US Trademark Security Agreement

Polish translation: umowa o ustanowienie zastawu (rejestrowego) na prawie ochronnym na znaku towarowym USA

19:56 Feb 7, 2019
English to Polish translations [PRO]
Bus/Financial - Finance (general) / Company printout
English term or phrase: US Trademark Security Agreement
Pursuant To A Us Trademark Security Agreement Dated 18 December 2017 Between The Grantor And The Lender (The "Agreement") And As Continuing Security For The Payment And Performance Of All The Secured Obligations, Whether Existing At The Date Of The Agreement Or Arising Thereafter, The Grantor, By The Agreement, Granted To The Lender A Continuing First Priority Security Interest In All Of The Grantor'S Right, Title And Interest In The Trademark Collateral As More Particularly Described In The Further Particulars Of This Form CI.
Fran K
Local time: 05:37
Polish translation:umowa o ustanowienie zastawu (rejestrowego) na prawie ochronnym na znaku towarowym USA
Explanation:
albo "Umowa o ustanowienie zabezpieczenia w formie zastawu (rejestrowego) na znaku towarowym (zarejestrowanym) w USA"

Publications & Events

"Perfecting" Security Interests in United States Patents, Trademarks and Copyrights
18 DEC 2013Article
White & Case Technology Newsflash

Daren OrzechowskiAmy Bagdasarian
"Perfecting" Security Interests in United States Patents, Trademarks and Copyrights
White & Case Technology Newsflash

Many financing transactions, such as loans or securitizations, involve businesses that are focused on or have some material amount of intellectual property ("IP"). We often receive questions about the IP security interest process which has become confusing due to competing bodies of federal and state law and various judicial decisions. This post provides a general summary of the law and some best practices.

In making a secured loan, a lender will customarily take a security interest over some or all of the borrower’s United States IP assets as collateral against repayment of the loan and the borrower’s compliance with its obligations under the loan agreement and related security documentation. Security interests over United States IP assets are created and attached in the same way as those over other personal property, but there are some important considerations in how United States IP security interests are procured, or "perfected", by lenders. The law on this process at times can be confusing. As a result, the best practice in order to perfect a security interest in US IP is for a secured creditor to (i) file a UCC-1 financing statement with the state in which the debtor is located, and (ii) record a related short-form IP security agreement or confirmatory document with the United States Patent and Trademark office ("USPTO") and/or the United States Copyright Office ("USCO"), as applicable.

https://www.whitecase.com/publications/article/perfecting-se...

Co to jest zastaw na znaku towarowym i jak go ustanowić
Jarosław Filipek


wtorek 20/09/20118
Prasa pisze o krytycznej sytuacji znanej marki męskich ubrań – Sunset Suits. Długi firmy sięgają dziesiątków milionów złotych, a jedynym majtkiem firmy, wydaje się być tylko znak towarowy. Firma nie prowadzi samodzielnie produkcji a towary trafiają do sklepów w komis. Firma ma wobec Banku BGŻ dług wraz z odsetkami w wysokości prawie 10 mln dolarów. Nie dziwi więc fakt, że zastaw na znaku towarowym jest właśnie w tym banku. Rodzi się tylko pytanie, ile znak towarowy będzie wart, gdy Sunset Suits zniknie z rynku?

Ogólnie zastaw to forma zabezpieczenia wierzytelność w taki sposób, aby w przypadku niespłacenia zobowiązania przez dłużnika, wierzyciel mógł przejąć zastaw, na przykład prawa do znaku towarowego. Gdy zastaw dotyczy rzeczy, aby ustanowić zastaw konieczne jest wydanie tej rzeczy wierzycielowi. W wypadku zastawu rejestrowego nie ma takiego obowiązku. W praktyce oznacza to, że papiery wartościowe, prawa do znaku towarowego lub inne dokumenty dotyczące praw obciążonych takim zastawem mogą być pozostawione w posiadaniu dłużnika. Dzięki temu, wierzyciel może dalej prowadzić działalność, bo zastaw na znaku towarowym tego nie ogranicza.

Jak ustanowić zastaw rejestrowy? Aby ustanowić zastaw na znak towarowy, wymagane jest zawarcie umowy na piśmie. Umowę "zastaw na znaku towarowym" zwierają między sobą między osoba uprawniona do rozporządzania przedmiotem zastawu i wierzyciel. Zgodnie z ustawą o zastawie, konieczny jest wpis zastawu do rejestru sądowego.

