HLD non-cholesterolemia

Russian translation: non-HDL (hyper)cholesterolemia

17:51 Mar 31, 2018
English to Russian translations [PRO]
Science - Medical (general) / метаболич. нарушения�
English term or phrase: HLD non-cholesterolemia
The PPARδ-related disease is a metabolic disease. Examples of metabolic disorders include, but are not limited to, hyperlipidemia, dyslipidemia, hyperchlolesterolemia, hypertriglyceridemia, HDL hypocholesterolemia, LDL hypercholesterolemia and/or ***HLD non-cholesterolemia***, VLDL hyperproteinemia...

Спасибо!
Nitrogen
Local time: 20:00
Russian translation:non-HDL (hyper)cholesterolemia
Explanation:
Рискну предположить, что имеется в виду гиперхолестеринемия за счет non-HDL, то есть холестерина липопротеинов невысокой плотности, к которым относится липопротеины низкой плотности, липопротеины очень низкой плотности и, вроде бы, еще есть липопротеины ультранизкой полтности

--------------------------------------------------
Note added at 14 mins (2018-03-31 18:06:27 GMT)
--------------------------------------------------

В переводе это можно передать несколькими вариантами:

1. (гипер)холестеринемия за счет не-ХЛВП

2. (гипер)холестеринемия за счет холестерина липопротеинов невысокой плотности (ХЛНВП)

--------------------------------------------------
Note added at 21 mins (2018-03-31 18:13:25 GMT)
--------------------------------------------------

Потому что, если я не ошибаюсь, "non-cholesterolemia" особо не имеет смысла, холестерин-то в крови есть, хоть низкой, хоть высокой плотности. Либо, если подходить жестче, тогда рассматривать "HLD non-cholesterolemia" как "отсутствие ХЛНВП в крови". Интересно, конечно, написали.

--------------------------------------------------
Note added at 25 mins (2018-03-31 18:16:52 GMT)
--------------------------------------------------

Как раз при повышении одной фракции снижается другая, если в такой связке рассматривать, то гиперхолистеринемия за счет ЛПНП будет сопровождаться снижением концентрации ХЛНВП.

--------------------------------------------------
Note added at 29 mins (2018-03-31 18:20:32 GMT)
--------------------------------------------------

Вот такую штуку нашел, похоже по этому же патенту:

Choroby te obejmują hiperlipidemię, dyslipidemię, hiperchlolesterolemię, hipertriglicerydemię, hipocholesterolemię HDL, hipercholesterolemię LDL i/lub cholesterolemię z podwyższonym poziomem liporotein innych niż HDL (HDL non-cholesterolemia), hiperproteinemię VLDL, dyslipoproteinemię, hipoproteinemię typu A-I z podwyższonym poziomem apolipoprotein, miażdżycę, choroby miażdżycowe tętnic, choroby układu sercowo-naczyniowego, choroby naczyń mózgowych, choroby naczyń obwodowych, zespół metaboliczny, zespół X, otyłość, w tym typ otyłości z otłuszczeniem narządów wewnętrznych, cukrzycę, hiperglikemię, oporność insulinową, zaburzoną tolerancję glukozy, hiperinsulinizm, powikłania cukrzycowe, niewydolność serca, zawał serca, kardiomiopatię, nadciśnienie, stłuszczenie wątroby, niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby, zakrzep, chorobę Alzheimera, chorobę neurodegeneracyjną, chorobę demielinizacyjną, stwardnienie rozsiane, adrenoleukodystrofię, zapalenie skóry, łuszczycę, trądzik, starzenie skóry, trichozę, stan zapalny, zapalenie stawów, astmę, zespół drażliwego jelita, wrzodziejące zapalenie okrężnicy, chorobę Crohn'a, zapalenie trzustki albo nowotwór, w tym raka jelita grubego, raka skóry, raka piersi, raka prostaty, raka jajników i raka płuc. [0066] Związek według wynalazku może być podawany istotom ludzkim typowymi metodami podawania, takimi jak podawanie doustne albo podawanie pozajelitowe. [0067] Związek może być granulowany zwykłymi sposobami w celu wytwarzania środków farmaceutycznych. Na przykład, związek może być przetwarzany w celu uzyskania peletek, granulek, proszków, kapsułek, zawiesin, form do wstrzykiwań, czopków i podobnych. [0068] Do wytwarzania powyższych środków farmaceutycznych mogą być stosowane konwencjonalne substancje pomocnicze, jak nośniki, substancje rozsadzające, substancje wiążące, środki smarne, barwniki i rozcieńczalniki. Jako zaróbki można wymienić laktozę, D- mannitol, celulozę krystaliczną i glukozę. Ponadto, można wymienić skrobię i karboksymetylocelulozę wapniową (CMC-Ca) jako substancje rozsadzające, stearynian magnezu i talk jako substancje smarne oraz hydroksypropylocelulozę (HPC), żelatynę i poliwinylopirolidon (PVP) jako substancje wiążące. [0069] Związki według wynalazku mogą być podawane dorosłym na ogół w ilości 0,1 mg do 0 mg dziennie na drodze podania pozajelitowego i 1 mg do 00 mg dziennie na drodze podania doustnego. Dawka może być dostosowana do wieku i stanu pacjenta.

