QA Dose Chamber Cap

Polish translation: nakładka komory jonizacyjnej do testów zapewnienia jakości dozymetriinak

GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
English term or phrase:QA Dose Chamber Cap
Polish translation:nakładka komory jonizacyjnej do testów zapewnienia jakości dozymetriinak
Entered by: Frank Szmulowicz, Ph. D.

08:56 Mar 4, 2018
English to Polish translations [PRO]
Medical - Medical: Instruments / Oncology
English term or phrase: QA Dose Chamber Cap
Jest to nazwa rozdziału w specyfikacjach technicznych aparatu do radioterapii śródoperacyjnej
Krzysztof Pawliszak
Poland
Local time: 20:40
nakładka komory jonizacyjnej do testów zapewnienia jakości dozymetriinak
Explanation:
kołpak komory jonizacyjnej do testów zapewnienia jakości dozymetrii


Explanation:
Cap jest nakładką ochronnym. Chamber odnosi się do komory jonizacyjnej. QA to quality assurance.


cccccccccc
9) QA Dose Chamber Cap Modification The daily QA system supplied with the MOBETRON employs a plastic phantom attached to a rigidly mounted applicator. (See Fig. 12) A selection of phantom inserts included with the system is used to position a dose chamber at depths appropriate to the energies produced. The inserts are drilled to accept a Farmer type dose chamber in a specially modified protective cap. The plastic protective cap, supplied with most Farmer chambers, is optimized for use as buildup for 60Co. To accommodate the shallow depths of the lowest MOBETRON energy and to fit the QA system inserts, the standard cap must be modified as per the drawing on the next page, B5660-1. The user is responsible for providing the Farmer chamber to be used with the QA system and for the modification of its cap. This item is required for Acceptance Testing. Drawing Number: 20623-1 Rev. F 01/07 25 of 32 Fig. 15 Modify one dosimeter chamber cap using this drawing for reference. To be used with the QA System supplied with the equipment. (Farmer type Cobalt Buildup Cap shown.) 26 of 32 Drawing Number: 20623-1 Rev. F 01/07
https://vdocuments.site/facilities-planning-guide.html

ccccccccc
RADIOTERAPIA

Dozymetria kalibracyjna (komora jonizacyjna typu „Farmer”, porównania rozkładów izodoz promieniowania fotonowego o róŜnych energiach, głębokość maksymalnej mocy dawki dla róŜnych energii promieniowania), fantomy

http://fis.agh.edu.pl/~Jung/zagadnienia2015.pdf

cccccccccccc
System dozymetryczny do oceny i weryfikacji w czasie rzeczywistym parametrów radioterapii z zastosowaniem modulacji intensywności dawki

jedna, pokrywającą całe pole i wiązkę,
komora dozymetryczna
http://www.przetargi.coi.pl/images/stories/przetargi/2018/01...

cccccccc
Sprzęt dozymetryczny
1.Komora jonizacyjna
Cylindryczne komory jonizacyjne (ryc. 4) są rekomendowane do pomiarów
bezwzględnych wiązek w szerokim zakresie energii: od około 80 kV i HVL=2 mm Al, przez promieniowanie gamma Co 60, wysokoenergetyczne wiązki fotonowe, wiązki elektronowe o energiach powyżej 10 MeV, aŜ do terapeutycznych wiązek protonów ciężkich jonów

Ryc. 4. Komora cylindryczna typu Farmer, typ 30013 firmy PTW.

http://lfitj.fizyka.pw.edu.pl/documents/bomba_kobaltowa.pdf

ccccccccccccccccccccccccccccccc

Komora jonizacyjna – urządzenie do pomiaru i rejestracji promieniowania wywołującego jonizację gazu (promieniowanie jądrowe, promieniowanie rentgenowskie, cząstki elementarne). Komorami jonizacyjnymi nazywa się te detektory jonizacyjne promieniowania, w których ładunek zbierany na elektrodach powstaje jedynie w wyniku jonizacji przez rejestrowane cząstki (jonizację pierwotną).
https://pl.wikipedia.org/wiki/Komora_jonizacyjna
ccccccccccccccccccc
cccccccccccccccccc

