legal relations

Polish translation: stosunki prawne

GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
English term or phrase:legal relations
Polish translation:stosunki prawne
Entered by: Jessica Kubów

19:46 Oct 7, 2013
English to Polish translations [PRO]
Law/Patents - Law (general) / Louisiana Civil Code
English term or phrase: legal relations
What would be the best translation for 'legal relations' in this context (this is an excerpt from the Louisiana Civil Code)? 'Stosunki prawne' does not seem right here. Do you have any other suggestions?

Art. 2985

A person may represent another person in legal relations as provided by law or by juridical act. This is called representation.
Jessica Kubów
Local time: 20:28
sprawy związane z prawem
Explanation:
reprezentacja w sprawach związanych z prawem

--------------------------------------------------
Note added at 1 dzień  12 godz. (2013-10-09 08:09:08 GMT)
--------------------------------------------------

juridical act = czynność prawna

http://www.slideshare.net/WKL49/sownik-prawniczy-angielsko-p...

able to legal actions – zdolny do czynności prawnych

Rozporządzenie – tak jak konwencja – dopuszcza zarówno wybór uprzedni, jak i następczy, częściowy oraz złożony. Może być on dokonany nie tylko w sposób wyraźny, ale i dorozumiany, przy czym standardy oceny występowania tej ostatniej postaci wyboru uległy zaostrzeniu. Tak jak dotychczas, nie budzi wątpliwości charakter prawny wyboru prawa. Jego kwalifikację, jako czynności prawnej prawa prywatnego międzynarodowego, potwierdza wskazanie regulacji właściwej do oceny istnienia oraz ważności umowy stron w tym przedmiocie. Rozwiązania takiego – znanego także z konwencji rzymskiej – nie zawierała polska ustawa o prawie prywatnym międzynarodowym z 1965 r.

The Regulation – similarly as the Convention – allows for the prior and consecutive, partial and compound choice of law. It can be made expressly and tacitly, although the test for the tacit choice became more strict in the Regulation. Similarly as under the old regime, the legal character of the choice of law does not raise doubts. Its qualification as a juridical act of private international law is confirmed by the presence of the rules relevant to the existence and validity of the agreement on the choice of law. Such solution – known also to the Rome Convention – was not included in the Polish Act of 1965.


jako czynności prawnej prawa prywatnego międzynarodowego =
as a juridical act of private international law

http://www.ksiegarnia.lexisnexis.pl/publikujemyartykulyprawn...


czynność prawna: act of justice, act in law, juridical act, legal act, legal action, legal transaction,
--------------------------------------------------
Note added at 1 dzień  12 godz. (2013-10-09 08:27:24 GMT)
--------------------------------------------------

są możliwości zatem:

kontakty prawne

Przykład:
Kto w kontaktach prawnych na linii lobbysta-parlament reprezentuje tą spółkę-córkę "wiatrowej" firmy niemieckiej ?


relacje prawne

Przykłady:

http://tinyurl.com/qz6cgzo

do reprezentowania spółdzielni w relacjach prawnych z powódką.

oraz reprezentowaniu stron w relacjach prawnych między nimi.

Po pierwsze, nie mogą reprezentować jednego dziecka w relacjach prawnych z pozostałymi, o ile pozostają one pod ich władzą rodzicielską.

Kancelaria reprezentuje Klientów w procesach o ochronę autorskich praw ... się reprezentacją podmiotów praw autorskich w relacjach prawnych z klientami i

stroną realizującą to zadanie, a jedynie podmiotem, który niejako reprezentuje samorząd w relacjach prawnych czy też gospodarczych z podmiotami trzecimi.


stosunki prawne

reprezentować "w stosunkach prawnych"

http://tinyurl.com/qy2jv54

upoważniony do reprezentowania (zastępstwa) mocodawcy, w zakresie określonym w pełnomocnictwie, w stosunkach prawnych z innymi podmiotami prawa; ...