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:PYt-zdK...

--------------------------------------------------
Note added at 31 mins (2018-03-31 18:23:00 GMT)
--------------------------------------------------

Возможно, переводчики уточняли похожую или точно такую же ситуацию. Посмотрим, что гугл переведет на русский:

Эти заболевания включают гиперлипидемию, дислипидемию, гипергликемиемию, гипертриглицеридемию, гиперхолестеринемию ЛПВП, гиперхолестеринемию ЛПНП и / или холестеринемию с повышенным уровнем липопротеинов без ЛВП (ЛПВП), гиперпротеинемию VLDL, дислипопротеинемию, гипопротеинемию типа A-I с повышенными уровнями аполипопротеина, атеросклероз...

И на английский:

These diseases include hyperlipidemia, dyslipidemia, hypercholesterolemia, hypertriglyceridemia, HDL hypocholesterolemia, LDL hypercholesterolemia and / or cholesterolemia with elevated levels of non-HDL lipo-proteins (HDL), VLDL hyperproteinemia, dyslipoproteinaemia, A-I type hypoproteinaemia with elevated apolipoprotein levels, atherosclerosis,

--------------------------------------------------
Note added at 34 mins (2018-03-31 18:26:17 GMT)
--------------------------------------------------

Получилось "холестеринемия с повышенным уровнем липопротениов, отличных от липопротеинов высокой плотности = липопротениов невысокой плотности (ЛНВП)"

--------------------------------------------------
Note added at 35 mins (2018-03-31 18:27:02 GMT)
--------------------------------------------------

Таки похоже, что non действительно отнесли к HDL = non-HDL, а не cholesterolemia

--------------------------------------------------
Note added at 37 mins (2018-03-31 18:28:54 GMT)
--------------------------------------------------

Все равно в голову не укладывается польский вариант, если перевели, перенеся приставку non, а в скобках оставили оригинальную конструкцию.

--------------------------------------------------
Note added at 39 mins (2018-03-31 18:30:59 GMT)
--------------------------------------------------

Вот здесь вижу "HDL non-cholesterolemia":

https://patents.google.com/patent/EP2014652B1/en

https://patents.google.com/patent/CA2649735C/en

--------------------------------------------------
Note added at 44 mins (2018-03-31 18:36:04 GMT)
--------------------------------------------------

Все равно, тогда нужно читать "non-cholesterolemia" как "отсутствие холестерина (ЛНВП) в крови", но "отсутствие" смущает, возможно, стоит рассматривать как "снижение концентрации ХЛНВП"

--------------------------------------------------
Note added at 45 mins (2018-03-31 18:37:04 GMT)
--------------------------------------------------

Что имеет смысл при повышении концентрации липопротеинов низкой плотности.

--------------------------------------------------
Note added at 47 mins (2018-03-31 18:39:05 GMT)
--------------------------------------------------

В польском варианте как раз самый мой первый вариант "non-HDL cholesterolemia"

--------------------------------------------------
Note added at 1 hr (2018-03-31 18:58:10 GMT)
--------------------------------------------------

Еще по поводу «но "отсутствие" смущает, возможно, стоит рассматривать как "снижение концентрации ХЛНВП"» — может быть имеется в виду отсутствие концентраций ХЛНВП, поддающихся количественному определению"?