Znaczenie marki i znaku towarowego

Zmiany w traktowaniu marki będą miały znaczący wpływ na prace działów marketingu. Wartość marki nie jest tak bardzo zależna od okazjonalnych transakcji, a od trwałej i silnej pozycji na rynku. Znaczy to, że marka budowana na promocjach jest zdecydowanie niżej wyceniana niż marka, której klienci poszukują. Dowodem na to niech będzie stały wzrost wartości marki Apple – rośnie ona tak szybko, jak chęć posiadania produktów koncernu z Cupertino przez konsumentów. Innym aspektem kształtowania wartości finansowej marki jest budowanie i zarządzanie portfelami marek. Pytanie czy jedna marka ale o bardzo dużej wartości, czy portfel marek o niższej wycenie jednostkowej, będzie jednym z kluczowych pytań w kształtowaniu wartości firmy.

Zastaw na znaku towarowym był często wykorzystywany jako zabezpieczenie zobowiązań finansowych. Prawa do znaku towarowego są zbywalne, więc mogą stanowić jedną z form zabezpieczenia. Trudno dyskutować o konkretnej wartości znaku towarowego rozumianego jako marka, tym bardziej że wartości te są zmienne w czasie. Tak jak zmienia się pozycja rynkowa marki, tak powinna zmieniać się szacunkowa wycena znaku towarowego. W wielu przypadkach znaki towarowe oderwane od przedsiębiorstwa zupełnie tracą na wartości. Mimo to, zastaw na znaku towarowym, był całkiem popularną formą zabezpieczenia. Zmiany w ustawie poszerzyły możliwości ustalania zastawów. Jest to podyktowane zmianami rynkowymi oraz kryzysem gospodarczym. Firmy w tarapatach finansowych, aby przetrwać, częściej sięgają po zastaw na znaku towarowym, jako dodatkową formę zabezpieczenia.

Zastaw na znak towarowy – przykłady

Firma Gino Rossi, dokonała wpisu do Rejestru Zastawów w czerwcu 2009 roku. Zastaw na znak towarowy obejmował znaki spółki zależnej Simple Creative Products. Zastaw Rejestrowy do prawa z rejestru znaku towarowego ustanowiony został na rzecz Alior Banku, w związku z udzieleniem przez ten bank kredytu. Wartość wpisanego zastawu miała wartość większą niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1.0 mln euro.

http://blog.wirtualnemedia.pl/jaroslaw-filipek/post/co-to-je...

MEX POLSKA SA Ustanowienie zastawu rejestrowego na prawie ochronnym na znaku towarowym
Raport bieżący 31/2015
Zarząd "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2015 z dnia 15 września 2015 roku niniejszym informuje, że w dniu 5 października 2015 roku powziął informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Wydział XV Gospodarczy - Rejestru Zastawów postanowienia z dnia 28 września 2015 roku o wpisie zastawu rejestrowego na przysługującym Spółce prawie ochronnym na znaku towarowym słowno-graficznym "Pijalnia Wódki i Piwa" - numer 260736. Zgodnie z otrzymanym zaświadczeniem wpis zastawu nastąpił dnia 28 września 2015 roku.

Zastaw rejestrowy na znaku towarowym "Pijalnia Wódki i Piwa" został ustanowiony na zabezpieczenie wierzytelności przysługującej pożyczkodawcy od Spółki w wysokości 2.500.000 zł wraz z odsetkami z tytułu umowy pożyczki z dnia 27 lipca 2013 roku, o której Spółka informowała raportami bieżącymi nr 26/2013 z dnia 27 lipca 2013 roku, nr 28/2014 z dnia 11 września 2014 roku oraz nr 16/2015 z dnia 15 lipca 2015 roku

Wartość prawa ochronnego na znaku towarowym "Pijalnia Wódki i Piwa" według wyceny biegłego wynosi 11.075.000 zł (jedenaście milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/39973,5,mex-pol...

Selected response from:

Jacek Kloskowski
United States
Local time: 23:37
Grading comment
Selected automatically based on peer agreement.
4 KudoZ points were awarded for this answerSummary of answers provided
3 +2umowa o ustanowienie zastawu (rejestrowego) na prawie ochronnym na znaku towarowym USA
Jacek Kloskowski
Summary of reference entries provided
US trademark security agreement
Frank Szmulowicz, Ph. D.

Discussion entries: 5

  

Answers


51 days   confidence: Answerer confidence 3/5Answerer confidence 3/5 peer agreement (net): +2
US trademark security agreement
umowa o ustanowienie zastawu (rejestrowego) na prawie ochronnym na znaku towarowym USA


Explanation:
albo "Umowa o ustanowienie zabezpieczenia w formie zastawu (rejestrowego) na znaku towarowym (zarejestrowanym) w USA"

Publications & Events

"Perfecting" Security Interests in United States Patents, Trademarks and Copyrights
18 DEC 2013Article
White & Case Technology Newsflash

Daren OrzechowskiAmy Bagdasarian
"Perfecting" Security Interests in United States Patents, Trademarks and Copyrights
White & Case Technology Newsflash

Many financing transactions, such as loans or securitizations, involve businesses that are focused on or have some material amount of intellectual property ("IP"). We often receive questions about the IP security interest process which has become confusing due to competing bodies of federal and state law and various judicial decisions. This post provides a general summary of the law and some best practices.