The cap in connection with Farmer ionization chambers could be thimble cap
https://radiologykey.com/wp-content/uploads/2017/01/00113.jp...
https://radiologykey.com/ionization-chamber/

and the Polish term for such a chamber is komora naparstkowa:

Komora jonizacyjna typu Farmer to komora naparstkowa o objętości mierzącej 0.6 cm3. Zbudowana jest z dwóch elektrod z których jedną stanowi cienki cylindryczny naparstek wykonany z materiału o liczbie atomowej Z takiej jak powietrze, ale o większej gęstości (np. z grafitu).
http://www.sbc.org.pl/Content/116929/doktorat3319.pdf

So, literally, the "cap" is "naparstek." However, naparstek is an integral part of the chamber, one of its electrodes. So this interpretation is out.

cccccccccccccccccccccccccccccc

W rutynowej dozymetrii klinicznej najczęściej stosowana jest naparstkowa komora jonizacyjna typu  Farmer.Przyczyniła się do tego niezwykle starannaoptymalizacja kształtu i wymiarów komory, a tak\e mo\liwość stosowania nakładeko ró\nej grubości na elektrodę zewnętrzną, przez co uzyskano praktycznie staływspółczynnik kalibracyjny w zakresie energii fotonów stosowanych w radioterapiinowotworów.Konstrukcję opisywanej komory ilustruje rysunek 4.1.Rys.4.1.Schemat konstrukcji komory jonizacyjnej typu  Farmer , stosowanej w dozymetrii klinicznejw radioterapii nowotworów.[22]Komora składa się z dwóch elektrod.Elektroda wewnętrzna o średnicy 1 mmwykonana jest z wysokiej czystości aluminium.Elektrodę zewnętrzną stanowinatomiast cienki cylindryczny naparstek wykonany z grafitu, bądz te\ innego materiału,którego średnia liczba atomowa Z jest prawie taka sama jak powietrza, zaś gęstośćwielokrotnie większa.Wnętrze komory wypełnia powietrze o aktualnym (w danymmomencie) ciśnieniu atmosferycznym.Nominalna objętość czynna komory wynosi0,6 cm3.Izolator wykonany jest z teflonu.Do elektrod przyło\one jest napięcie, któregowartość zapewnia zbieranie całego ładunku wytwarzanego w komorze na skutekjonizacji.Aby jonizację powietrza wypełniającego komorę spowodowały elektronypowstałe w ściance naparstka, wymaga się, by grubość ścianki naparstka była większaod zasięgu elektronów w nim.W przypadku wy\szych energii promieniowania (�, 60Co,27 bądz te\ promieniowanie X wytwarzane w liniowych przyspieszaczach) na ściankę komory jonizacyjnej nakłada się nakładki o określonej grubości ścianki. Grubości nakładek dobiera się w taki sposób, by elektrony powstałe w wyniku absorpcji fotonuna zewnętrznej powierzchni nakładki mogły osiągnąć wnętrze komory jonizacyjneji zjonizować powietrze znajdujące się wewnątrz komory.

http://rogozna.republika.pl/praca;magisterska;wyznaczanie;wi...
Selected response from:

Frank Szmulowicz, Ph. D.
United States
Local time: 14:40
Grading comment
Dziękuję za pomoc.
4 KudoZ points were awarded for this answerSummary of answers provided
3nakładka komory jonizacyjnej do testów zapewnienia jakości dozymetriinak
Frank Szmulowicz, Ph. D.
Summary of reference entries provided
patient-specific quality assurance (QA)
geopiet

Discussion entries: 3

  