--------------------------------------------------
Note added at 1 hr (2018-03-31 19:03:55 GMT)
--------------------------------------------------

Все таки мне кажется, что самый первый вариант имеется в виду — non-HDL (hyper)cholesterolemia — в дополнение и/или противопоставление LDL hypercholesterolemia, как и в польском переводе написано.
Selected response from:

Evgeni Kushch
Ukraine
Local time: 20:00
Grading comment
Большое спасибо!
4 KudoZ points were awarded for this answerSummary of answers provided
3 +1non-HDL (hyper)cholesterolemia
Evgeni Kushch


  

Answers


12 mins   confidence: Answerer confidence 3/5Answerer confidence 3/5 peer agreement (net): +1
hld non-cholesterolemia
non-HDL (hyper)cholesterolemia


Explanation:
Рискну предположить, что имеется в виду гиперхолестеринемия за счет non-HDL, то есть холестерина липопротеинов невысокой плотности, к которым относится липопротеины низкой плотности, липопротеины очень низкой плотности и, вроде бы, еще есть липопротеины ультранизкой полтности

--------------------------------------------------
Note added at 14 mins (2018-03-31 18:06:27 GMT)
--------------------------------------------------

В переводе это можно передать несколькими вариантами:

1. (гипер)холестеринемия за счет не-ХЛВП

2. (гипер)холестеринемия за счет холестерина липопротеинов невысокой плотности (ХЛНВП)

--------------------------------------------------
Note added at 21 mins (2018-03-31 18:13:25 GMT)
--------------------------------------------------

Потому что, если я не ошибаюсь, "non-cholesterolemia" особо не имеет смысла, холестерин-то в крови есть, хоть низкой, хоть высокой плотности. Либо, если подходить жестче, тогда рассматривать "HLD non-cholesterolemia" как "отсутствие ХЛНВП в крови". Интересно, конечно, написали.

--------------------------------------------------
Note added at 25 mins (2018-03-31 18:16:52 GMT)
--------------------------------------------------

Как раз при повышении одной фракции снижается другая, если в такой связке рассматривать, то гиперхолистеринемия за счет ЛПНП будет сопровождаться снижением концентрации ХЛНВП.

--------------------------------------------------
Note added at 29 mins (2018-03-31 18:20:32 GMT)
--------------------------------------------------

Вот такую штуку нашел, похоже по этому же патенту:

Choroby te obejmują hiperlipidemię, dyslipidemię, hiperchlolesterolemię, hipertriglicerydemię, hipocholesterolemię HDL, hipercholesterolemię LDL i/lub cholesterolemię z podwyższonym poziomem liporotein innych niż HDL (HDL non-cholesterolemia), hiperproteinemię VLDL, dyslipoproteinemię, hipoproteinemię typu A-I z podwyższonym poziomem apolipoprotein, miażdżycę, choroby miażdżycowe tętnic, choroby układu sercowo-naczyniowego, choroby naczyń mózgowych, choroby naczyń obwodowych, zespół metaboliczny, zespół X, otyłość, w tym typ otyłości z otłuszczeniem narządów wewnętrznych, cukrzycę, hiperglikemię, oporność insulinową, zaburzoną tolerancję glukozy, hiperinsulinizm, powikłania cukrzycowe, niewydolność serca, zawał serca, kardiomiopatię, nadciśnienie, stłuszczenie wątroby, niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby, zakrzep, chorobę Alzheimera, chorobę neurodegeneracyjną, chorobę demielinizacyjną, stwardnienie rozsiane, adrenoleukodystrofię, zapalenie skóry, łuszczycę, trądzik, starzenie skóry, trichozę, stan zapalny, zapalenie stawów, astmę, zespół drażliwego jelita, wrzodziejące zapalenie okrężnicy, chorobę Crohn'a, zapalenie trzustki albo nowotwór, w tym raka jelita grubego, raka skóry, raka piersi, raka prostaty, raka jajników i raka płuc. [0066] Związek według wynalazku może być podawany istotom ludzkim typowymi metodami podawania, takimi jak podawanie doustne albo podawanie pozajelitowe. [0067] Związek może być granulowany zwykłymi sposobami w celu wytwarzania środków farmaceutycznych. Na przykład, związek może być przetwarzany w celu uzyskania peletek, granulek, proszków, kapsułek, zawiesin, form do wstrzykiwań, czopków i podobnych. [0068] Do wytwarzania powyższych środków farmaceutycznych mogą być stosowane konwencjonalne substancje pomocnicze, jak nośniki, substancje rozsadzające, substancje wiążące, środki smarne, barwniki i rozcieńczalniki. Jako zaróbki można wymienić laktozę, D- mannitol, celulozę krystaliczną i glukozę. Ponadto, można wymienić skrobię i karboksymetylocelulozę wapniową (CMC-Ca) jako substancje rozsadzające, stearynian magnezu i talk jako substancje smarne oraz hydroksypropylocelulozę (HPC), żelatynę i poliwinylopirolidon (PVP) jako substancje wiążące. [0069] Związki według wynalazku mogą być podawane dorosłym na ogół w ilości 0,1 mg do 0 mg dziennie na drodze podania pozajelitowego i 1 mg do 00 mg dziennie na drodze podania doustnego. Dawka może być dostosowana do wieku i stanu pacjenta.