Kto może reprezentować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przy ... reprezentacji spółki w stosunkach prawnych z członkiem zarządu ..

reprezentowanie Zakładu w stosunkach prawnych z

JRP wspólnie z MAO reprezentuje Spółkę ZUK w stosunkach prawnych, finansowych, faktycznych z osobami trzecimi w zakresie zarządzania i koordynacji


--------------------------------------------------
Note added at 1 dzień  12 godz. (2013-10-09 08:31:59 GMT)
--------------------------------------------------

reprezentować "w kontaktach prawnych"

http://tinyurl.com/pxsjpj4

--------------------------------------------------
Note added at 1 dzień  20 godz. (2013-10-09 16:05:22 GMT)
--------------------------------------------------

Jessica, to Cię zainteresuje:

http://www.gazetaprawna.pl/encyklopedia/prawo/hasla/337329,r...

Termin reprezentacja wywodzi się z łacińskiego słowa representatio i dosłownie oznacza reprezentowanie czyichś interesów przez osobę, grupę osób lub instytucję.
Przez reprezentację osób prawnych rozumie się działania ich organów, przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, które są dokonywane za i w imieniu osób prawnych i dotyczą wszelkich spraw związanych z zakresem działania tych osób.
Reprezentację można podzielić na:
- reprezentację sensu largo – dotyczy ona występowania we wszelkich stosunkach prawnych z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, pracy etc., polegającą m.in. na składaniu odpowiednich oświadczeń, występowaniu przed organami zwierzchnimi, przed osobami trzecimi i organami orzekającymi; obejmuje ona zarówno czynności prawne, jak i organizacyjne oraz faktyczne;
- reprezentację sensu stricto – dotyczy tylko składania lub przyjmowania oświadczeń woli w stosunkach cywilnoprawnych.

--------------------------------------------------
Note added at 1 dzień  20 godz. (2013-10-09 16:06:58 GMT)
--------------------------------------------------

Podstawa prawna
* Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).
* Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

--------------------------------------------------
Note added at 1 dzień  22 godz. (2013-10-09 18:06:15 GMT)
--------------------------------------------------

Podtrzymuję:
juridical act = czynność prawna
juridical acts = czynności prawne

Dowód:

Introduction to Polish Civil Law (UJ = Uniwersytet Jagielloński - bardzo wysoki poziom studiów na kierunku PRAWO)

http://www.cywilne.law.uj.edu.pl/app/cms/images/Int_Pol_Civi...
http://prawo.money.pl/kodeks/cywilny/dzial-i-przepisy-ogolne...

http://prawo.money.pl/kodeks/cywilny/dzial-i-przepisy-ogolne...

KODEKS CYWILNY (cały)
http://www.kodeks-cywilny.pl/

--------------------------------------------------
Note added at 1 dzień  22 godz. (2013-10-09 18:15:45 GMT)
--------------------------------------------------

Podaję adres do specjalisty z zakresu prawa:

http://www.cywilne.law.uj.edu.pl/s/26/dr-marlena-pecyna
marlena.pecyna@uj.edu.pl

Pani mówi po polsku, angielsku i rosyjsku.

--------------------------------------------------
Note added at 2 dni  23 godz. (2013-10-10 19:46:43 GMT) Post-grading
--------------------------------------------------

Proszę bardzo.
Selected response from:

Serenadele
Poland
Local time: 20:28
Grading comment
Thanks to all of you for your insightful contribution :)
4 KudoZ points were awarded for this answerSummary of answers provided
5 +1czynności prawne
yastee
3sprawy związane z prawem
Serenadele
3prawniczych sprawach
Frank Szmulowicz, Ph. D.


Discussion entries: 3

  

Answers


2 hrs   confidence: Answerer confidence 3/5Answerer confidence 3/5
prawniczych sprawach


Explanation:
Przepraszam za poprzedni błąd.