In making a secured loan, a lender will customarily take a security interest over some or all of the borrower’s United States IP assets as collateral against repayment of the loan and the borrower’s compliance with its obligations under the loan agreement and related security documentation. Security interests over United States IP assets are created and attached in the same way as those over other personal property, but there are some important considerations in how United States IP security interests are procured, or "perfected", by lenders. The law on this process at times can be confusing. As a result, the best practice in order to perfect a security interest in US IP is for a secured creditor to (i) file a UCC-1 financing statement with the state in which the debtor is located, and (ii) record a related short-form IP security agreement or confirmatory document with the United States Patent and Trademark office ("USPTO") and/or the United States Copyright Office ("USCO"), as applicable.

https://www.whitecase.com/publications/article/perfecting-se...

Co to jest zastaw na znaku towarowym i jak go ustanowić
Jarosław Filipek


wtorek 20/09/20118
Prasa pisze o krytycznej sytuacji znanej marki męskich ubrań – Sunset Suits. Długi firmy sięgają dziesiątków milionów złotych, a jedynym majtkiem firmy, wydaje się być tylko znak towarowy. Firma nie prowadzi samodzielnie produkcji a towary trafiają do sklepów w komis. Firma ma wobec Banku BGŻ dług wraz z odsetkami w wysokości prawie 10 mln dolarów. Nie dziwi więc fakt, że zastaw na znaku towarowym jest właśnie w tym banku. Rodzi się tylko pytanie, ile znak towarowy będzie wart, gdy Sunset Suits zniknie z rynku?

Ogólnie zastaw to forma zabezpieczenia wierzytelność w taki sposób, aby w przypadku niespłacenia zobowiązania przez dłużnika, wierzyciel mógł przejąć zastaw, na przykład prawa do znaku towarowego. Gdy zastaw dotyczy rzeczy, aby ustanowić zastaw konieczne jest wydanie tej rzeczy wierzycielowi. W wypadku zastawu rejestrowego nie ma takiego obowiązku. W praktyce oznacza to, że papiery wartościowe, prawa do znaku towarowego lub inne dokumenty dotyczące praw obciążonych takim zastawem mogą być pozostawione w posiadaniu dłużnika. Dzięki temu, wierzyciel może dalej prowadzić działalność, bo zastaw na znaku towarowym tego nie ogranicza.

Jak ustanowić zastaw rejestrowy? Aby ustanowić zastaw na znak towarowy, wymagane jest zawarcie umowy na piśmie. Umowę "zastaw na znaku towarowym" zwierają między sobą między osoba uprawniona do rozporządzania przedmiotem zastawu i wierzyciel. Zgodnie z ustawą o zastawie, konieczny jest wpis zastawu do rejestru sądowego.

Znaczenie marki i znaku towarowego

Zmiany w traktowaniu marki będą miały znaczący wpływ na prace działów marketingu. Wartość marki nie jest tak bardzo zależna od okazjonalnych transakcji, a od trwałej i silnej pozycji na rynku. Znaczy to, że marka budowana na promocjach jest zdecydowanie niżej wyceniana niż marka, której klienci poszukują. Dowodem na to niech będzie stały wzrost wartości marki Apple – rośnie ona tak szybko, jak chęć posiadania produktów koncernu z Cupertino przez konsumentów. Innym aspektem kształtowania wartości finansowej marki jest budowanie i zarządzanie portfelami marek. Pytanie czy jedna marka ale o bardzo dużej wartości, czy portfel marek o niższej wycenie jednostkowej, będzie jednym z kluczowych pytań w kształtowaniu wartości firmy.

Zastaw na znaku towarowym był często wykorzystywany jako zabezpieczenie zobowiązań finansowych. Prawa do znaku towarowego są zbywalne, więc mogą stanowić jedną z form zabezpieczenia. Trudno dyskutować o konkretnej wartości znaku towarowego rozumianego jako marka, tym bardziej że wartości te są zmienne w czasie. Tak jak zmienia się pozycja rynkowa marki, tak powinna zmieniać się szacunkowa wycena znaku towarowego. W wielu przypadkach znaki towarowe oderwane od przedsiębiorstwa zupełnie tracą na wartości. Mimo to, zastaw na znaku towarowym, był całkiem popularną formą zabezpieczenia. Zmiany w ustawie poszerzyły możliwości ustalania zastawów. Jest to podyktowane zmianami rynkowymi oraz kryzysem gospodarczym. Firmy w tarapatach finansowych, aby przetrwać, częściej sięgają po zastaw na znaku towarowym, jako dodatkową formę zabezpieczenia.