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:PYt-zdK...

--------------------------------------------------
Note added at 31 mins (2018-03-31 18:23:00 GMT)
--------------------------------------------------

Возможно, переводчики уточняли похожую или точно такую же ситуацию. Посмотрим, что гугл переведет на русский:

Эти заболевания включают гиперлипидемию, дислипидемию, гипергликемиемию, гипертриглицеридемию, гиперхолестеринемию ЛПВП, гиперхолестеринемию ЛПНП и / или холестеринемию с повышенным уровнем липопротеинов без ЛВП (ЛПВП), гиперпротеинемию VLDL, дислипопротеинемию, гипопротеинемию типа A-I с повышенными уровнями аполипопротеина, атеросклероз...

И на английский:

These diseases include hyperlipidemia, dyslipidemia, hypercholesterolemia, hypertriglyceridemia, HDL hypocholesterolemia, LDL hypercholesterolemia and / or cholesterolemia with elevated levels of non-HDL lipo-proteins (HDL), VLDL hyperproteinemia, dyslipoproteinaemia, A-I type hypoproteinaemia with elevated apolipoprotein levels, atherosclerosis,

--------------------------------------------------
Note added at 34 mins (2018-03-31 18:26:17 GMT)
--------------------------------------------------

Получилось "холестеринемия с повышенным уровнем липопротениов, отличных от липопротеинов высокой плотности = липопротениов невысокой плотности (ЛНВП)"

--------------------------------------------------
Note added at 35 mins (2018-03-31 18:27:02 GMT)
--------------------------------------------------

Таки похоже, что non действительно отнесли к HDL = non-HDL, а не cholesterolemia

--------------------------------------------------
Note added at 37 mins (2018-03-31 18:28:54 GMT)
--------------------------------------------------

Все равно в голову не укладывается польский вариант, если перевели, перенеся приставку non, а в скобках оставили оригинальную конструкцию.

--------------------------------------------------
Note added at 39 mins (2018-03-31 18:30:59 GMT)
--------------------------------------------------

Вот здесь вижу "HDL non-cholesterolemia":

https://patents.google.com/patent/EP2014652B1/en

https://patents.google.com/patent/CA2649735C/en

--------------------------------------------------
Note added at 44 mins (2018-03-31 18:36:04 GMT)
--------------------------------------------------

Все равно, тогда нужно читать "non-cholesterolemia" как "отсутствие холестерина (ЛНВП) в крови", но "отсутствие" смущает, возможно, стоит рассматривать как "снижение концентрации ХЛНВП"

--------------------------------------------------
Note added at 45 mins (2018-03-31 18:37:04 GMT)
--------------------------------------------------

Что имеет смысл при повышении концентрации липопротеинов низкой плотности.

--------------------------------------------------
Note added at 47 mins (2018-03-31 18:39:05 GMT)
--------------------------------------------------

В польском варианте как раз самый мой первый вариант "non-HDL cholesterolemia"

--------------------------------------------------
Note added at 1 hr (2018-03-31 18:58:10 GMT)
--------------------------------------------------

Еще по поводу «но "отсутствие" смущает, возможно, стоит рассматривать как "снижение концентрации ХЛНВП"» — может быть имеется в виду отсутствие концентраций ХЛНВП, поддающихся количественному определению"?


--------------------------------------------------
Note added at 1 hr (2018-03-31 19:03:55 GMT)
--------------------------------------------------

Все таки мне кажется, что самый первый вариант имеется в виду — non-HDL (hyper)cholesterolemia — в дополнение и/или противопоставление LDL hypercholesterolemia, как и в польском переводе написано.

Evgeni Kushch
Ukraine
Local time: 20:00
Specializes in field
Native speaker of: Native in RussianRussian, Native in UkrainianUkrainian
PRO pts in category: 743
2 corroborated select projects
in this pair and field What is ProZ.com Project History(SM)?
Grading comment
Большое спасибо!

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
agree  Andrey Svitanko: Я бы сказал так: холестеринемия с повышенным уровнем липопротеинов, среди которых нет ЛВП
18 hrs
  -> Спасибо, Андрей!
Login to enter a peer comment (or grade)Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs (or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.

KudoZ™ translation help

The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.


See also:

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search