--------------------------------------------------
Note added at 2 hrs (2013-10-07 22:12:45 GMT)
--------------------------------------------------

http://www.student.lex.pl/ko/czytaj/-/artykul/dobrym-prawnik...
Tam z porad prawnika korzysta się w bardzo szerokim zakresie, w wielu także quasi prawniczych sprawach, osobistych, rodzinnych, decyzji majątkowych
http://www.eko-eden.pl/tag,notariusz/
apraszamy do naszej kancelarii zlokalizowanej w śródmieściu Szczecina. Nasz team to fachowcy, osoby doświadczone i należycie wykształcone, by skutecznie podeprzeć Państwa własną wiedzą w prawniczych sprawach

Frank Szmulowicz, Ph. D.
United States
Local time: 14:28
Native speaker of: Native in EnglishEnglish, Native in PolishPolish
PRO pts in category: 1300

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
neutral  whole grain: "sprawy" to termin potoczny, a tu chodzi o kodeks cywilny.
9 hrs
  -> Dziękuję.
Login to enter a peer comment (or grade)

57 mins   confidence: Answerer confidence 5/5 peer agreement (net): +1
czynności prawne


Explanation:
taka terminologia obowiązuje w polskiej nauce prawa
https://www.google.pl/search?q=czynności prawne&ie=utf-8&oe=...

czynnością prawną jest np. zawarcie umowy, złożenie oferty, przyjęcie oferty, złożenie obietnicy publicznej, sporządzenie testamentu itp.

--------------------------------------------------
Note added at 2 hrs (2013-10-07 22:30:35 GMT)
--------------------------------------------------

mzd legal relations to stosunki prawne, natomiast pełnomocnika ustanawia się do czynności prawnych (a nie do stosunków prawnych), za pomocą których reguluje się (tworzy, zmienia, rozwiązuje) stosunki prawne.

Potocznie - może być "w sprawach prawnych" (odnoszących się do prawa), ale nie "w sprawach prawniczych" (odnoszących się do prawników), por. https://www.google.pl/search?q=język prawny język prawniczy&...

Dyskusja tutaj:
http://www.proz.com/kudoz/polish_to_english/law_general/4434...

sprawy prawne - 57 mln wyszukiwań w znanej wyszukiwarce

sprawy prawnicze - 25 tysięcy wyszukiwań

--------------------------------------------------
Note added at 23 hrs (2013-10-08 18:50:46 GMT)
--------------------------------------------------

@Asker:
A person may represent another person in legal relations as provided by law or by juridical act. This is called representation.

Dosłownie, acz językowo po polsku niezbyt ładnie:
Osoba może reprezentować inną osobę w stosunkach prawnych, jeśli wynika to z przepisu prawa lub z orzeczenia sądu. Jest to zwane reprezentacją.

Wyjaśnienie:
- reprezentacja na podstawie przepisu prawa, to np. reprezentacja na podstawie przedstawicielstwa, przykładowo rodzice są przedstawicielami ustawowymi małoletnich dzieci; zarząd spółki jest przedstawicielem ustawowym spółki
- reprezentacja na podstawie orzeczenia sądu to reprezentacja małoletniego przez ustanowionego przez sąd przedstawiciela ustawowego; reprezentacja spółki przez ustanowiony przez sąd zarząd przymusowy itp.

W polskim kc jest trochę ściślej napisane - że reprezentacja następuje przy czynnościach prawnych (choć oczywiście te czynności mają miejsce w obrębie konkretnych stosunków prawnych) oraz że reprezentacja może mieć miejsce na podstawie przedstawicielstwa (ustawowego lub na mocy orzeczenia sądu) albo na podstawie pełnomocnictwa (czyli odrębnej czynności prawnej).

--------------------------------------------------
Note added at 1 day18 hrs (2013-10-09 14:19:18 GMT)
--------------------------------------------------

