczej zwanych jako kredyty dla ludności za zakup dóbr trwałego użytku, jest stosunkowo mała, a cykl kredytowania sięga mniej więcej roku. Formalności przy kredycie ratalnym są dostatecznie ułatwione. Zabezpieczeniem jest poręczenie ,natomiast wysokość kredytu nie może przewyższać dziesięciokrotności miesięcznych dochodów netto osoby dążącej do uzyskania wsparcia finansowego. Ważny jest tzw. udział własny - co najmniej 20% wartości zakupionych towarów winno zostać przez kredytobiorcę pokryte. Większa część kredytów udzielana jest w domu towarowym , niż w banku. Przy takim rodzaju transakcji występuje trzech partnerów : bank , przedsiębiorstwo handlowe oraz kredytobiorca, lecz coraz częściej został wprowadzany czwarty partner - firma sprawująca funkcję pośrednika kredytowego. W przypadku kredytu bezgotówkowego klient jest zobligowany do określenia celu na jaki środki pieniężne będą przeznaczone.(Dobosiewicz Z. 2011, s.286-287)


Kredyty samochodowe - głównym zabezpieczeniem takiego kredytu jest sam samochód (najczęściej jest on przywłaszczany na rzecz banku) , lecz istnieją inne zabezpieczenia tj. poręczenia , weksel własny in blanco ,cesja polisy ubezpieczeniowej. Przy kredycie samochodowym , jak i przy kredycie ratalnym występuje trzech partnerów: klient, bank oraz spółka sprzedająca samochody. (Dobosiewicz Z.2011, s.288-289

https://mfiles.pl/pl/index.php/Kredyt_konsumpcyjnyJacek Kloskowski
United States
Local time: 05:07
Specializes in field
Native speaker of: Native in PolishPolish, Native in EnglishEnglish
PRO pts in category: 162
Grading comment
Dziękuję!
Login to enter a peer comment (or grade)Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs (or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.

KudoZ™ translation help

The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.


See also:

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search