Zastaw na znak towarowy – przykłady

Firma Gino Rossi, dokonała wpisu do Rejestru Zastawów w czerwcu 2009 roku. Zastaw na znak towarowy obejmował znaki spółki zależnej Simple Creative Products. Zastaw Rejestrowy do prawa z rejestru znaku towarowego ustanowiony został na rzecz Alior Banku, w związku z udzieleniem przez ten bank kredytu. Wartość wpisanego zastawu miała wartość większą niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1.0 mln euro.

http://blog.wirtualnemedia.pl/jaroslaw-filipek/post/co-to-je...

MEX POLSKA SA Ustanowienie zastawu rejestrowego na prawie ochronnym na znaku towarowym
Raport bieżący 31/2015
Zarząd "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2015 z dnia 15 września 2015 roku niniejszym informuje, że w dniu 5 października 2015 roku powziął informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Wydział XV Gospodarczy - Rejestru Zastawów postanowienia z dnia 28 września 2015 roku o wpisie zastawu rejestrowego na przysługującym Spółce prawie ochronnym na znaku towarowym słowno-graficznym "Pijalnia Wódki i Piwa" - numer 260736. Zgodnie z otrzymanym zaświadczeniem wpis zastawu nastąpił dnia 28 września 2015 roku.

Zastaw rejestrowy na znaku towarowym "Pijalnia Wódki i Piwa" został ustanowiony na zabezpieczenie wierzytelności przysługującej pożyczkodawcy od Spółki w wysokości 2.500.000 zł wraz z odsetkami z tytułu umowy pożyczki z dnia 27 lipca 2013 roku, o której Spółka informowała raportami bieżącymi nr 26/2013 z dnia 27 lipca 2013 roku, nr 28/2014 z dnia 11 września 2014 roku oraz nr 16/2015 z dnia 15 lipca 2015 roku

Wartość prawa ochronnego na znaku towarowym "Pijalnia Wódki i Piwa" według wyceny biegłego wynosi 11.075.000 zł (jedenaście milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/39973,5,mex-pol...Jacek Kloskowski
United States
Local time: 23:37
Specializes in field
Native speaker of: Native in PolishPolish, Native in EnglishEnglish
PRO pts in category: 170
Grading comment
Selected automatically based on peer agreement.

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
agree  Frank Szmulowicz, Ph. D.
5 hrs
  -> Dziękuje, Frank.

agree  Crannmer
212 days
Login to enter a peer comment (or grade)
Reference comments


7 hrs
Reference: US trademark security agreement

Reference information:
Here is some of my research
ccccccc
A first lien U.S. trademark security agreement
Short particulars
Assigns a security interest in the trademark collateral including the trademark registrations and applications as detailed on the form MG01 see image for full details.
https://beta.companieshouse.gov.uk/company/05389449/charges/...
ccccccccccccccccccccccccccccccccc
security interest = zabezpieczenie wierzytelnosci
ccccc
umowa zabezpieczająca security agreement
Creator: Polangmar
https://www.proz.com/personal-glossaries/entry/5142002-umowa...


cccccccc
“US Trademark Security Agreement ” has the meaning given to the term “Trademark Security Agreement” in the US Guaranty and Security Agreement.

“US Guaranty and Security Agreement” means a guaranty and security agreement, dated as of even date with this Agreement, in form and substance reasonably satisfactory to Agent, executed and delivered by each of the Loan Parties to Agent.

“Canadian Guarantee and Security Agreement” means a Canadian guarantee and security agreement, dated as of even date with this Agreement, in form and substance reasonably satisfactory to Agent, executed and delivered by each Canadian Loan Party to Agent.

any United States intent-to-use trademark applications under applicable federal law; provided, that, upon submission and acceptance by the United States Patent and Trademark Office of an amendment to allege use pursuant to 15
U.S.C. Section 1060(a) (or any successor provision), such intent-to-use trademark application shall be considered Collateral, and

https://delekus.gcs-web.com/static-files/bcf19d15-f908-4187-...

Frank Szmulowicz, Ph. D.
United States
Works in field
Native speaker of: Native in EnglishEnglish, Native in PolishPolish
PRO pts in category: 951
Login to enter a peer comment (or grade)Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs (or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.

KudoZ™ translation help

The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.


See also:

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search