@Asker, autorzy słowników nieraz podają bzdury, jeśli opisują dziedzinę, której nie rozumieją, a słownik budują na podstawie badań językowych - czyli tego, jak faktycznie tłumaczą tłumacze, a nie badań merytorycznych, czyli tego, co dany zwrot faktycznie oznacza.
Juridical act to orzeczenie sądu, które w Polsce zapada w formie wyroku lub postanowienia, wyjątkowo w formie uchwały (np. 7 sędziów NSA).
Lawful act - czynność wywołująca skutki prawne. Może to być czynność prawna [materialnoprawna] jak złożenie oferty, przyjęcie oferty, zawarcie umowy, rozwiązanie umowy, sporządzenie testamentu itp. czy nawet oddanie głosu w wyborach lub czynność procesowa, jak złożenie pozwu, uznanie powództwa, zawarcie ugody sądowej [ta ma podwójne skutki - i materialnoprawne, i procesowe] czy nawet wydanie orzeczenia sądowego (to również jest czynność procesowa, a nie materialnoprawna, choć jest to taka czynność procesowa, która wywołuje również skutki materialnoprawne).
Expression of will - oświadczenie woli
Lawful act to nie musi być orzeczenie sądu, te wyrażenia mają różne znaczenia.
KC nie zajmuje się orzeczeniami sądu ani innymi czynnościami procesowymi lecz czynnościami materialnoprawnymi. Prawem procesowym zajmuje się KPC.
Juridical act nie jest czynnością prawną (materialnoprawną). Sąd wydający juridical act nie wykonuje czynności prawnej (materialnoprawnej), lecz czynność procesową, która wywołuje skutki materialnoprawne (prawne) względem stron, a nie względem sądu. Sąd nie ma zdolności prawnej - nie ma zdolności do podejmowania czynności prawnych (nie może być stroną umowy).
W języku polskim przez 'czynność prawną' rozumie się najczęściej wyłącznie 'czynność materialnoprawną', acz szerokie rozumienie tego terminu może obejmowac każdą czynność prawną, tj. zarówno czynność materialnoprawną, jak też czynność procesową.
Czynność materialnoprawna to czynność, która wywołuje skutki materialnoprawne, a więc - w uproszczeniu - powstanie (zmianę, wygaśnięcie) stosunku prawnego między osobą, która czynności dokonuje a inną osobą. Czynność procesowa sama w sobie tych skutków nie wywołuje (orzeczenie sądu nie wywołuje skutków materialnoprawnych między sądem a stroną), wywołuje natomiast skutki procesowe (np. wszczęcie postępowania sądowego). Wydanie orzeczenia sądowego wywołuje skutek (materialno)prawny między stronami postępowania, a między sądem a stronami - wyłącznie skutek procesowy (zakończenie postępowania sądowego).


yastee
Local time: 20:28
Native speaker of: Native in PolishPolish
PRO pts in category: 115
Notes to answerer
Asker: Thank you - that's very helpful, however isn't 'juridical act' a 'czynność prawna'? How would you then translate the whole sentence? You would have to use 'czynność prawna' for both 'juridical act' and 'legal relations' and that poses a problem here as it makes the whole sentence confusing.

Asker: Dziękuję yastee za pomoc i obszerne wyjaśnienie oraz wszystkim którzy wzięli udział w dyskusji. Choć nie jestem pewna czy w zrozumieniu źródeł amerykańskich (np. http://definitions.uslegal.com/j/juridical-act/ : Juridical act as used in civil law refers to a lawful act or expression of will intended to have legal consequences. ) 'lawful act' można odczytać jako orzeczenie sądu. Czy w polskim KC orzeczenie sądu to 'juridical act'? Myślę jednak, że 'juridical act' można zrozumieć jako czynność prawną. Taką interpretację podaje również Anna Młodawska, autorka książki "Advanced Legal English for Polish Purposes" Lex Wolter Kluwer, w którym podany fragment z Kodeksu Cywilnego Louisiany występuję. Czy zatem 'orzeczenie sądu' jest 'czynnością prawną'? Pani Anna jednak nie podaje wyjaśnienia słowa "legal relations" i stąd powstało moje pytanie.

Asker: Dziękuję bardzo za wypowiedź.


Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
agree  Robert Michalski
10 hrs

agree  whole grain: agree dla czynności prawnych, "sprawy" to termin potoczny, a tłumaczymy przecież kodeks cywilny.
11 hrs

disagree  Serenadele: "Legal relations" nie tłumaczymy jako "czynności prawne". / Proszę przeczytać mój dzisiejszy wpis./ Widzę, że dzięki mojemu wpisowi zmienił Pan zdanie... tak.. mowa jest o STOSUNKACH PRAWNYCH
1 day 11 hrs
  -> reprezentacja odnosi się do czynności, przy której ma miejsce. Samo istnienie stos. prawnego jest niewystarczające dla zaistnienia reprezentacji. / z kont. chodzi o czynności prawne (ośw. woli), nie o czynności faktyczne (przecięcie wstęgi) /Źle P. widzi
Login to enter a peer comment (or grade)

14 hrs   confidence: Answerer confidence 3/5Answerer confidence 3/5
sprawy związane z prawem


Explanation:
reprezentacja w sprawach związanych z prawem

--------------------------------------------------
Note added at 1 dzień  12 godz. (2013-10-09 08:09:08 GMT)
--------------------------------------------------

juridical act = czynność prawna

http://www.slideshare.net/WKL49/sownik-prawniczy-angielsko-p...

able to legal actions – zdolny do czynności prawnych

Rozporządzenie – tak jak konwencja – dopuszcza zarówno wybór uprzedni, jak i następczy, częściowy oraz złożony. Może być on dokonany nie tylko w sposób wyraźny, ale i dorozumiany, przy czym standardy oceny występowania tej ostatniej postaci wyboru uległy zaostrzeniu. Tak jak dotychczas, nie budzi wątpliwości charakter prawny wyboru prawa. Jego kwalifikację, jako czynności prawnej prawa prywatnego międzynarodowego, potwierdza wskazanie regulacji właściwej do oceny istnienia oraz ważności umowy stron w tym przedmiocie. Rozwiązania takiego – znanego także z konwencji rzymskiej – nie zawierała polska ustawa o prawie prywatnym międzynarodowym z 1965 r.

The Regulation – similarly as the Convention – allows for the prior and consecutive, partial and compound choice of law. It can be made expressly and tacitly, although the test for the tacit choice became more strict in the Regulation. Similarly as under the old regime, the legal character of the choice of law does not raise doubts. Its qualification as a juridical act of private international law is confirmed by the presence of the rules relevant to the existence and validity of the agreement on the choice of law. Such solution – known also to the Rome Convention – was not included in the Polish Act of 1965.


jako czynności prawnej prawa prywatnego międzynarodowego =
as a juridical act of private international law

http://www.ksiegarnia.lexisnexis.pl/publikujemyartykulyprawn...


czynność prawna: act of justice, act in law, juridical act, legal act, legal action, legal transaction,
--------------------------------------------------
Note added at 1 dzień  12 godz. (2013-10-09 08:27:24 GMT)
--------------------------------------------------

są możliwości zatem:

kontakty prawne

Przykład:
Kto w kontaktach prawnych na linii lobbysta-parlament reprezentuje tą spółkę-córkę "wiatrowej" firmy niemieckiej ?


relacje prawne

Przykłady:

http://tinyurl.com/qz6cgzo

do reprezentowania spółdzielni w relacjach prawnych z powódką.

oraz reprezentowaniu stron w relacjach prawnych między nimi.

Po pierwsze, nie mogą reprezentować jednego dziecka w relacjach prawnych z pozostałymi, o ile pozostają one pod ich władzą rodzicielską.

Kancelaria reprezentuje Klientów w procesach o ochronę autorskich praw ... się reprezentacją podmiotów praw autorskich w relacjach prawnych z klientami i

stroną realizującą to zadanie, a jedynie podmiotem, który niejako reprezentuje samorząd w relacjach prawnych czy też gospodarczych z podmiotami trzecimi.


stosunki prawne

reprezentować "w stosunkach prawnych"

http://tinyurl.com/qy2jv54

upoważniony do reprezentowania (zastępstwa) mocodawcy, w zakresie określonym w pełnomocnictwie, w stosunkach prawnych z innymi podmiotami prawa; ...