Answers


5 hrs   confidence: Answerer confidence 3/5Answerer confidence 3/5
qa dose chamber cap
nakładka komory jonizacyjnej do testów zapewnienia jakości dozymetriinak


Explanation:
kołpak komory jonizacyjnej do testów zapewnienia jakości dozymetrii


Explanation:
Cap jest nakładką ochronnym. Chamber odnosi się do komory jonizacyjnej. QA to quality assurance.


cccccccccc
9) QA Dose Chamber Cap Modification The daily QA system supplied with the MOBETRON employs a plastic phantom attached to a rigidly mounted applicator. (See Fig. 12) A selection of phantom inserts included with the system is used to position a dose chamber at depths appropriate to the energies produced. The inserts are drilled to accept a Farmer type dose chamber in a specially modified protective cap. The plastic protective cap, supplied with most Farmer chambers, is optimized for use as buildup for 60Co. To accommodate the shallow depths of the lowest MOBETRON energy and to fit the QA system inserts, the standard cap must be modified as per the drawing on the next page, B5660-1. The user is responsible for providing the Farmer chamber to be used with the QA system and for the modification of its cap. This item is required for Acceptance Testing. Drawing Number: 20623-1 Rev. F 01/07 25 of 32 Fig. 15 Modify one dosimeter chamber cap using this drawing for reference. To be used with the QA System supplied with the equipment. (Farmer type Cobalt Buildup Cap shown.) 26 of 32 Drawing Number: 20623-1 Rev. F 01/07
https://vdocuments.site/facilities-planning-guide.html

ccccccccc
RADIOTERAPIA

Dozymetria kalibracyjna (komora jonizacyjna typu „Farmer”, porównania rozkładów izodoz promieniowania fotonowego o róŜnych energiach, głębokość maksymalnej mocy dawki dla róŜnych energii promieniowania), fantomy

http://fis.agh.edu.pl/~Jung/zagadnienia2015.pdf

cccccccccccc
System dozymetryczny do oceny i weryfikacji w czasie rzeczywistym parametrów radioterapii z zastosowaniem modulacji intensywności dawki

jedna, pokrywającą całe pole i wiązkę,
komora dozymetryczna
http://www.przetargi.coi.pl/images/stories/przetargi/2018/01...

cccccccc
Sprzęt dozymetryczny
1.Komora jonizacyjna
Cylindryczne komory jonizacyjne (ryc. 4) są rekomendowane do pomiarów
bezwzględnych wiązek w szerokim zakresie energii: od około 80 kV i HVL=2 mm Al, przez promieniowanie gamma Co 60, wysokoenergetyczne wiązki fotonowe, wiązki elektronowe o energiach powyżej 10 MeV, aŜ do terapeutycznych wiązek protonów ciężkich jonów

Ryc. 4. Komora cylindryczna typu Farmer, typ 30013 firmy PTW.

http://lfitj.fizyka.pw.edu.pl/documents/bomba_kobaltowa.pdf

ccccccccccccccccccccccccccccccc

Komora jonizacyjna – urządzenie do pomiaru i rejestracji promieniowania wywołującego jonizację gazu (promieniowanie jądrowe, promieniowanie rentgenowskie, cząstki elementarne). Komorami jonizacyjnymi nazywa się te detektory jonizacyjne promieniowania, w których ładunek zbierany na elektrodach powstaje jedynie w wyniku jonizacji przez rejestrowane cząstki (jonizację pierwotną).
https://pl.wikipedia.org/wiki/Komora_jonizacyjna
ccccccccccccccccccc
cccccccccccccccccc

The cap in connection with Farmer ionization chambers could be thimble cap
https://radiologykey.com/wp-content/uploads/2017/01/00113.jp...
https://radiologykey.com/ionization-chamber/

and the Polish term for such a chamber is komora naparstkowa:

Komora jonizacyjna typu Farmer to komora naparstkowa o objętości mierzącej 0.6 cm3. Zbudowana jest z dwóch elektrod z których jedną stanowi cienki cylindryczny naparstek wykonany z materiału o liczbie atomowej Z takiej jak powietrze, ale o większej gęstości (np. z grafitu).
http://www.sbc.org.pl/Content/116929/doktorat3319.pdf

So, literally, the "cap" is "naparstek." However, naparstek is an integral part of the chamber, one of its electrodes. So this interpretation is out.

cccccccccccccccccccccccccccccc

W rutynowej dozymetrii klinicznej najczęściej stosowana jest naparstkowa komora jonizacyjna typu  Farmer.Przyczyniła się do tego niezwykle starannaoptymalizacja kształtu i wymiarów komory, a tak\e mo\liwość stosowania nakładeko ró\nej grubości na elektrodę zewnętrzną, przez co uzyskano praktycznie staływspółczynnik kalibracyjny w zakresie energii fotonów stosowanych w radioterapiinowotworów.Konstrukcję opisywanej komory ilustruje rysunek 4.1.Rys.4.1.Schemat konstrukcji komory jonizacyjnej typu  Farmer , stosowanej w dozymetrii klinicznejw radioterapii nowotworów.[22]Komora składa się z dwóch elektrod.Elektroda wewnętrzna o średnicy 1 mmwykonana jest z wysokiej czystości aluminium.Elektrodę zewnętrzną stanowinatomiast cienki cylindryczny naparstek wykonany z grafitu, bądz te\ innego materiału,którego średnia liczba atomowa Z jest prawie taka sama jak powietrza, zaś gęstośćwielokrotnie większa.Wnętrze komory wypełnia powietrze o aktualnym (w danymmomencie) ciśnieniu atmosferycznym.Nominalna objętość czynna komory wynosi0,6 cm3.Izolator wykonany jest z teflonu.Do elektrod przyło\one jest napięcie, któregowartość zapewnia zbieranie całego ładunku wytwarzanego w komorze na skutekjonizacji.Aby jonizację powietrza wypełniającego komorę spowodowały elektronypowstałe w ściance naparstka, wymaga się, by grubość ścianki naparstka była większaod zasięgu elektronów w nim.W przypadku wy\szych energii promieniowania (�, 60Co,27 bądz te\ promieniowanie X wytwarzane w liniowych przyspieszaczach) na ściankę komory jonizacyjnej nakłada się nakładki o określonej grubości ścianki. Grubości nakładek dobiera się w taki sposób, by elektrony powstałe w wyniku absorpcji fotonuna zewnętrznej powierzchni nakładki mogły osiągnąć wnętrze komory jonizacyjneji zjonizować powietrze znajdujące się wewnątrz komory.

http://rogozna.republika.pl/praca;magisterska;wyznaczanie;wi...

Frank Szmulowicz, Ph. D.
United States
Local time: 14:40
Native speaker of: Native in EnglishEnglish, Native in PolishPolish
PRO pts in category: 187
Grading comment
Dziękuję za pomoc.
Login to enter a peer comment (or grade)
Reference comments


2 hrs peer agreement (net): +1
Reference: patient-specific quality assurance (QA)

Reference information:
Dose distribution comparison is performed routinely in radiotherapy (e.g., patient-specific quality assurance (QA)) using 2D/3D dosimeters for intensity-modulated radiation therapy (IMRT).(1-3) The quantitative comparison of two-dimensional dose distributions (e.g., calculated versus measured) has become a key issue in multidimensional dosimetry with the implementation of intensity-modulated radiotherapy (IMRT) - http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1120/jacmp.v13i2.3616/... - page 1

geopiet
Native speaker of: Native in PolishPolish
PRO pts in category: 57

Peer comments on this reference comment (and responses from the reference poster)
agree  Frank Szmulowicz, Ph. D.: Racja.
55 mins
Login to enter a peer comment (or grade)Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs (or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.

KudoZ™ translation help

The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.


See also:

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search