Kto może reprezentować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przy ... reprezentacji spółki w stosunkach prawnych z członkiem zarządu ..

reprezentowanie Zakładu w stosunkach prawnych z

JRP wspólnie z MAO reprezentuje Spółkę ZUK w stosunkach prawnych, finansowych, faktycznych z osobami trzecimi w zakresie zarządzania i koordynacji


--------------------------------------------------
Note added at 1 dzień  12 godz. (2013-10-09 08:31:59 GMT)
--------------------------------------------------

reprezentować "w kontaktach prawnych"

http://tinyurl.com/pxsjpj4

--------------------------------------------------
Note added at 1 dzień  20 godz. (2013-10-09 16:05:22 GMT)
--------------------------------------------------

Jessica, to Cię zainteresuje:

http://www.gazetaprawna.pl/encyklopedia/prawo/hasla/337329,r...

Termin reprezentacja wywodzi się z łacińskiego słowa representatio i dosłownie oznacza reprezentowanie czyichś interesów przez osobę, grupę osób lub instytucję.
Przez reprezentację osób prawnych rozumie się działania ich organów, przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, które są dokonywane za i w imieniu osób prawnych i dotyczą wszelkich spraw związanych z zakresem działania tych osób.
Reprezentację można podzielić na:
- reprezentację sensu largo – dotyczy ona występowania we wszelkich stosunkach prawnych z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, pracy etc., polegającą m.in. na składaniu odpowiednich oświadczeń, występowaniu przed organami zwierzchnimi, przed osobami trzecimi i organami orzekającymi; obejmuje ona zarówno czynności prawne, jak i organizacyjne oraz faktyczne;
- reprezentację sensu stricto – dotyczy tylko składania lub przyjmowania oświadczeń woli w stosunkach cywilnoprawnych.

--------------------------------------------------
Note added at 1 dzień  20 godz. (2013-10-09 16:06:58 GMT)
--------------------------------------------------

Podstawa prawna
* Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).
* Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

--------------------------------------------------
Note added at 1 dzień  22 godz. (2013-10-09 18:06:15 GMT)
--------------------------------------------------

Podtrzymuję:
juridical act = czynność prawna
juridical acts = czynności prawne

Dowód:

Introduction to Polish Civil Law (UJ = Uniwersytet Jagielloński - bardzo wysoki poziom studiów na kierunku PRAWO)

http://www.cywilne.law.uj.edu.pl/app/cms/images/Int_Pol_Civi...
http://prawo.money.pl/kodeks/cywilny/dzial-i-przepisy-ogolne...

http://prawo.money.pl/kodeks/cywilny/dzial-i-przepisy-ogolne...

KODEKS CYWILNY (cały)
http://www.kodeks-cywilny.pl/

--------------------------------------------------
Note added at 1 dzień  22 godz. (2013-10-09 18:15:45 GMT)
--------------------------------------------------

Podaję adres do specjalisty z zakresu prawa:

http://www.cywilne.law.uj.edu.pl/s/26/dr-marlena-pecyna
marlena.pecyna@uj.edu.pl

Pani mówi po polsku, angielsku i rosyjsku.

--------------------------------------------------
Note added at 2 dni  23 godz. (2013-10-10 19:46:43 GMT) Post-grading
--------------------------------------------------

Proszę bardzo.

Serenadele
Poland
Local time: 20:28
Native speaker of: Native in PolishPolish
PRO pts in category: 20
Grading comment
Thanks to all of you for your insightful contribution :)
Notes to answerer
Asker: Thanks Serenadele - wychodzi na to, że jednak stosunki prawne są najlepsza opcją tutaj.

Asker: Serdeczne dzięki :-)! Również tak to rozumiem. Więcej dowodów mi nie potrzeba :-)


Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
neutral  yastee: nie chodzi o sprawy w jakikolwiek sposób związane z prawem, np. studiowanie prawa / ani o czynności faktyczne np. zrobienie zdjęcia mającego służyć jako dowód / prawo nie zajmuje się reprezentacją w sensie potocznym, czyli w sensie czynności faktycznych
8 hrs
  -> W tej chwili dyskutujemy stosunki prawne, polecam się zapoznać z wpisami z dnia dzisiejszego
Login to enter a peer comment (or grade)Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs (or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.

KudoZ™ translation help

The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.


See also:

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search